Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

PONOVNI POZIV K ODPRAVI NEPRAVILNOSTI in odgovor SMO na trditve MO glede dodatkov COVID

Na odgovor MO z dne 14. 07. 2020 v katerem pa nam ne pojasnijo naših zahtev SMO posreduje dodatno obraazložitev in zahteve kot izhaja iz nadaljevanja posredovane zahteve:

 

Spoštovani, očitno našega poziva Niste razumeli in ga sprejeli, kot smo pričakovali. Dejstvo je, da je stanje pandemije preklicano z 31. 5. 2020, s čimer v mesecu maju niso prenehala veljati določila 71. čl. ZIOZEOP. S tem v zvezi vam pa sporočamo, da se ne moremo strinjati z vašo trditvijo, kako niste imeli zakonske osnove za izplačilo dodatka zaposlenim za mesec maj. Namreč, jasno je, da je epidemiološka situacija v RS in v tujini zelo zahtevna in bo očitno še bolj zahtevna, čemur pritrjuje tudi NIJZ s tem, ko jasno pove, da je stik z večjim številom morebiti okuženih že stik z dvema ali več osebami.

V SMO smo prejeli veliko število klicev nezadovoljnih in izigranih zaposlenih, ki kot razloge svojega nezadovoljstva navajajo pismo podpore poveljnika poveljstva sil v katerem je bilo vsem pripadnikom na KFOR sporočeno, da se v naslednjih treh mesecih, oziroma do ureditve razmer, ne bo izvedlo zamenjav kontingentov na območjih delovanja in jim je bilo sporočeno med drugim tudi naslednje: »Zagotovili bomo tudi vse druge oblike podpore in ne nazadnje bomo delo tudi primerno finančno nagradili.«
Na podlagi pojasnila MJU z dne 12. 6. 2020, Določitev obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP) za mesec maj 2020 tako izhaja, da je VRS sprejela sklep, da se za mesec maj 2020 dodeljujejo sredstva le nekaterim proračunskim uporabnikom v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Sklep VRS nima podlage v zakonu in je nezakonit.

V nadaljevanju istega mnenja pa MJU zapiše:
»V povezavi z 20. členom ZIUZEOP preklic epidemije z odlokom pomeni, da je dodatek COVID19 iz 71. člena ZIUZEOP zaposlenim v javnem sektorju možno izplačevati do vključno 31. maja 2020.«
V sled zapisanega naj vas opomnimo, da se zaposleni v MO, SV, OVS, URSZR na MOM in MSSVT pri opravljanju svojega dela doma ali v tujini dnevno srečujejo z večjim številom morebiti okuženih oseb in so zaradi tega nadpovprečno obremenjeni ter čezmerno izpostavljeni tveganju za okužbo COVID19. Še posebej to velja za pripadnike SV, ki so bili in so še v državah, kjer so razglašene izredne razmere in jim nikakor ni mogoče odrekati pravice do poštenega plačila povečane obremenitve zaradi stika z morebiti okuženimi osebami in strogih ukrepov, ki so drastično poslabšali pogoje delovanja in bivanja na MOM.

Na podlagi vaših trditev v odgovoru, da so pripadniki SV ustrezno ovrednoteni na podlagi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami v sklopu katerih se vrednoti tudi delo na območju razglašene epidemije, pa smo vam dolžni pojasniti naslednje:

• Da ni ne, iz odločbe pripadnikov za napotitev na MOM kot tudi ne iz plačnih list razvidno, po katerem odstavku 10. člena omenjene uredbe prejemajo dodatek.

Kot dopolnilo pa še vedno opozarjamo, da ste od razglasitve epidemije zaposlene razvrščali prenizko oz. v prenizko skupino. Posledično so zaposleni bili tudi neopravičeno nizko plačani za opravljeno delo. Na podlagi objavljenega članka v častniku Delo dne 04. 08. 2020, ki se sklicuje na vir podatkov MNZ in MO smo izvedli analizo 3 mesečnega povprečja izplačila dodatkov na zaposlenega iz naslova KPJS in PKP#1, s katero dokazujemo neenakost obravnave zaposlenih med dejavnostmi. Nesprejemljivo je pa dejstvo, da je med primerljivima dejavnostnima kot, so Policija in SV bilo izplačano v SV v treh mesecih skupaj za 4.578.276 € dopdatkov v Policiji pa 3 krat več (15.762.359 €). Na podlagi zapisanega od vas pričakujemo, da nam pojasnite, zakaj je prišlo do takšnih odstopanj, saj naj bi bila merila poenotena in medresorsko usklajena.

analiza dodatka

 

Zato vas vnovič pozivamo:

• da preverite vse razvrstitve zaposlenih v skupine za izplačilo dodatka in odpravite nepravilnosti, ki jih je enormno število;
• da pojasnite na podlagi katerega odstavka 10. čl. Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami se pripadnikom na MOM izplačuje dodatek;
• da po 11 tč, 39. člena, KPJS izplačujete dodatek vsem zaposlenim, ki se pri opravljanju svojega dela doma in v tujini srečujejo z večjim številom morebiti okuženih oseb in so zaradi tega nadpovprečno obremenjeni ter čezmerno izpostavljeni tveganju za okužbo COVID19.
• da se vsem zaposlenim za mesec maj izplača dodatek tako po 71. čl. ZIUZEOP kot tudi po 11. tč, 39. člena, KPJS.
• Preverite vse razvrstitve zaposlenih po skupinah, ki so jih urejevali nadrejeni oz. predstojniki, saj so le-te zelo subjektivne in nepravične, ter odpravite nepravilnosti.

