Zakon  o  delovnih  razmerjih  (6.a člen)  in  Uredba  o  ukrepih  za  varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (2. člen)  
Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali  očitno  negativno  in  žaljivo  ravnanje  ali  vedenje,  usmerjeno  proti  posameznim delavkam oziroma delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
  Vedenja ali ravnanja, ki pomenijo trpinčenje, kadar ustrezajo zgoraj navedeni definiciji, so: vedenja  ali  ravnanja,  ki  vplivajo  na  samoizražanje  in  na  način  komunikacije (nadrejena oseba žrtvi omejuje možnost, da bi se izražala; nenehno prekinjanje govora  žrtve;  sodelavke  oziroma  sodelavci …
Zakon  o  delovnih  razmerjih  (6.a     člen)  in  Uredba  o  ukrepih  za  varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (2. člen)
»Nadlegovanje  je  vsako  neželeno  vedenje  ali ravnanje,  povezano  s  katero  koli  osebno okoliščino,  z  učinkom  ali  namenom  prizadeti  dostojanstvo  osebe  ali  ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.«
  Osebne  okoliščine  so  spol,  narodnost,  rasa  ali  etnično  poreklo,  vera  ali  prepričanje,invalidnost, starost, spolna usmerjenost in druge.Vedenja  in  ravnanja,  ki  pomenijo  nadlegovanje,  kadar  ustrezajo  zgoraj  navedenidefiniciji,  so  vsa  tista  dejanja,  ki  temeljijo  na  različni  družbeni,  psihološki  in  /  aliorganizacijski moči v…
Zakon  o  delovnih  razmerjih  (6.a člen)  in  Uredba  o  ukrepih  za  varovanjedostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (2. člen)
»Spolno  nadlegovanje  je  kakršna  koli  oblika  neželenega  verbalnega,  neverbalnega  ali fizičnega  ravnanja  ali  vedenja  spolne  narave  z  učinkom  ali  namenom  prizadeti dostojanstvo  osebe,  zlasti  kadar  gre  za  ustvarjanje  zastraševalnega,  sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.«
      Vedenja in ravnanja, ki pomenijo verbalno spolno nadlegovanje, kadar ustrezajo zgorajnavedeni definiciji, so:   - osvajanje, - predlogi v zvezi s spolnostjo ali siljenje k spolni dejavnosti, - ponavljajoči se predlogi za druženje in zmenke,…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528