Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

VLADA KRŠI SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV DO PRIPADNIKOV SV

Sindikat Ministrstva za obrambo SMO je tokom pogajanj v letu 2018 z VRS izpogajal, da se je v stavkovnem sporazumu opredelilo, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

 

 

[quote]Podrobna obrazložitev širše vladne pogajalske skupine glede zapisanega v sporazum je bila, da predlagana dopolnitev sporazuma omogoča, da se anomalije nastale v letu 2017 v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravijo in da se ob usklajevanju uredbe to tudi stori.[/quote]

 

Sindikat Ministrstva za obrambo je bil dne 5. 12. 2018 s strani MO, povabljen na usklajevanje predloga uredbe, ki jo je pripravil MO. Usklajevanje uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v SV in posledično možnost ureditve anomalij, ki so nastale v letu 2017 pri tem je bilo na predlog uredbe podano mnenje .

 

1. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam formacijskih dolžnosti in nazivov v uredbi (vojak, podčastnik, častnik) s katerimi se zopet vzpostavlja vojaška hierarhija in se odpravljajo anomalije nastale v letu 2017;
2. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam vojaških uslužbencev glede primerjave s činih v SV v skladu s 6. členom Uredbe o vojaških uslužbencih;
3. NEGATIVNO MNENJE dajemo na del formacijskih dolžnosti, ki so povezane za čine in nazive poklicev, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivu.

 

Ti poklici so: Kontrolorji zračnega prostora v vseh tarifnih skupinah in nazivih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
- Letalski tehniki in tehniki letalci v nazivih podčastnik in vojaški uslužbenci,
- Piloti v častniških nazivih.

 

Navedene skupine so uvrščene v V, VI in VII tarifni skupini pri čemer je zadnji poseg v Uredbo v letu 2017 spregledal določila ZSPJS za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih in se jih zaradi tega razporedi 5 PR višje od primerljivega poklica. Z enostranskim posegom VRS leta 2017 je ta razlika na različnih nivojih različna in sicer:

 

- V V tarifni skupini 3 PR,
- V VI tarifni skupini 5 PR,
- V VII tarifni skupini v rangu poročnik-stotnik 4 PR in
- Višje od majorja oz. VU XII razreda 5 PR.
Ker se ne sledi zahtevi SMO po izenačitvi teh poklicev na 5 PR, v tem delu ne moremo podati pozitivnega mnenja.

 

4. NEGATIVNO MNENJE zaradi nespoštovanja zahteve SMO po uvedbi novih poklicev v nazivu specialist: vojaški policist, kriminalist in letališko osebje.

SMO je zaradi neodzivnosti po uvrstitvi uredbe na dnevni red VRS na predsednika vlade RS g. Marjan Šarec dne 18. 12. 2018 naslovil zahtevo po prenehanju KRŠITVE SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV.

 

Na podlagi informacij s katerimi razpolagamo v SMO je v medresorskem usklajevanju med MO, MNZ in MJU, Ministrstvo za javno upravo podalo pozitivno mnenje na predlog uredbe, MNZ pa je takemu predlogu, s katerim bi se vzpostavila ponovna hierarhija, ki je bila v SV v letu 2017 porušena, nasprotoval.

 

Iz teh razlogov uredba ni bila uvrščena v potrditev na vlado dne 13. 12. 2018. Ker odgovora predsednika VRS nismo prejeli v zastavljenem roku smo dne 21.12. 2018 posredovali predsedniku VRS urgenco na naš posredovani dopis "KRŠITEV SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV". Ne na dopis iz dne 13. 12. 2018 in ne na urgenco z dne 21. 12. 2018 s strani predsednika VRS nismo prejeli nobenega odgovora.

Dne 24. 12. 2018 smo v Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) prejeli dopis MO št. 007-162/2018-10 v povezavi z zadevo: » Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede – ponovno v nadaljevanju uredba«.

V prilogi nam je bil posredovan zgolj v seznanitev bistveno spremenjen predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (v nadaljevanju: predlog uredbe) ter podana argumentacija, da je po naknadnem medresorskem usklajevanju predloga uredbe, formacijske dolžnosti in nazivi vojaških uslužbencev od I. razreda pa do VIII. razreda uvrščeni za en plačni razred nižje, kot je to bilo predhodno usklajeno z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe dne 5. 12. 2018.
V SMO smo danes dne 26. 12. 2018 na predsednika Vlade RS naslovili dopis v katerem ostro nasprotujemo takšnemu načinu medresorskega poseganja v že dogovorjen in delno usklajen predlog uredbe med socialnimi partnerji in predstavniki Vlade – MO in to iz razlogov:

 

• da sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev v nadaljevanju sporazum, v delu, ki se nanaša na pripadnike SV govori le , da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

Podrobna obrazložitev širše vladne pogajalske skupine glede zapisanega v sporazum je bila, da predlagana dopolnitev sporazuma omogoča, da se anomalije nastale v letu 2017 v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravijo in da se ob usklajevanju uredbe to tudi stori.

 

 

• da je z dodatnim medresorskim usklajevanjem predloga uredbe grobo kršen sporazum, saj predstavniki v medresorskem usklajevanju niso imeli nobenega mandata ali soglasja socialnih partnerjev, ki bi izviral iz sporazuma in, ki bi jim omogočal drugačno v tem primeru slabšo odločitev od dogovorjene in delno usklajene z MO le ta pa je bila v proceduralnem delu skladna s sporazumom.

 

 

• V predlogu uredbe ponovno niso odpravljene anomalije in sicer pri NVU do NVU VIII razreda imajo še vedno manj 1 PR kot v primerljivih činih;

 

• NVU VIII razreda (VITS) je izenačen z VVU IX razreda (VII TS) in s POR (VII TS);

 

• vsi VVU so izenačeni s primerljivim činom pri NVU je ta uvrstitev 1 PR manj razen zdravnikov in veterinarjev, ki so po predlogu uredbe za 1 PR več plačani kot primerljivi čini.

 

• ni upoštevana zahteva po izenačitvi razlike na 5 pr za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih (kontrolorji letenja, letalski tehniki, tehniki letalci in piloti)

• ni upoštevana zahteva po uvrstitvi vojaških policistov, kriminalistov in letališkega osebja v specialiste.

 

Ob tem v SMO za konec dodajamo, da takšen način medresorskega usklajevanja uredbe jasno nakazuje na zaviranje razvoja SV. Ob tem dodajamo, da nobeno ministrstvo razen MO ne sme in ne more biti pristojno za podajanje kakršnih koli mnenj pri uvrščanju formacijskih delovnih mest v plačne razrede, saj se v nasprotnem odgovorno sprašujemo, čigav namen je potlej uničevanje zakonsko določene hierarhije SV.

 

Predsednika vlade pa pozivamo, da Vlada RS v celoti spoštujete dogovor, ki je bil sklenjen med sindikati in vladno pogajalsko skupino na način, kot smo mu v predhodnih dopisih, na katere pa do danes nismo dobili odgovorov, to tudi obrazložili.

 

V nasprotnem bomo primorani preiti v aktivnosti, ki bodo vas in vlado prisilile v spoštovanje vaših zavez !

 

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528