Lep pozdrav.

 

ODGOVOR MO z dnem 20. 08. 2020

Zadeva: Poziv k odpravi nepravilnosti - odgovor
Zveza: Vaš dopis št. MO-GŠ 22/20 z dne 6. 8. 2020

Spoštovani,
z vašim dopisom, citiranim v zvezi, nas pozivate, da dodatek po 39. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) izplačujemo vsem zaposlenim, ki se pri opravljanju svojega dela doma in v tujini srečujejo z večjim številom morebitno okuženih oseb in so zaradi tega nadpovprečno obremenjeni in prekomerno izpostavljeni tveganju za okužbo s COVID-19 in da se dodatek po 39. členu KPJS in po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za mesec maj izplača vsem zaposlenim. Prav tako nas s tem dopisom pozivate, da naj vam pojasnimo, na podlagi katerega odstavka 10. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, se pripadnikom na MOM izplačuje dodatek ter da preverimo vse razvrstitve zaposlenih v skupine za izplačilo dodatka in odpravimo nepravilnosti.

V zvezi s tem vas obveščamo, da smo vaš dopis podrobno proučili in ugotavljamo, da je po svoji osnovni vsebini identičen vašemu dopisu št. MO-GŠ 17/20 z dne 4. 7. 2020, na katerega smo vam odgovor podali z našim dopisom št. 101-2/2020-68 z dne 14. 7. 2020.
Zato v izogib nepotrebnemu ponavljanju prosimo, da naš predhodno citirani odgovor ponovno proučite.

Glede vašega poziva po izplačilu dodatka za mesec maj 2020 vsem zaposlenim na Ministrstvu za obrambo pa vas obveščamo, da je Vlada RS dne 11. 6. 2020 sprejela sklep št. 10007-52/2020/2, s katerim je za mesec maj 2020 določila obseg sredstev, ki predstavlja najvišji znesek, ki ga je možno izplačati kot dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in določila razdelitev sredstev za neposredne proračunske uporabnike za financiranje tega dodatka, pri čemer so bila sredstva dodeljena le nekaterim proračunskim uporabnikom v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva iz seznama, ki je priloga temu sklepu, na katerem pa ni bilo Ministrstva za obrambo.

To pomeni, da ministrstvo do sredstev za izplačilo dodatka po ZIUZEOP za mesec maj 2020 ni bilo upravičeno, zato dodatek po ZIUZEOP ni bil izplačan nobenemu zaposlenemu na ministrstvu, medtem ko je bil na podlagi KPJS dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije nalezljive bolezni za mesec maj 2020 zaposlenim na ministrstvu izplačan na podlagi spremembe usmeritev ministra za obrambo za določitev del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela v obdobju epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 1005-167/2020-16 z dne 18. 6. 2020.
S spoštovanjem,

mag. Damijan Jaklin
državni sekretar

 

ODZIV SMO NA ODGOVOR MO posredovan ponovni dopis dne 23. 8. 2020

ZADEVA: ODZIV NA ODGOVOR MO

ZVEZA:

 • Naša dopisa št. MO-GŠ 17/20 in MO-GŠ 22/20
 • Vasa odgovora št. 101-2/2020-68 in 101-2/2020-77

Spoštovani!

Izhajajoč iz vaših odgovorov v zvezi ugotavljamo, da z nobenim dopisom niste odgovorili na bistvena vprašanja, zastavljena v dopisih SMO. K večjemu lahko ugotovimo, da se izogibate konkretnim odgovorom. Da ne ponavljamo vprašanja iz dopisov, na katera še vedno pričakujemo konkretne odgovore, bi ponovili nekaj dejstev:

 • Epidemija je bila preklicana s 30. 5. 2020. Pomeni, da ste kot delodajalec bili dolžni vsem zaposlenim (doma ali v tujini) izplačati oba dodatka za mesec maj in sicer po 39. čl. KPJS in po 71. čl. ZIUZEOP kot dokaz, da je bil dodatek po 39. čl. KPJS izplačan ostalim JU vam prilagamo izsek Sklepa o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah v enem izmed Vrtcev v Sloveniji ;
 • Večkrat smo opozorili na nepravilne uvrstitve, saj so zaposleni na istem delovnem (formacijskem) mestu, z enakimi nalogami in obremenitvami mesečno bili uvrščeni v različne skupine. Poudarek je na istem delovnem mestu, z enakimi nalogami in obremenitvami kot dokaz, da so to bolje urejali v ostalem JS je na strani 3 tega dopisa;
 • Kriterij dela z večjim številom oseb je bilo jasno obrazloženo, vendar so ga predstojniki v MO in SV zelo različno izvajali in ni bilo enakega kriterija ;
 • Še vedno ni jasno, po katerem odstavku 10. čl. Uredbe za plače pripadnikom na MOM izplačujete dodatek.

Zato vas pozivamo, da nam sprva odgovorite na zastavljena vprašanja v dopisih SMO iz zveze in se potem opredelite do zgoraj našteta dejstva.

 

 

Nazadnje urejano na 1, 24.08.2020 08:29
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti
 • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528