Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Spoštovani sodelavci, člani SMO , kot smo obljubili, bo sindikat ministrstva za obrambo v tem tednu preko pooblaščene odvetniške pisarne podal na ustavno sodišče tako ustavno presojo kot tudi pobudo člana za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti izdanega odloka Vlade Republike Slovenije, ki uvaja obvezen pogoj PC za zaposlene v državni upravi in se bo tako sindikat pridružil skupnemu boju z ostalimi sindikati DU, ki so se odločili za ta korak.

Naj poudarimo, da smo, kot sindikat, dolžni zastopati pravice vseh zaposlenih, kot je to v danem primeru, kjer se mimo zakonskih norm z ustavno spornim odlokom ogroža eksistenca zaposlenih in njihovih družin in čemur pritrjujejo tudi pravniki v javnih občilih.

O prepovedi stigmatizacije med zaposlenimi smo že naslovili zahteve na pristojnega delodajalca vas pa prosimo, da v dani situaciji ostanemo v prvi vrsti razumski in sočutni do sodelavcev le tako, bomo ubranili kohezivnost kolektiva, ki je še tako pomemben za področje obrambe in zaščite.

V enormnih klicih članov in zaposlenih, ki se obračajo na sindikat po pomoč zaradi omenjenega odloka namreč zaznavamo, da so zaposleni v veliki stiski in ta stiska se še samo poglablja, saj se približuje rok, od katerega naprej bo MO preprečilo zaposlenim prihod na delovno mesto  brez PC pogoja.

Kot že zapisano smo v sindikatu dolžni priskočiti na pomoč vsakemu članu ter mu zagotoviti pravno pomoč in se trudimo po svojih najboljših močeh,se pa zavedamo, da gre pri odločitvah sodišč  za avtonomno pravico odločanja in bi bilo vsakršno preuranjeno napovedovanje odločitve le teh skrajno zavajajoče do zaposlenih.

Vlada Republike Slovenije

 

SINDIKATI NA OBRAMBNEM PODROČJU

OSTRO PROTESTIRAMO

ZARADI GROŽENJ IN IZSILJEVANJA DELAVCEV

Z ONEMOGOČANJEM PREŽIVLJANJA DRUŽIN

Ostro protestiramo zaradi groženj in načina posrednega prisiljevanja v cepljenje proti Covidu-19 z Odlokom Vlade Republike Slovenije s spremembami in dopolnitvami ((Uradni list RS, št. 142/21 in št. 149/21), ki ukinja možnost testiranja za opravljanje dela. Zaposlenim na Ministrstvu za obrambo bo, kot je ministrstvo vse že obvestilo v petek, 17. septembra, onemogočen dostop do delovnega mesta oz. v vse objekte ministrstva prepovedan.

S prepovedjo opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi bo ogrožena eksistenca zaposlenih in njihovih družin, kar je nepredstavljivo in v popolnem nasprotju z evropskimi predpisi in standardi, ki jih predstavlja Resolucija Sveta Evrope št. 2361 (2021), ki zaradi zdravstvenih tveganj ob uporabi cepiva, ali odločitve posameznika o necepljenju jasno določa, da:

Se državam prepoveduje, da bi cepljenje proti Covidu postalo obvezno, ali da se lahko uzakonjena dolžnost cepiti se, uporablja za zapovedi, prepovedi ali diskriminacijo delavcev ali kogarkoli, ki se ne cepi.

V času epidemije na obrambnem področju ni socialnega dialoga, kot ga ni bilo ob uvedbi spornega Odloka. Kot so napovedali drugi sindikati izven obrambnega področja, bomo tudi mi zahtevali presojo ustavnosti spornega Odloka na Ustavnem sodišču Republike Slovenije.

 

 

ZAHTEVAMO RAZVELJAVITEV ODLOKA !

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo

Darko Milenković, l.r.

Sindikat vojakov Slovenije

Gvido Novak, l.r.

Sindikat vojske, obrambe in zaščite

Mileva Štrukelj, l.r.

Sindikat pilotov Ministrstva za obrambo

Matija Zupančič, l.r.

 

Dne 15.9.2021 bo začel veljati odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki ga je sprejela VRS na 264. dopisni seji.

V 5. členu odloka je v prvem odstavku navedeno, da pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Nadalje se v drugem odstavku navaja kdo vse mora izpolnjevati pogoj PCT:

‒ vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka......

V četrtem odstavku istega člena pa so navedene izjeme, za katere pa omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo v primerih, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Ker so bile pred tem s strani ministra za obrambo podane obvezne usmeritve vezane na cepljenje zaposlenih in izpolnjevanje PCT pogoja in na osnovi teh izdani tudi ukazi,  pozivamo ministra za obrambo, da nam pojasni:

 • Ali še veljajo obvezne usmeritve ministra za obrambo?
 • Ali se s 5 členom omenjene uredbe nakazuje namera po obveznem cepljenju vseh zaposlenih proti COVID-19 na področju obrambe, zaščite in reševanja?

