V Sindikatu ministrstva za obrambo smo že poročali, da smo dne 20. 07. 2018 vložil predmetno kolektivno tožbo na pristojnem sodišču, zaradi kršitev pravic do zagotavljanja časa za odmor med delom (malica) in ustreznega plačila za opravljanje nalog izven delovne obveznosti (primopredaja, priprava na delo, priprava na odhod iz službe skratka čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu).

 

Ko bo sodišče odobrilo kolektivno tožbo bo sindikat vložil seznam tistih članov, ki so že in še bodo pristopili k predmetni tožbi. Zato še enkrat pozivamo vse člane, ki jim je bila iz naslova tožbe kršena pravica, da se pridružijo kolektivni tožbi.
Tisti, ki še niste člani in se bi želeli tožbi pridružiti vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo in se tako včlanite v sindikat. Ob tem je pomembno poudariti, da v kolikor uspemo v tožbi bo le ta veljala samo za tiste člane, ki so soglašali s pristopom h kolektivni tožbi.

Stroške postopka v celoti krije sindikat.

 

 

Kako pristopiti k kolektivni tožbi:

Na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. nam je potrebno zgolj posredovati naslednje podatke:

 

Ime in priimek
Naslov stalnega bivališča
GSM
Režim dela v katerem vam je bila kršena pravica (VNS, dežurstva, intervencijske patrulje.......)

 

 

O poteku tožbe boste sprotno obveščeni, zato vas naprošamo, da spremljate novice na spletni strani sindikata lahko pa se prijavite tudi na prejemanje novic.

 

Pristopna izjava v sindikat Ministrstva za obrambo

Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 20. 07. 2018 je preko svojih pooblaščenih odvetniških pisarn na pristojnem sodišču sprožil postopke za kolektivno odškodninsko tožbo članov SMO, zoper MO. Kolektivna tožba je bila sprožena na podlagi referenčne, individualne in pravnomočne sodbe delovnega in socialnega sodišča, člana SMO, ki ga je zastopala pooblaščena odvetniška družba SMO zaradi:

 

• kršitev pravica do zagotavljanja časa za odmor med delom (malica) in ustreznega plačila za opravljanje nalog izven delovne obveznosti (primopredaja, priprava na delo, priprava na odhod iz službe skratka čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu).

 

O poteku kolektivne tožbe in ostalih podrobnostih  boste sprotno obveščeni! Vabimo vas, da se prijavite na sprejemanje novic. 

 Vsi, ki se še niste in se želite še pridružiti kolektivni tožbi pa lahko to storite tako, da nam na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. posredujete naslednje podatke:

Ime in priimek 

Naslov stalnega bivališča 

GSM

 

Vabimo pa vse, ki še niso člani sindikata SMO, da se nam pridružite ! 

Pristopna izjava v sindikat Ministrstva za obrambo

 

Vse člane in zaposlene, ki jim je bila kršena pravica do zagotavljanja časa za odmor med delom (malica) in ustreznega plačila za opravljanje nalog izven delovne obveznosti (primopredaja, priprava na delo, priprava na odhod iz službe skratka čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu), pa POZIVAMO da nam sporočijo zgolj zahtevo po kolektivni tožbi na e- naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ki naj vsebuje: Ime in priimek, stalni naslov,GSM

 

Pooblaščeni odvetniški pisarni sindikata bodo tako v naslednjih dneh sprožili kolektivno tožbo na pristojnem sodišču.

V kolikor v našem dosedanjem delu prepoznate naš trud za dobro zaposlenih vas vabimo, da se včlanite v SMO. Pristopna izjava !

 

 

Lahko se je kititi s tujim perjem

 

O velikem uspehu pooblaščene odvetniške družbe sindikata Ministrstva za obrambo (Grilc, Starc & Partnerji), ki je v individualni tožbi zoper MO zastopala člana SMO, glede neizkoriščenega odmora za malico in neizplačanega opravljenega dela za čas primopredaje dela, smo poročali tako mi kot tudi mediji. Dobljena pravno močna sodba je po našem mnenju tako veliki uspeh ne samo za pripadnike SV in zaposlene v MO, ampak je pomemben uspeh za vse delavce v RS, ki jim delodajalec ne priznava te pravice.
Na ministrico za obrambo smo tako že 23. 04. 2018 naslovili zahtevo v kateri smo jo pozvali, da nam pojasni kako zagotavlja odmor za malico zaposlenim v SV in MO. Dne 21.06. 2018 smo s strani državnega sekretarja MO prejeli odgovor v katerem pa poenostavljeno in nestrokovno odgovarja na našo zahtevo. SMO je tako dne 08. 07. 2018 na ministrico kot odgovor na dopis št. 101-2/2018-50 z dne 21. 6. 2018, posredoval zahtevo v kateri jo med drugim seznanjamo z vsebino referenčne, pravno močne sodbe SMO in na podlagi katere podajamo jasno zahtevo:

