Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Zahteva po pojasnilu o izplačilih v času razglašene epidemije - odgovor MO

Dne 05. 05. 2020 je SMO posredoval na MO zahtevo po pojasnilu glede plačila dodatkov zaposlenim v MO in SV v času epidemije in razlog za ločeno nakazilo na TRR le teh. Dne 08. 05. 2020 smo v SMO prejeli odgovor MO, ki ga v celoti objavljamo v tem prispevku:

 

 

Spoštovani;

prejeli smo vašo zahtevo, citirano v zvezi, ki se nanaša na vprašanja vezana na prikaz izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljevanju: dodatek) na plačilnih listih zaposlenih, seznanitev z enotnimi kriteriji ter usmeritvami za določitev višine dodatka, izplačila dodatka za pripadnike na MOM in izplačila solidarnostne pomoči za vse zaposlene zaradi razglašene epidemije.

Uvodoma bi pojasnili, da vam bomo na vprašanje v zvezi z izplačilom solidarnostne pomoči za vse zaposlene zaradi razglašene epidemije odgovorili s posebnim dopisom.

V nadaljevanju vam podajamo pojasnila na vaše zahteve, ki se nanašajo na prikaz izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljevanju: dodatek) na plačilnih listih zaposlenih, seznanitev z enotnimi kriteriji ter usmeritvami za določitev višine dodatka in izplačila dodatka za pripadnike na MOM.

  1. Prikaz izplačila dodatka na plačilnih listih zaposlenih

Ločena nakazila na TRR zaposlenih z različnimi nameni nakazila

Pojasnili bi, da se nakazilo plače v dveh transakcijah na osebne račune zaposlenih izvaja na podlagi določil Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, v nadaljevanju: ZIZUZEOP) ter navodila Združenja bank Slovenije z dne 17. 4. 2020.

Združenje bank Slovenije je izplačevalce dohodkov prosilo, da sredstva iz naslova pomoči in dodatkov po ZIUZEOP na račune prejemnikov nakazujejo ločeno od izplačil rednih prejemkov ter pri tem uporabijo kodo namena FAND.

Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ter davčne izvršbe. Ker so postopki v bankah in hranilnicah avtomatizirani, so izplačila pomoči pri kodi FAND avtomatično izvzeta iz izvršbe. V primeru uporabe napačne kode

so lahko sredstva zarubljena, kar bi povzročilo zadrego in nepotrebno dodatno delo tako na strani prejemnikov kot tudi na strani bank (banke namreč še naprej izvršujejo preživninske sklepe in sklepe o zasegu denarnega dobroimetja v postopkih osebnega stečaja po ZFPPIPP).

Le s pravilno uporabo kode, ki je izvzeta iz rubeža, lahko banke prejemke, ki jih njihovi komitenti prejemajo po interventnem zakonu, razporejajo med izvzete prilive iz izvršbe

Pojasnilo za vse zaposlene, zakaj je plača nakazana v dveh nakazilih, je Služba za računovodstvo dne 5. 5. 2020 objavila na intranetni strani INFOTOČKI Ministrstva za obrambo.

 

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (C070)

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člena ZIZUZEOP) je na plačilni listi označen s šifro C070. Nekateri zaposleni imajo ta dodatek na plačilni listi prikazan dvakrat in sicer:

  • za ure dela, ki so ga opravili od doma in
  • za ure rednega dela, ki so ga opravili na lokaciji.

 

Dodatek za delo v tveganih razmerah (C223)

Pri plači se je v skladu s kolektivno pogodbo obračunal in izplačal tudi dodatek za delo v tveganih razmerah, na plačilni listi označen s šifro C223. Dodatek je obračunan in izplačan za določen odstotek opravljenih rednih ur dela na lokaciji v višini 65 %.

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na MOM

Dne 5. 5. 2020 je bil na podlagi 2. odstavka 71. člena ZIZUZEOP, skupaj s plačo za mesec april 2020, izplačan dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, za zaposlene na MOM za mesec marec 2020. Osnova za obračun dodatka je plača za delo v Sloveniji (na plačilni listi označeno s šifro Z108). Dodatek je obračunan po povprečni mesečni delovni obveznosti 174 ur oziroma 102,83 ur od 13. do 30. 3. 2020.

Zaposleni na MOM imajo izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije prikazan na plačilni listi za delo v Sloveniji označen s šifro Ž030 - »Plača za opravljanje dela v tujini 3/2020«.

 

  1. Seznanitev z enotnimi kriteriji ter usmeritvami za določitev višine dodatka za zaposlene

V prilogi tega dopisa vam v seznanitev pošiljamo Usmeritve ministra za obrambo za določitev višine dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije nalezljive bolezni SARS- CoV-2 (COVID-19) (dok. št. 1005-167/2020-5) ter Usmeritve ministra za obrambo za določitev del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela v obdobju epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (dok. št. 1005-167/2020-4). Hkrati vas obveščamo, da bodo usmeritve za določitev dodatka za napotene v tujino urejene z ločenim dokumentom in vam bodo posredovane naknadno.

Nazadnje urejano na 1, 09.05.2020 12:10
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528