Dne 21. 02. 2021 smo na vodstvo MO posredovali zahtevo, v kateri smo jih pozvali, da nam jasno in nedvoumno odgovorijo na najpogostejše zastavljena vprašanja s strani članov in zaposlenih v SV in MO, povezanih na cepljenja proti COVID 19.

Zahteva SMO po pojasnilu-cepljenje proti COVID 19, ki je bila posredovana na MO:

Kot verjetno sami ugotavljate, smo tudi zaposleni v SV in na MO izpostavljeni nenehnim spreminjajočim se informacijam in dezinformacijam glede cepljenja proti COVID 19, ki botruje pri zaposlenih dvom o učinkovitosti samega cepljenja. V zadnjih dneh smo v sindikatu zasuti z vprašanji članov, povezanimi glede cepljenja. V izogib nejasnostim, ki prispevajo slabi delovni klimi vas pozivamo, da nam na zastavljena vprašanja članov, ki opravljajo naloge tako doma kot v tujini podate jasne odgovore, podprte z zakonsko podlago, in sicer:

 • • Če se ne cepim ali mi lahko onemogočijo vstop v vojašnico oz. opravljanje dela;
 • • Smo na MOM in nadrejeni na nas apelirajo, da se cepimo, če zavrnem cepitev ali mi lahko prekinejo misijo;
 • • Sem na pripravah za odhod na misijo. Ali me zaradi odklonitve cepljenje proti Covidu ne bodo napotili na MOM in ali me bo ta moja odločitev ovirala pri karierni poti in podaljšanju pogodbe;
 • • Ali me nadrejeni zaradi odklonitve cepljenja ne bodo, več pošiljali na varovanje državne meje, varovanje objektov, daljša terenska usposabljanja, čeprav sem pripravljen opravljati teste na COVID in ali bom zaradi te odločitve nosil posledice ter kakšne.

Navedli smo le nekaj najpomembnejših vprašanj, na katere z vaše strani pričakujemo jasne in ne dvoumne odgovore. Z vašimi odgovori pa bomo seznanili vsakega slehernega člana in tako prispevali k boljši obveščenosti zaposlenih, ki jo v tem trenutku ocenjujemo kot ključno.

Po več kot mesecu dni od podane zahteve SMO pridobimo odgovor MO dne 23. 3.2021, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju:

 

Številka: 101-2/2021-37 Datum: 22. 03. 2021

Zadeva: Zahteva po pojasnilu – cepljenje proti COVID 19 - odgovor

Zveza: Vaš dopis št. MO-GŠ 07/21 z dne 21. 2. 2021

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, v katerem ugotavljate, da so zaposleni v Ministrstvu za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) in Slovenske vojske (v nadaljevanju: SV) izpostavljeni spreminjajočim se informacijam in dezinformacijam glede cepljenja proti COVID- 19, ki botruje pri zaposlenih dvom o učinkovitosti samega cepljenja. V nadaljevanju navajate, da ste s strani članov prejeli vrsto vprašanj, povezani s cepljenjem, zato nas v izogib nejasnostim, ki po vašem mnenju prispevajo k slabi delovni klimi pozivate, da na vaša zastavljena vprašanja podamo jasne odgovore, podprte z zakonsko podlago.

Pojasnjujemo, da vaše ugotovitve, da so zaposleni v ministrstvu in SV izpostavljeni spreminjajočim se informacijam in dezinformacijam glede cepljenja proti COVID- 19, ne držijo.

Sekretariat generalnega sekretarja (SGS) je z dopisom št. 181-2/2020-154 z dne 7. 1. 2021 obvestil vse notranje organizacijske enote in organe v sestavi ministrstva, da bo v izvedbi Vojaško zdravstvene enote (VZE) za vse zaposlene v ministrstvu organizirano cepljenje proti bolezni COVID-19. V zvezi s tem so bili vsi vodje notranjih organizacijskih enot in predstojniki organov v sestavi zaprošeni, da preverijo zainteresiranost svojih zaposlenih za to cepljenje in sezname zaposlenih za svojo organizacijsko enoto posredujejo Oddelku za varnost in zdravje pri delu v Službi za kadrovske zadeve v SGS.

Na podlagi tako zbranih podatkov je bil pripravljen prednostni seznam kandidatov za tovrstno cepljenje ter lokacije in termini cepljenj, o čemer bo/je bil vsak zainteresirani zaposleni, preko kontaktne osebe v notranji organizacijski enoti ali organu v sestavi oziroma Operativne skupine za cepljenje, ki je bila ustanovljena v ta namen, obveščen naknadno. Ob tem je bilo še posebej poudarjeno, da je cepljenje proti bolezni COVID-19 najučinkovitejši način preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter s tem bolezni COVID-19 in zajezitve epidemije te nalezljive bolezni, vendar povsem prostovoljno.