 

»Da na podlagi 3. a. člena ZSPJS sami ugotovite kršitve, ki so izkazane in sodno potrjene, ter poskrbite za odpravo le-teh skozi nadomestilo ne omogočenega odmora med delom in neizplačanega opravljenega dela za čas primopredaje dela preden in po opravljeni dolžnosti. Prav tako pa od vas zahtevamo, da nemudoma prenehate s kršitvami kot ga je v danem primeru prepoznalo sodišče, saj menimo, da so takšna početja eden od razlogov za množine odhode iz SV.Ogovor MO na našo zahtevo tako pričakujemo najpozneje do 31. 8. 2018. Z odgovorom MO vas bomo seznanili takoj ko le tega pridobimo.

 

V SMO ne želimo netiti slabe volje v med sindikalnem sodelovanju, saj s tem delodajalcu jasno dajemo vedeti, da nismo enotni, vendar se ob zapisanem obvestilu SVS čutimo izzvane. Razumemo in pozdravljamo, da se na naše rezultate dela v korist zaposlenih navežejo tudi ostali sindikati v RS, ki jih zastopajo , nikakor pa ne moremo razumeti, da si z dobljeno tožbo, ki je plod našega dela SVS gradi javno mnenje kot, da je to njihov uspeh in v svojem zanosu egocentričnosti namenoma pozabi v objavi zapisati kdo je to tožbo dobil saj je le ta edina podlaga za vse nadaljnje tožbe iz tega naslova.

Postopki v teku
Po objavi novice o dobljeni tožbi SMO se je na sindikat obrnilo veliko članov in zaposlenih le te smo napotili na pooblaščene odvetniški pisarni sindikata Ministrstva za obrambo, ki sta sprožili individualne sodne spore iz naslova nadomestila za nezagotovljeni odmor za počitek (malico) in opravljanje dela izven delovne obveznosti (primopredaja, priprava na delo, priprava na odhod iz službe).

 

Celotni dopis - zahtevo do MO objavljamo v nadaljevanju.

»Vaš odgovor iz zveze je tako še en dokaz vašega sprenevedanja. Namreč v dopisu iz zveze zelo poenostavljeno in nestrokovno odgovarjate na naš dopis z dne 23. 4. 2018, v katerem vas sprašujemo glede zagotavljanja odmora med delovnim časom. Nekatere pomanjkljivosti že sami ugotavljate in priznavate, ob tem pa rešitve, ki jih izpostavljate kot ustrezne, niso skladne z kogentno zakonodajo in ne odgovarjajo na bistvo problema.

Prepričani smo, da sami poznate aktivno zakonodajo, ki določa delovna mesta znotraj MORS, SV, OVS, URSZR. Zaradi nezadostne kadrovske popolnjenosti ter napačne uporabe iste zakonodaje s strani MO, SV, OVS, URSZR prihaja do sistematičnih in večletnih kršitev delovnopravnih predpisov. Izhajajoč iz sodne prakse, je delodajalec dolžan vsakem delavcu jasno določiti čas za odmor, kar pa ni praksa v MO in organih MO, temveč naj bi vsak zaposleni na izpostavljenih DM sam kreiral svoj čas za odmor le tega pa zaradi narave ne more. Zgolj možnost zagotavljanja prostora za prehranjevanja na delovnem mestu ne pomeni ustrezne rešitve. Odmor je namenjen delavcu in mu omogoča, da se psihofizično odpočije od delovnega procesa ter pripravi na drugi del delovnega dneva, pri tem ne smete zaposlenim sistematično kršiti pravico odmora med delom.

