Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider
  ZADEVA: Zahteva SMO po odpravi nelegitimnih kriterijev, ki so v nasprotju z 59. členom ZSSloV in sklepi Vlade Zveza: 59. člen Zakona o službi v Slovenski vojski             Sklep Vlade RS številka: 10007-4/2019/2 z dne 21. 3. 2019             Sklep Vlade RS številka: 10100-6/2022/3 z dne 16. 2. 2022             Direktiva Generalštaba SV št. 804-128/2022-1 z dne 4. 4. 2022 Spoštovani, dne 04. 04. 2022 je GŠSV izdal DIREKTIVO št. 11-04: za evidentiranje, obračunavanje in izplačevanje povečanja plač zaradi…
obveščamo vas, da bo s 1. 4. 2022 pričela veljati posebna ponudba za člane sindikata Ministrstva za obrambo. Člani sindikata in njihovi ožji družinski člani bodo tako lahko koristili ugodnosti navedene ponudbe. Poleg obstoječih dokumentov za sklenitev NR naročnik predloži na vpogled člansko izkaznico, izdano s strani sindikata Ministrstva za obrambo. Za družinskega člana je pogoj za koriščenje ugodnosti isti naslov, kot ga ima član zgoraj omenjene organizacije. Član društva in družinski član se morata skupaj zglasiti v Telekomovem centru,…
Danes dne 31.03.2022 smo s strani MO prejeli ponoven odgovor, ki ga ob koncu sporočila objavljamo v celoti. Iz podanega odgovora je tako razvidno, da si MO kupuje čas, saj oškodovani pripadniki zaradi petletnega zastaralnega roka in odlašanja MO po podaji konkretnega zahtevanega odgovora iz meseca v mesec izgubljajo na svojih terjatvah iz delovnega razmerja. Odgovor MO je tako moč razumeti, da ministrstvo očitno noče ali ne razume sodbe Vrhovnega sodišča RS  in  ne bo samo pristopilo k odpravi nastalih…
Spoštovani člani SMO! Obveščamo vas, da je bil na seji konference SMO dne 25.03.2022 za novega predsednika SMO imenovan dosedanji izvršni sekretar za informiranje  Marjan LAH. Za ta korak se je konferenca sindikata odločila zaradi pravočasnega prenosa znanja, izkušenj in dolgoletnega dobrega dela do sedanjega predsednika Darka Milenkoviča na novega predsednika. Darku Milenkoviču se ob tem iskreno zahvaljujemo za njegovo uspešno dosedanje delo na mestu predsednika saj je s svojo ekipo in svojim prispevkom pripomogel k varovanju in izboljšanju delovno…
Dne 28.3.2022 smo v SMO posredovali ponoven in zadnji poziv k poravnavi razlike od 20 % oz. 50 % do 100 % za pripravljenost na določenem kraju - delovnem mestu oškodovanim zaposlenim v SV in MO za zadnjih 5 let. V pozivu (, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti) MO z vso resnostjo pozivamo, da skladno z načeli ekonomičnosti in dobrega gospodarjenja, predvsem pa racionalnega ravnanja z davkoplačevalskim denarjem, stori tako, kot to terja sodba in sklep Vrhovnega sodišča…
Dne 23.03.2022 smo s strani MO prejeli odgovor na našo podano zahtevo, v kateri smo  izhajajoč iz sodbe Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/2018 z dne 14. 3. 2022 v povezavi s sodbo EU sodišča, pozvali tako Vlado RS, MJU in MO, da uporabi določila 3.a člena ZSPJS v zvezi z izplačilom razlike od 20% oz. 50% do 100% za pripravljenost na določenem kraju-delovnem mestu. Prav tako smo jih pozvali, da sami ugotovijo nastale razlike v izplačilu za zadnjih pet…
Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 15.03.2022 naslovil poziv k poravnavi nastalih krivic kot izhaja iz nadaljevanja: VLADA RS – PREDSEDNIK VRS MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - MINISTER MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - MNISTER ZADEVA: POZIV K PORAVNAVI Spoštovani, Izhajajoč iz sodbe Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/2018 z dne 14. 3. 2022 v povezavi z sodbo EU sodišča , vas pozivamo da uporabite določila 3. a. čl. ZSPJS. Citirani člen določa, da državni organ pri ugotovitvi preveč ali premalo izplačane…
Kot smo že poročali dne 16.07.2021 o pozitivni odločitvi Evropskega sodišča v prid vojakom, ki je odločalo, ali se za pripadnike SV ure pripravljenosti na delovnem mestu vštevajo v delovni čas. EVROPSKO SODIŠČE BO 15. JULIJA ODLOČALO, ALI SE ZA PRIPADNIKE SV URE PRIPRAVLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU VŠTEVAJO V DELOVNI ČAS ZNANA JE ODLOČITEV EVROPSKEGA SODIŠČA, KI JE ODLOČALO, ALI SE ZA PRIPADNIKE SV URE PRIPRAVLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU VŠTEVAJO V DELOVNI ČAS Vrhovno sodišče RS (VS RS)  se je…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528