Na podlagi tega dopisa je GŠSV izdal ukaz za zbiranje podatkov o zainteresiranih pripadnicah in pripadnikih Slovenske vojske za cepljenje proti COVID-19, št. 160-11/2021-3 z dne 13. 1. 2021. Do 3. 3. 2021 se je za cepljenje prijavilo nekaj več kot 56% pripadnikov SV. Številka se dnevno spreminja, saj se pripadniki še dodatno prijavljajo.

Navajamo še, da je Vlada RS sprejela Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, Verzija II, št. 18100-41/2020/13 z dne 1. 3. 2021, katere osnovni cilj je zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem ter omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi ter socialno življenje in ostale aktivnosti, ki so zaradi krize omejene.

Zato je potrebno najprej cepiti skupine prebivalstva z največjim tveganjem za težji potek bolezni in smrt zaradi COVID-19 in nato v čim krajšem času doseči čim večjo, vsaj 60 % (1,200.000 prebivalcev) precepljenost prebivalstva. Vizija med drugim opredeljuje tudi procese, naloge in nosilce nalog na področju izvedbe cepljenja proti COVID-19 ter prednostne skupine za cepljenje, med katerimi so tudi pripadniki SV, ki odhajajo na mirovne operacije in misije (MOM).

Naj na tem mestu še izpostavimo, da je SV izdala zloženko z naslovom »Enotni zavihajmo rokav«, jo razdelila v poveljstva in enote SV, objavljena pa je tudi na intranetni spletni strani ministrstva, s ciljem, da bi pri pripadnicah in pripadnikih SV vzpodbudili razmišljanja za lažjo odločitev za cepljenje.

Pojasnili bi še, da se nekatere nosilne države, pod okriljem katerih potekajo MOM, že odločajo za obvezno cepljenje proti COVID-19 (mirovna misija Združenih narodov Unifil v Libanonu, tovrstna zahteva je izražena tudi za eFP), nekatere pa poudarjajo, da je cepljenje pred prihodom na MOM zelo zaželeno.

Iz navedenega izhaja, da v kolikor bo zahteva po obveznem cepljenju proti COVID-19 podana s strani vodilne države MOM, bodo na MOM napoteni samo cepljeni pripadniki.

Dne 24.03.2021 posredujemo na MO VNOVIČNI POZIV v katerem zapišemo:

V vašem odgovoru z dne 22. 03. 2021 tako ugotavljamo, da ste nam odgovorili samo na eno vprašanje, ki je povezano s cepljenjem pred odhodom na MOM. Iz preostale vsebine vašega podanega odgovora pa ne izhaja, da bi skozi zapisana pojasnila bilo moč razbrati odgovore na preostala bistvena zastavljena vprašanja, zato ponovno zahtevamo, da nam podate jasne odgovore na zastavljena vprašanja iz našega dopisa z dne 21. 02. 2021.

Pri tem vas moramo dodatno opozoriti, da smo na vaš odziv čakali mesec dni, kar zagotovo ni v skladu s pogodbeno določenim rokom.

Dne 06.4.2021 prejmemo naslednji odgovor s strani MO:

Številka: 101-2/2021-44

Datum: 01. 04. 2021

Zadeva: Vnovični poziv (cepljenje proti COVID-19) - pojasnilo

Zveza: Vaš dopis MO-GŠ 07-1/21 z dne 24. 3. 2021

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, s katerim nas ponovno pozivate, da se opredelimo do vaših vprašanj, ki se nanašajo na izvedbo cepljenja zaposlenih proti COVID-19.

V zvezi s tem bi ponovno pojasnili, da je cepljenje proti bolezni COVID-19 najučinkovitejši način preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter s tem bolezni COVID-19 in zajezitve epidemije te nalezljive bolezni. Odločitev o izvedbi cepljenja je povsem prostovoljna.

Iz navedenega izhaja, da v kolikor posameznik ne bo podal privolitve za cepljenje proti COVID- 19, se le to ne bo izvedlo.

Ugotavljamo in ocenjujemo, da smo vam v zvezi z zgoraj izpostavljeno problematiko podali celovit odgovor (dokument MO št. 101-2/2021-37) oziroma pojasnila in da ni potrebe po dodatnem pojasnjevanju ali podajanju odgovorov na vaša vprašanja.