Glede na navedeno in sodno prakso od vas zahtevamo, da ugotovite že nastale krivice in jih poravnate, ter delo organizirate tako, da bo vsak sleherni zaposleni za vsak dan dela točno vedel, kdaj lahko izkoristi odmor med delovnim časom in ga bo tudi izkoristil brez kakršnekoli delovne obveznosti oz. zadolžitve v tem času. Delodajalec je po aktivni zakonodaji ter sodni praksi dolžan organizirati delo in zaposlenemu odrediti, kdaj lahko oz. kdaj naj koristi odmor med delovnim časom.
Sama sodna praksa, zraven že navedene sistematične kršitve pokaže še na dodatno bistveno sistematično kršitev, ki poteka od leta 1992. Ta kršitev je izkazana skozi dejstvo, da mora zaposleni pri opravljanju dolžnosti dežurnega, varovanja objektov, intervencije zaradi priprave in primopredaje delati več je kot maksimalno dovoljeno, torej dlje od delovne obveznosti določene za opravljanje naštetih obveznosti. Povsod, kjer je odrejena obvezna primopredaja dela, mora zaposleni zaradi odrejene predaje dela ostati v službi 15 do 30 minut dlje (ob raznih zapletih pa še dlje), vendar tega dodatnega časa, ko ostane na delovnem mestu po ukazu in navodilih delodajalca ne dobi plačanega. Takšnih aktivnosti je v MO (URSZR, OVS) in SV veliko. Bistvo problema in nezakonitega ravnanja delodajalca je v tem, da je v zakonu in odločitvi sodišče jasno zapisala katere obveznosti zaposlenega sodijo v delovno obveznost in sicer:

 

- Prihod in odhod iz službe,
- Priprava na delo oz. primopredaja dolžnosti,
- Opravljanje nalog na določeni dolžnosti oz. delovnem mestu,
- Čas za odmor oz. počitek na delu,
- Priprava na odhod iz službe.

 

Sodišče je s tem jasno odločilo, da je delavcu potrebno plačati ves čas ko je le- ta na razpolago delodajalcu. Povsem jasno je, da je ustrezno plačilo za delo izven delovne obveznosti nadurno delo in ga kot takšno delodajalec mora plačati ali delo organizirati tako, da zaposleni vse naštete obveznosti opravi znotraj odrejene delovne obveznosti.

V SMO torej od vas zahtevamo, da na podlagi 3. a. člena ZSPJS sami ugotovite kršitve, ki so izkazane in sodno potrjene, ter poskrbite za odpravo le-teh skozi nadomestilo ne omogočenega odmora med delom in neizplačanega opravljenega dela za čas primopredaje dela preden in po opravljeni dolžnosti. Prav tako pa od vas zahtevamo, da nemudoma prenehate s kršitvami kot ga je v danem primeru prepoznalo sodišče, saj menimo, da so takšna početja eden od razlogov za množine odhode iz SV.
Vaše konkretne odgovore, kako boste rešili navedena vprašanja, ki pomenijo več let trajajočo nezakonito ravnanje delodajalca, pričakujemo najpozneje do 31. 8. 2018. V nasprotnem bo sindikat Ministrstva za obrambo pozval vse zaposlene v MO, ki jim je bila kršena pravica, da pristopijo preko pooblaščenih odvetnikov SMO v sodni spor zoper MO. Ob tem vas opozarjamo, da ste dolžni kot proračunski uporabniki v takšnih primerih ravnati kot dober gospodar in težiti k temu, da se nastale krivice odpravijo ter da ne prihaja do dodatnih sodnih stroškov, ki bremenijo davkoplačevalski denar.

Lep pozdrav.«

Vodstvo SMO

 

V Sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) smo v letu 2017 za našega člana sprožili sodni postopek in sicer za plačilo časa primopredaje dela ter neizkoriščenega odmora za malico. Sodba je bila izdana v aprilu 2018, v maju 2018 pa postala pravnomočna.

 

Naš član na svoji delovni zadolžitvi ima tudi obvezo, da v začetku izmene prevzame delo od predhodnika, in ga po koncu izmene preda sodelavcu. Ta predaja dela terja od delavca, da po koncu svojega delovnega časa, ostane na delovnem mestu in preda delo naslednjemu, kar ob normalnem teku dogodkov traja 15 minut na izmeno, ob izrednih primerih pa precej dlje. Tega dela in tega časa, ko je delavec na razpolago delodajalcu, MORS ne plačuje, čeprav ga odreja kot dolžnost delavca.

 

 

Nadalje taisti član zaradi opravljanja 12-urne dolžnosti, na katero je razporejen kot edina oseba v izmeni, ne more koristiti odmora za malico. Čeprav mu MORS zagotavlja čajno kuhinjo, v kateri si lahko pripravi obrok hrane, to ne zadošča za izpolnitev obveze delodajalca, da delavcem zagotovi odmor. Možnost prehranjevanja na delovnem mestu ne pomeni zagotavljanja odmora med delovnim časom. Tudi v tem delu je sodišče v celoti sledilo naši argumentaciji, da mora MORS za ta čas zagotoviti ustrezno plačilo (kot nadure).

