Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

SLOVENSKA VLADA KRŠI SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV saj zavira sprejem uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnostih v SV kot je bilo to dogovorjeno tokom pogajanj

Sindikat Minisrtrstva za obrambo (SMO) je danes naslovil dopis na predsednika vlade g. Marjana Šarca v katerem ga poziva, da nemudoma prenehajo z kršitvijo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Vlada do danes še ni sprejela uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV kot je to bilo dogovorjeno v stavkovnem sporazumu in usklajeno z MO. Poziv predsedniku vlade g. Marjanu Šarcu objavljamo v nadaljevanju:

 

PREDSEDNIK VLADE RS
g. Marjan Šarec

 

 

ZADEVA: KRŠITEV SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV

 

 

Spoštovani g. Marjan Šarec!

 

V Koordinaciji stavkovnih odborov (KSO) in v sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) smo ogorčeni nad vladno kršitvijo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in sicer:

 

 

V omenjenem sporazumu je bilo pod točko III. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja s strani SMO izpogajano z vladno pogajalsko skupino dne 29. 11. 2018 naslednje:

 

 

• Da se ne glede na prejšnji odstavek izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

V nadaljevanju vam podajamo zapis, ki izhaja iz zapisnika št. 0100-17/2018 z dne 29. 11. 2018 seje pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev KSO in sicer :

 

 

»V nadaljevanju je sindikalna stran (predstavnik SMO) izpostavila vprašanje, na kakšen način namerava vladna stran odpraviti identificirane anomalije pri uvrščanju formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Povedala je, da bi bilo treba v drugačen plačni razred, kot trenutno predlaga vladna stran, kjer se 22 formacijskih dolžnosti uvršča v 2 plačna razreda višje od trenutne uvrstitve, uvrstiti dodatnih 14 formacijskih dolžnosti, sicer razmerja v izhodiščnih plačnih razredih formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski glede na različne zahtevnosti dela in hierarhične umeščenosti ne bodo primerna.

Vladna stran je predlagala, da se v III. točki predloga Sporazuma doda nov odstavek, ki se nanaša izključno na uvrstitve formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski in sicer, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora in da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati (Priloga 3).«

»Na vprašanje sindikalne strani, ali se bodo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile, je vladna stran povedala, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori.«

 

 

Usklajevanje predloga sprememb Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v plačne razrede s predstavniki reprezentativnih sindikatov na področju obrambe je bilo dne 5. 12. 2018. SMO je na predlog uredbe podal naslednje mnenje :

 

 

1. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam z katerimi se zopet vzpostavljajo odnosi med vojaki, podčastniki in častniki kot so bili postavljeni leta 2008;
2. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam vojaških uslužbencev glede primerjave s činih v SV;
3. NEGATIVNO MNENJE dajemo na delo formacijskih dolžnosti, ki so povezane za čine in nazive poklicev, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivu. Ti poklici so:

- Kontrolorji zračnega prostora v vseh tarifnih skupinah in nazivih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
- Letalski tehniki in tehniki letalci v nazivih podčastnik in vojaški uslužbenci,
- Piloti v častniških nazivih.

Vse skupine so uvrščene v V, VI in VII tarifni skupini, pri čemer je zadnji poseg v Uredbo v letu 2017 spregledal določila ZSPJS za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih in se jih zaradi tega razporedi 5 PR višje od primerljivega poklica. S enostranskim posegom VRS leta 2017 je ta razlika na različnih nivojih raznolika in sicer:

- V V tarifni skupini 3 PR,
- V VI tarifni skupini 5 PR,
- V VII tarifni skupini v rangu poročnik-stotnik 4 PR in
- Višje od majorja oz. VU XII razreda 5 PR.

Ker se ne sledi zahtevi SMO po izenačitvi teh poklicev na 5 PR, v tem delu ne moremo podati pozitivnega mnenja.

4. NEGATIVNO MNENJE zaradi nespoštovanja zahteve SMO po uvedbi novih poklicev v nazivu specialist: vojaški policist, letališko osebje.

 

 

Na podlagi informacij s katerimi razpolagamo je v medresorskem usklajevanju med MO, MNZ in MJU, Ministrstvo za javno upravo podalo pozitivno mnenje na predlog uredbe, MNZ pa je takemu predlogu, s katerim bi se vzpostavila ponovna hierarhija, ki je bila v SV v letu 2017 porušena, nasprotoval. Iz teh razlogov uredba ni bila uvrščena v potrditev na vlado dne 13. 12. 2018.

 

 

Spoštovani, ker smo v preteklosti že bili deležni interpretacij iz podpisanih dogovorov smo tokrat zahtevali, da se razlaga v delu, ki se nanaša na sporazum veljaven za pripadnike SV zapiše v zapisnik in iz razlage tako izhaja, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe odpravijo anomalije nastale v letu 2017.

 

Povsem razumno je, da je uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV in je njeno usklajevanje z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe, postalo eden od predmetov stavkovnega sporazuma s katerim sta sindikalna in vladna stran soglašali in ga je vlada dolžna izpolniti.

 

Nerazumno in neresno je z vladne strani zavlačevanje s sprejetjem usklajene uredbe med reprezentativnimi sindikati in MO. Vlada z očitanim početjem celo dopušča, da se v medresorskem usklajevanju v uredbo vtika ministrstvo katerega predstavnik je bil del razširjene vladne pogajalske skupine in ki je s takšnim predlogom kot je podan v sporazumu soglašal. Hkrati dopušča, da ministrstvo ki ni pristojno za področje obrambe ureja razmerja za katera ni pristojna in tudi ne more poznati nujno potrebna razmerja za zagotavljanje delovanja SV in hkrati zagotavljanje kariernih poti vseh pripadnikov SV.

 

Poudarjamo, da v SMO ne moremo biti talci še neuspelega zaključka pogajanj z VRS in policijskimi sindikati, ki več kot očitno zavirajo pošteno odpravo nastalih anomalij, ki so nastale v letu 2017 v SV. Menimo, da je ob navedeni situaciji jasno izražena eklatantna kršitev sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev.

 

Zato vas kot predsednika vlade pozivamo in od vas zahtevamo, da preprečite kršitev in s tem izrazite vašo kredibilnost do sklenjenega dogovora !

 

 

Vaš odgovor oz. sprejetje Uredbe, kot jo predlaga MO pričakujemo do 20.12.2018.

Oceni ta prispevek
(2 glasov)
Objavljeno v Novosti
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528