S spoštovanjem,

Uroš Lampret državni sekretar

S strani vodstva MO smo danes v SMO prejeli odgovore na naš poziv, ki smo ga dne 21. 10. 2020 naslovili na vodstvo MO in, ki jih objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom, citiranim v zvezi, s katerim se na naš naslov obračate s pozivom po obračunavanju dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 - ZZUOOP, v nadaljevanju: ZIUZEOP) in dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 39. člena KPJS vsem zaposlenim doma in v tujini, k doslednemu izvajanju preventivnih ukrepov in priporočil za izvajanje Načrta ukrepov Vlade RS za 2. val koronavirusa, po prenehanju vseh nenujnih usposabljanj in urjenj, zagotovitvi zadostnega števila zaščitnih mask za vse zaposlene in zagotovitvi dela od doma kot prednostne oblike dela zaposlenih, vam v zvezi s temi vašimi vprašanji podajamo naslednje pojasnilo:


POZIV SMO : Da zaposlenim v MO in SV doma in v tujini začnete obračunavati dodatek za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP in dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS.

ODGOVOR MO : Glede obračunavanja dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP je treba pojasniti, da je v 20. členu ZIUZEOP med drugim določeno, da začasni ukrepi kamor sodi tudi izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve veljajo do 31. maja 2020. Posledično zaposlenim na tej pravni podlagi dodatka ne moremo obračunavati. Dodatek določen v 11. točki 39. člena KPJS za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije nalezljive bolezni, pa bo zaposlenim izplačan na podlagi usmeritev ministra, številka 1005-167/2020-19 z dne 29.10.2020, pri čemer bo dodatek zaposlenim za mesec oktober izplačan pri novembrskem nakazilu plač, za mesec november pa pri decembrskem nakazilu plač. Glede uvrstitev zaposlenih v posamezne skupine pojasnjujemo, da so bile v usmeritvah ministra za določitev del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela v obdobju epidemije nalezljive bolezni SARS- CoV 2 (COVID 19) navedena vsa dela in naloge, ki predstavljajo tveganje za okužbo z virusom SARS CoV-2. Pravica in dolžnost vodij notranjih organizacijskih enot in organov v sestavi pa je, da presodijo, kateri zaposleni so v posameznem mesecu dejansko izpostavljeni tveganju za okužbo pri opravljanju del in nalog iz usmeritev ministra in v kakšni višini so upravičeni do izplačila dodatka.


POZIV SMO : Da se v vseh notranjih organizacijskih enotah in organih v sestavi Ministrstva za obrambo dosledno izvajajo vaši predlagani preventivni ukrepi in priporočila za izvajanje Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za 2. val koronavirusa v Ministrstvu za obrambo z namenom zaščite zdravja zaposlenih.

 

ODGOVOR MO: Vse predpisane preventivne ukrepe vlade za preprečevanje širjenja virusa SARS CoV-2 ministrstvo redno implementira in o njih obvešča vse zaposlene. Vsi predpisani preventivni ukrepi so po elektronski aplikaciji - IRDG posredovani vsem organizacijskim enotam in organom v sestavi, objavljeni pa so tudi na info točki.


POZIV SMO : Da se prenehajo vsa usposabljanje in urjenja, ki niso nujno potrebna in pri katerih ni mogoče zagotoviti zaščitno-varnostnih ukrepov. Ob tem je treba posebno pozornost in omejitve števila oseb nameniti namestitvi (spanju več pripadnikov v istem prostoru).

 

ODGOVOR MO: V zvezi z vašo navedbo, ki se nanaša na prenehanje usposabljanj in urjenj vam podajamo obrazložitev, da se na ministrstvu izvajajo le usposabljanja in urjenja, ki so nujna za delovanje sistema, v času usposabljanj in urjenj pa se v največji možni meri upoštevajo vsi preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS CoV-2.


POZIV SMO : Da se nemudoma zagotovi zadostno število zaščitnih mask zaposlenim tako v MO, kot v SV. V povezavi s to zahtevo nas zanima kakšna zaščitna sredstva so na voljo zaposlenim in ali enote razpolagajo z zadostnimi količinami le- teh.

ODGOVOR MO : Osebne varovalne opreme za preprečevanje širjenja okužb je za vse zaposlene dovolj, tako na ministrstvu kot tudi v organih v sestavi. Osebna varovalna opreme, ki jo zaposleni uporabljajo ustreza zahtevam za preprečevanje okužb z mikrobiološkimi agensi (v našem primeru virus SARS CoV-2).


POZIV SMO : Da se v čim večjem številu zaposlenim zagotovijo pogoji za delo od doma, kot prednostna oblika dela in ne prisilno koriščenje letnega dopusta ali viška ur.

ODGOVOR MO: S ciljem zmanjšanja socialnih stikov in preprečevanja širjenja okužbe je bilo tudi v največji možni meri zagotovljeno delo od doma, seveda pri delih, kjer narava dela to omogoča.