 

 

Sodišče je tako v celoti razsodilo v prid člana ter toženi stranki REPUBLIKI SLOVENIJI Ministrstvu za obrambo, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, naložilo
plačilo nadomestila za predajo dela in neizkoriščen čas odmora v višini (pcto. 4.030,76 EUR).

 

V predmetni zadevi gre za pomembno zmago SMO v korist vseh delavcev v RS, ki jim delodajalec odreka pravico do obračuna časa primopredaje dela ( pred ali po opravljeni izmeni) in odmor za malico (MORS se zoper prvostopno sodbo sploh ni pritožil, kar se redko zgodi, je pa razumljivo).

 

Na osnovi predmetne sodbe bomo v SMO pozvali vodstvo MO, da pristopi k odpravi nastalih krivic v podobnih situacijah, saj gre po našem mnenju za večje število pripadnikov SV in zaposlenih v MO.

 

 

V prilogi predmetna sodba (prva stran in izrek, anonimizirano).

Skupaj SMO močnejši !
vaš SMO

Sindikat vojakov in uslužbencev MO - Novosti

NE SPREGLEJTE !

 • 13.junij. 2024

  Varnostna grožnja v EU: Vlada Republike Slovenije v konflikt z lastno policijo in vojsko!

  V Republiki Sloveniji na ravni javnega sektorja potekajo intenzivna pogajanja za prenovo plačnega sistema, katerega prvi cilj naj bi bila odprava plačnih nesorazmerij nastalih v osnovnih plačah po letu 2018. Na pogajanjih v ponedeljek, 10. junija 2024, pa smo predstavniki sindikatov v policiji in vojski doživeli nesprejemljivo in ponižujočo potezo vladne strani, ki je nekaterim drugim…
 • 21. maj. 2024

  Kolektivna pogodba za področje obrambe, zaščite in reševanja

  631
  Spoštovani članice in člani, sodelavke in sodelavci, Dolgoletne težnje Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) po sklenitvi kolektivne pogodbe za obrambno področje se končno uresničujejo. Za torek, 28. 5. 2024, je Vladna pogajalska skupina (VPS), sklicala sestanek v zvezi s kolektivno pogodbo za področje obrambe, zaščite in reševanja, s tem pa se tudi uradno začne dialog med vladno in sindikalno…
 • 14. maj. 2024

  Iskrene čestitke pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ob 15.maju dnevu Slovenske vojske

  168
  Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ob praznovanju 15. maja, dneva Slovenske vojske, vam iskreno čestitamo in izrekamo globoko zahvalo za vaše požrtvovalno delo in neomajno predanost. Vaša zavezanost, pogum in strokovnost so ključnega pomena za varnost in blaginjo naše domovine. V sindikatu Ministrstva za obrambo smo ponosni na vaše dosežke in prispevek k miru, varnosti ter…
 • 13. maj. 2024

  VABILO Vse člane sindikata MO in družinske člane ob 30 letnici delovanja SMO vabimo

  305
  DRUŽABNO SREČANJE - PIKNIK ki bo v soboto 15.6.2024 Od 14.00 dalje pod »KOZOLCEM« na Razdrtem pri Šentjerneju Družabno srečanje, ki bo letos še posebno slavnostno, bo potekalo ob spremljavi ansambla in družabnih aktivnosti. Za hrano, pijačo ter spanje bo poskrbljeno. Pripravljamo tudi bogat SREČELOV Prevoz je v lastni režiji. Prijavnine ni. Dostop do prireditvenega prostora je po glavni cesti…

Postopki v teku pred sodišči

NE SPREGLEJTE !

23. jun . 2023 1127

Sindikat ministrstva za obrambo po pravico na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi zavračanja izplačila solidarnostne pomoči delavcem ob epidemiji COVID-19

V zvezi z referenčno tožbo Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) zaradi neizplačila solidarnostne… Beri več
04. apr . 2023 1655

Delovno in socialno sodišče na I. stopnji odločilo, da pripada pripadniku SV za ure pripravljenosti v času straže in varovanja državne meje 100% plačilo

Po več kot letu dni od izdaje sodbe Vrhovnega sodišča je Delovno in socialno sodišče dne 2. 3. 2023… Beri več
17. maj. 2022 2843

Navodilo članom SMO in pripadnikom SV glede pridobivanja podatkov opravljenih ur za čas pripravljenosti na določenem kraju in vlaganja tožbenih zahtevkov za 100 % plačilo

Članom SMO in pripadnikom SV, svetujemo, v kolikor se odločijo za tožbo, da podajo na SMO zahtevo… Beri več

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528