Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Informacije ZAKAJ ŠE SMO ni podpisal aneksov

Kot smo že poročali je bil Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) intenzivno vključen v pogajanje z vlado RS v okviru koordinacije stavkovnih odborov (KSO), ki jo je vodil Jakob Počivavšek.
Nova vladna pogajalska skupina je tako na začetku pogajanj zavzela stališče, da se DM PUO v katere spadajo (vojaki, cariniki, pravosodni policisti, policisti, gasilci ) do 26. PR in nad 26. PR, ne povišajo, ker so bili na vladni strani mnenja, da so bile anomalije odpravljene z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti v Uradnem listu RS, št. 46/17, z dne 29.8.2017.

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo je tako v pogajanjih skupaj s sindikati združenimi v KSO, izpogajal, da se tudi PUO opravičene do povišanja podobno kot velja za ostale javne uslužbence .

 

V sklepni fazi pogajanj dne 27. 11. 2018 je SMO z vladno pogajalsko skupino izpogajal glede uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti , da se v III. točki predloga Sporazuma doda nov odstavek, ki se nanaša izključno na uvrstitve formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski, in sicer, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora in da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati (Priloga 3).

 

Na zahtevo predstavnika SMO, da se anomalije iz leta 2017 v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravijo, je vladna stran povedala, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to tudi stori.

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo današnjih aneksov h KPJS in KPND ni podpisal iz razloga, ker še ni bila usklajena uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti s sindikatom in MO. Prav tako še vedno mimamo informacij o zaključku pogajanj med VRS in policijskima sindikatoma, ki pa so pomembna za zaključek naših pogajanj med SMO in VRS. V kolikor bomo z MO uskladili urebno in v njej odpravili krivice iz leta 2017 bo sindikat anekse naknadno tudi podpisal.
Tokom dneva smo s strani MO prejeli vabilo na usklajevanje uredbe o formacijskih dolžnostih.

 

 

Prav tako je bilo za zaposlene v upravnem delu MO in za zaposlene civilne osebe v SV izpogajano naslednje:

 

delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno
26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstijo za 2 plačna razreda višje,
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višjih plačnih razredov glede na uvrstitev v plačni razred, veljaven pred uveljavitvijo tega sporazuma, postopno, in sicer na naslednji način:

a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

 

 

Javnim uslužbencem od 1. septembra 2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer tako, da dodatek za nočno delo znaša 40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120 %.

 

 

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

 

 

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe, in sicer 577,51 eurov

 

 

Najkasneje 60 dni po sklenitvi tega dogovora se pričnejo pogajanja o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so soglasni, da se, upoštevaje 5. člen ZSPJS, med vladno in sindikalno stranjo dogovori način usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. V tej zvezi se imenuje strokovna skupina, ki z delom prične takoj z namenom, da do 1. maja pripravi predlog rešitve glede načina usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice.

Poračun pri regresu za letni dopust za leto 2018

Javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018.

 

 

Stranke tega dogovora so tudi soglasne, da se v letu 2019 pripravi pregled sistemov napredovanj v plačne razrede in nazive v javnem sektorju (npr. kriteriji za napredovanje, število nazivov, število plačnih razredov med posameznimi nazivi, razpon med najnižjim in najvišjim plačnim razredom, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem na delovnem mestu) in nasploh sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev ter razlik v plačah, ki izvirajo iz tega naslova.

 

 

Na delovnih mestih operaterjev v CO je sindikat zahteval opravičeno uvrstitev za to delovno mesto, čemur pa vlada ni prisluhnila.

Celoten sporazum in priloge se nahajajo na dnu tega obvestila.

Nazadnje urejano na 0, 03.12.2018 16:56
Oceni ta prispevek
(4 glasov)
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528