Že dalj časa se v Sloveniji soočamo z drugim valom COVID-19, ki ima vse hujše razsežnosti. Posledica tega stanja je razglasitev epidemije za celotno državo. Kljub zelo restriktivnim in nujno potrebnim ukrepom pa ugotavljamo, da se v SV izvajajo aktivnosti, ki so visoko tvegane za dodatne okužbe. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da je VZE dne 13. 10. 2020 v enoti JKBO po zaključeni vaji na terenskem usposabljanju potrdil 8 okužb pripadnikov SV s COVID19. Na podlagi omenjenega dogodka lahko predvidevamo, da niso bili zagotovljeni vsi zaščitno-varnostni ukrepi, ali pa linija PINK ni poskrbela za izvedbo in upoštevanje le-teh zato vas v luči tega dejstva pozivamo:

 • Da zaposlenim v MO in SV doma in v tujini začnete obračunavati dodatek za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP in dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS.
 • Da se v vseh notranjih organizacijskih enotah in organih v sestavi Ministrstva za obrambo dosledno izvajajo vaši predlagani preventivni ukrepi in priporočila za izvajanje Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za 2. val koronavirusa v Ministrstvu za obrambo z namenom zaščite zdravja zaposlenih.
 • Da se prenehajo vsa usposabljanje in urjenja, ki niso nujno potrebna in pri katerih ni mogoče zagotoviti zaščitno-varnostnih ukrepov. Ob tem je treba posebno pozornost in omejitve števila oseb nameniti namestitvi (spanju več pripadnikov v istem prostoru).
 • Da se nemudoma zagotovi zadostno število zaščitnih mask zaposlenim tako v MO, kot v SV. V povezavi s to zahtevo nas zanima kakšna zaščitna sredstva so na voljo zaposlenim in ali enote razpolagajo z zadostnimi količinami le- teh.
 • Da se v čim večjem številu zaposlenim zagotovijo pogoji za delo od doma, kot prednostna oblika dela in ne prisilno koriščenje letnega dopusta ali viška ur.

Lep pozdrav.

Na odgovor MO z dne 14. 07. 2020 v katerem pa nam ne pojasnijo naših zahtev SMO posreduje dodatno obraazložitev in zahteve kot izhaja iz nadaljevanja posredovane zahteve:

 

Spoštovani, očitno našega poziva Niste razumeli in ga sprejeli, kot smo pričakovali. Dejstvo je, da je stanje pandemije preklicano z 31. 5. 2020, s čimer v mesecu maju niso prenehala veljati določila 71. čl. ZIOZEOP. S tem v zvezi vam pa sporočamo, da se ne moremo strinjati z vašo trditvijo, kako niste imeli zakonske osnove za izplačilo dodatka zaposlenim za mesec maj. Namreč, jasno je, da je epidemiološka situacija v RS in v tujini zelo zahtevna in bo očitno še bolj zahtevna, čemur pritrjuje tudi NIJZ s tem, ko jasno pove, da je stik z večjim številom morebiti okuženih že stik z dvema ali več osebami.

V SMO smo prejeli veliko število klicev nezadovoljnih in izigranih zaposlenih, ki kot razloge svojega nezadovoljstva navajajo pismo podpore poveljnika poveljstva sil v katerem je bilo vsem pripadnikom na KFOR sporočeno, da se v naslednjih treh mesecih, oziroma do ureditve razmer, ne bo izvedlo zamenjav kontingentov na območjih delovanja in jim je bilo sporočeno med drugim tudi naslednje: »Zagotovili bomo tudi vse druge oblike podpore in ne nazadnje bomo delo tudi primerno finančno nagradili.«
Na podlagi pojasnila MJU z dne 12. 6. 2020, Določitev obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP) za mesec maj 2020 tako izhaja, da je VRS sprejela sklep, da se za mesec maj 2020 dodeljujejo sredstva le nekaterim proračunskim uporabnikom v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Sklep VRS nima podlage v zakonu in je nezakonit.

V nadaljevanju istega mnenja pa MJU zapiše:
»V povezavi z 20. členom ZIUZEOP preklic epidemije z odlokom pomeni, da je dodatek COVID19 iz 71. člena ZIUZEOP zaposlenim v javnem sektorju možno izplačevati do vključno 31. maja 2020.«
V sled zapisanega naj vas opomnimo, da se zaposleni v MO, SV, OVS, URSZR na MOM in MSSVT pri opravljanju svojega dela doma ali v tujini dnevno srečujejo z večjim številom morebiti okuženih oseb in so zaradi tega nadpovprečno obremenjeni ter čezmerno izpostavljeni tveganju za okužbo COVID19. Še posebej to velja za pripadnike SV, ki so bili in so še v državah, kjer so razglašene izredne razmere in jim nikakor ni mogoče odrekati pravice do poštenega plačila povečane obremenitve zaradi stika z morebiti okuženimi osebami in strogih ukrepov, ki so drastično poslabšali pogoje delovanja in bivanja na MOM.

Na podlagi vaših trditev v odgovoru, da so pripadniki SV ustrezno ovrednoteni na podlagi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami v sklopu katerih se vrednoti tudi delo na območju razglašene epidemije, pa smo vam dolžni pojasniti naslednje:

• Da ni ne, iz odločbe pripadnikov za napotitev na MOM kot tudi ne iz plačnih list razvidno, po katerem odstavku 10. člena omenjene uredbe prejemajo dodatek.

Kot dopolnilo pa še vedno opozarjamo, da ste od razglasitve epidemije zaposlene razvrščali prenizko oz. v prenizko skupino. Posledično so zaposleni bili tudi neopravičeno nizko plačani za opravljeno delo. Na podlagi objavljenega članka v častniku Delo dne 04. 08. 2020, ki se sklicuje na vir podatkov MNZ in MO smo izvedli analizo 3 mesečnega povprečja izplačila dodatkov na zaposlenega iz naslova KPJS in PKP#1, s katero dokazujemo neenakost obravnave zaposlenih med dejavnostmi. Nesprejemljivo je pa dejstvo, da je med primerljivima dejavnostnima kot, so Policija in SV bilo izplačano v SV v treh mesecih skupaj za 4.578.276 € dopdatkov v Policiji pa 3 krat več (15.762.359 €). Na podlagi zapisanega od vas pričakujemo, da nam pojasnite, zakaj je prišlo do takšnih odstopanj, saj naj bi bila merila poenotena in medresorsko usklajena.

analiza dodatka

 

Zato vas vnovič pozivamo:

• da preverite vse razvrstitve zaposlenih v skupine za izplačilo dodatka in odpravite nepravilnosti, ki jih je enormno število;
• da pojasnite na podlagi katerega odstavka 10. čl. Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami se pripadnikom na MOM izplačuje dodatek;
• da po 11 tč, 39. člena, KPJS izplačujete dodatek vsem zaposlenim, ki se pri opravljanju svojega dela doma in v tujini srečujejo z večjim številom morebiti okuženih oseb in so zaradi tega nadpovprečno obremenjeni ter čezmerno izpostavljeni tveganju za okužbo COVID19.
• da se vsem zaposlenim za mesec maj izplača dodatek tako po 71. čl. ZIUZEOP kot tudi po 11. tč, 39. člena, KPJS.
• Preverite vse razvrstitve zaposlenih po skupinah, ki so jih urejevali nadrejeni oz. predstojniki, saj so le-te zelo subjektivne in nepravične, ter odpravite nepravilnosti.

Lep pozdrav.

 

ODGOVOR MO z dnem 20. 08. 2020

Zadeva: Poziv k odpravi nepravilnosti - odgovor
Zveza: Vaš dopis št. MO-GŠ 22/20 z dne 6. 8. 2020

Spoštovani,
z vašim dopisom, citiranim v zvezi, nas pozivate, da dodatek po 39. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) izplačujemo vsem zaposlenim, ki se pri opravljanju svojega dela doma in v tujini srečujejo z večjim številom morebitno okuženih oseb in so zaradi tega nadpovprečno obremenjeni in prekomerno izpostavljeni tveganju za okužbo s COVID-19 in da se dodatek po 39. členu KPJS in po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za mesec maj izplača vsem zaposlenim. Prav tako nas s tem dopisom pozivate, da naj vam pojasnimo, na podlagi katerega odstavka 10. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, se pripadnikom na MOM izplačuje dodatek ter da preverimo vse razvrstitve zaposlenih v skupine za izplačilo dodatka in odpravimo nepravilnosti.

V zvezi s tem vas obveščamo, da smo vaš dopis podrobno proučili in ugotavljamo, da je po svoji osnovni vsebini identičen vašemu dopisu št. MO-GŠ 17/20 z dne 4. 7. 2020, na katerega smo vam odgovor podali z našim dopisom št. 101-2/2020-68 z dne 14. 7. 2020.
Zato v izogib nepotrebnemu ponavljanju prosimo, da naš predhodno citirani odgovor ponovno proučite.

Glede vašega poziva po izplačilu dodatka za mesec maj 2020 vsem zaposlenim na Ministrstvu za obrambo pa vas obveščamo, da je Vlada RS dne 11. 6. 2020 sprejela sklep št. 10007-52/2020/2, s katerim je za mesec maj 2020 določila obseg sredstev, ki predstavlja najvišji znesek, ki ga je možno izplačati kot dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in določila razdelitev sredstev za neposredne proračunske uporabnike za financiranje tega dodatka, pri čemer so bila sredstva dodeljena le nekaterim proračunskim uporabnikom v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva iz seznama, ki je priloga temu sklepu, na katerem pa ni bilo Ministrstva za obrambo.

To pomeni, da ministrstvo do sredstev za izplačilo dodatka po ZIUZEOP za mesec maj 2020 ni bilo upravičeno, zato dodatek po ZIUZEOP ni bil izplačan nobenemu zaposlenemu na ministrstvu, medtem ko je bil na podlagi KPJS dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije nalezljive bolezni za mesec maj 2020 zaposlenim na ministrstvu izplačan na podlagi spremembe usmeritev ministra za obrambo za določitev del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela v obdobju epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 1005-167/2020-16 z dne 18. 6. 2020.
S spoštovanjem,

mag. Damijan Jaklin
državni sekretar

 

ODZIV SMO NA ODGOVOR MO posredovan ponovni dopis dne 23. 8. 2020

ZADEVA: ODZIV NA ODGOVOR MO

ZVEZA:

 • Naša dopisa št. MO-GŠ 17/20 in MO-GŠ 22/20
 • Vasa odgovora št. 101-2/2020-68 in 101-2/2020-77

Spoštovani!

Izhajajoč iz vaših odgovorov v zvezi ugotavljamo, da z nobenim dopisom niste odgovorili na bistvena vprašanja, zastavljena v dopisih SMO. K večjemu lahko ugotovimo, da se izogibate konkretnim odgovorom. Da ne ponavljamo vprašanja iz dopisov, na katera še vedno pričakujemo konkretne odgovore, bi ponovili nekaj dejstev:

 • Epidemija je bila preklicana s 30. 5. 2020. Pomeni, da ste kot delodajalec bili dolžni vsem zaposlenim (doma ali v tujini) izplačati oba dodatka za mesec maj in sicer po 39. čl. KPJS in po 71. čl. ZIUZEOP kot dokaz, da je bil dodatek po 39. čl. KPJS izplačan ostalim JU vam prilagamo izsek Sklepa o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah v enem izmed Vrtcev v Sloveniji ;
 • Večkrat smo opozorili na nepravilne uvrstitve, saj so zaposleni na istem delovnem (formacijskem) mestu, z enakimi nalogami in obremenitvami mesečno bili uvrščeni v različne skupine. Poudarek je na istem delovnem mestu, z enakimi nalogami in obremenitvami kot dokaz, da so to bolje urejali v ostalem JS je na strani 3 tega dopisa;
 • Kriterij dela z večjim številom oseb je bilo jasno obrazloženo, vendar so ga predstojniki v MO in SV zelo različno izvajali in ni bilo enakega kriterija ;
 • Še vedno ni jasno, po katerem odstavku 10. čl. Uredbe za plače pripadnikom na MOM izplačujete dodatek.

Zato vas pozivamo, da nam sprva odgovorite na zastavljena vprašanja v dopisih SMO iz zveze in se potem opredelite do zgoraj našteta dejstva.

 

 

Dne  14. 07. 2020 smo s strani MO na poziv SMO k izplačilu dodatkov iz naslova 39. čl. KPJS in 71. čl. ZIUZEOP vsem zaposlenim prejeli naslednji odgovor:

Zadeva: Poziv k izplačilu dodatkov - odgovor
Zveza: Vaš dopis št. MO-GŠ 17/20 z dne 4. 7. 2020

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom, citiranim v zvezi, s katerim zahtevate pojasnilo, zakaj zaposleni, ki se nahajajo na delu v tujini in tudi v RS, niso bili deležni dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v mesecu juniju 2020 Hkrati pozivate, da z vašo podporo storimo vse, da Vlada RS uvidi krivico in neenakopravnost obravnave do zaposlenih v MORS in temu ustrezno izda nov sklep ter odpravi nastale krivice. V zvezi s tem je treba pojasniti, da skladno z določbo 92. člena Zakona o javnih uslužbencih predstojnik ne sme sprejeti odločitve, ki bi javnemu uslužbencu zagotavljala manjše ali večje pravice oziroma manj ali bolj ugodne pogoje dela, kot so določeni s predpisi s področja delovnega prava in kolektivnimi pogodbami.
Kot pravilno ugotavljate v vašem dopisu, ni pravne podlage za izplačilo zahtevanih dodatkov za mesec junij 2020. Zato menimo, da je bilo ravnanje ministrstva v konkretni zadevi ustrezno. Ob tem še dodajamo, da je vrednotenje plač javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino, urejeno z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Uredbo o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami. Navedeni uredbi med drugim urejata tudi dodatke za posebne pogoje bivanja oziroma posebne življenjske razmere, v sklopu katerih se vrednoti tudi delo na območju razglašene epidemije, zato navedba, da delo napotenih na delo v tujino za mesec junij 2020 ni bilo ustrezno ovrednoteno, ne drži.
S spoštovanjem,

mag. Damijan Jaklin
državni sekretar

Spoštovani!

S sklepom VRS je z dne 18. 5. veljavno od 30. 5. 2020 preklicana epidemija v RS. Istočasno je VRS ustavila vsa izplačila iz naslova 39. čl. KPJS in 71. čl. ZIUZEOP. Ne glede na zapisano pa vemo, da so zaposleni v MO (SV, URSZR, OVS in upravnem delu) še naprej opravljajo mnoge naloge v tveganih razmerah. Dne 01. 7. 2020 smo na pogajanjih z VRS opozorili na dve, po oceni SMO, najbolj ogroženi skupini zaposlenih:

 • Vse zaposlene, ki svoje naloge opravljajo v tujini, saj smo priča stalnemu povečanju števila okuženih na vseh območjih;
 • Zaposlene v VZE, ki ne glede na preklic epidemije opravljajo preverjanje prisotnosti morebitne okužbe pri zaposlenih.

Tudi v ta namen so s 26. 6. uvedeni novi ukrepi na MO glede preprečevanja novih okužb.

Prepričani smo, da je v vseh organih v sestavi in službah v MO še precejšnje število zaposlenih, ki pa svoje naloge opravljajo v tveganih razmerah in so posledično preobremenjeni pri svojem delu. Zato zahtevamo, da dosledno sledite zakonskim določilom tako 39. čl. KPJS kot tudi 71. čl. ZIUZEOP in zaposlenim v opisanih razmerah oz. v času, ko opravljajo svoje naloge pod pritiskom in so preobremenjeni, zaradi možnosti po okužbi redno izplačujete omenjeni dodatek.

Od vas zahtevamo takojšnje pojasnilo zakaj zaposleni, ki se nahajajo na delu v tujini in tudi v RS niso bili deležni dodatka za nevarnost in posebne bremenitve v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19)pri plači v mesecu juniju 2020.

V izogib morebitnim pravdnim postopkom, ki v našem ministrstvu postajajo stalnica za dosego pravic zaposlenih, Vas pozivamo, da z našo podporo postorite vse, da vlada RS uvidi krivico in neenakost obravnave do zaposlenih v MORS in temu ustrezno izda novi sklep, ter odpravi nastale krivice.

Na včerajšnjem sestanku z vladnimi pogajalci sta bili temeljni zahtevi sindikatov javnega sektorja, Regres v višini 1050 evrov za vse uslužbence, namesto predvidenih 940 evrov, in bolj pregledno ter dorečeno izplačevanje dodatkov za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi (KPJS) ter za nevarnost in obremenjenost po interventni zakonodaji (PKP#1).

V sindikatih smo bili presenečeni nad dejstvom, da je minister prišel na pogajanja brez mandata, čeprav sta vprašanje regresa napovedali obe sindikalni pogajalski skupini.

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo posebej ogorčeni, ker v sklepu, s katerim je vlada določila višino sredstev in razrez za dodatek po PKP#1 za maj, pripadniki SV  in zaposleni v MO sploh niso omenjeni.

Obe pogajalski skupini sindikatov JS sta predstavnike vlade opozorili, da je sklep treba popraviti, ker ni korektno, da se do položaja celih delov javnega sektorja desetine tisočev zaposlenih sploh ne opredeljuje ob tem poudarjamo tudi, da veliko pripadnikov SV in zaposlenih v MO opravlja naloge v tujini, kjer je še vedno epidemiološka slika bistveno slabša kot v Sloveniji.

Minister za JU g. Koritnik je pojasnil, da dodatek po KPJS še vedno pripada vsem uslužbencem tudi v maju, saj je vezan na obdobje epidemije. Korona dodatek po PKP#1 pa je VRS uvedla zaradi povečanih obremenitev in dodatne ogroženosti, poleg dodatka po KPJS. Vlada je ocenila, da je bila maja ta ogroženost in obremenjenost nižja kot preteklih mesecih.

Glede nezadovoljstva zaradi načina razdeljevanja in tega, da so vsi vzvodi v rokah predstojnikov, pa je komentiral: »Če kdaj, se je zdaj pokazalo, da mora menedžment prevzeti svoj del odgovornosti. Navsezadnje je zato vodstvenih strukturah, ima naziv in višje plačilo.«

S strani vladne pogajalske skupine so napovedali, da bodo nekatere zadeve preverili, da bo inšpektorat za javni sektor aktiven in da bodo čez čas opravili analizo izplačevanja dodatkov.

Pogajanja z VRS se nadaljujejo 1. 7. 2020.

Stran 1 od 2

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528