Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider
Dne 10. 11. 2020 smo v sindikatu naslovili na MO zahtevo po pojasnilu ključnih vprašanj glede implementacije sprememb ZObr -F s katerimi MO zatrjuje, da bi se naj uredil status vojakov po dopolnjenem 45 letu. Zahtevo objavljamo v nadaljevanju : Čeprav ste se pri sprejemanju sprememb in dopolnitev ZObr izognili predpisanim postopkom socialnega dialoga, je pri njihovi implementaciji novih določil kar nekaj odprtih vprašanj, na katere pa želijo pripadniki SV, člani sindikata jasna pojasnila. Namreč v teh dneh je po…
Člani SMO, predvideni za odhod na MOM so nas danes obvestili o izdanem ukazu za obvezno cepljenje proti gripi pred odhodom na MOM. Pri tem izražajo nestrinjanje na omenjen ukaz iz razloga posega v pravico svobode samoodločanja za omenjeno cepljenje. Cepljene naj bi bilo izvedeno 19. 11. 2020 za pripadnike, ki bodo napoteni na Kosovo povedano jim je bilo tudi, da kdor se ne bo cepil ne bo odšel na MOM . Zato se upravičeno sprašujemo o strokovni in pravni…
13. 10. 2020 smo s strani MO dobili zaprosilo za mnenje na Predlog Pravilnika o opravljanju dela na domu. Na podani predlog je SMO v roku, ki je za to določen podal naslednje pripombe: ZADEVA: ODZIV NA PREDLOG PRAVILNIKA O DELU NA DOMU ZVEZA: predlog Pravilnika o opravljanju dela na domu z dne 13. 10. 2020 Spoštovani! Ugotavljamo, da gre za vsebinsko nov predlog, ki se od dosedanjih razlikuje, zaradi katerega bodo mnogi zaposleni v nepravičnem in manj ugodnem položaju…
S strani vodstva MO smo danes v SMO prejeli odgovore na naš poziv, ki smo ga dne 21. 10. 2020 naslovili na vodstvo MO in, ki jih objavljamo v nadaljevanju: Spoštovani, v zvezi z vašim dopisom, citiranim v zvezi, s katerim se na naš naslov obračate s pozivom po obračunavanju dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20,…
Že tradicionalno bo tudi v letu 2020, sindikat Ministrstva za obrambo izvedel obdarovanje otrok članov sindikata. Zaradi posebnih razmer se letošnje leto prireditve žal ne bodo izvedle. Obdarovanje se bo pripravilo in izvedlo na naslednji način: Darila za vaše otroke boste dvignili pri sindikalnih zaupnikih po vojašnicah in na MO. O kraju in času boste obveščeni pravočasno, načeloma pa se bo to izvedlo v mesecu decembru. Za dvig daril boste morali izpolniti prijavnico za obdarovanje, ki jo najdete na spletni…
Že dalj časa se v Sloveniji soočamo z drugim valom COVID-19, ki ima vse hujše razsežnosti. Posledica tega stanja je razglasitev epidemije za celotno državo. Kljub zelo restriktivnim in nujno potrebnim ukrepom pa ugotavljamo, da se v SV izvajajo aktivnosti, ki so visoko tvegane za dodatne okužbe. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da je VZE dne 13. 10. 2020 v enoti JKBO po zaključeni vaji na terenskem usposabljanju potrdil 8 okužb pripadnikov SV s COVID19. Na podlagi omenjenega dogodka lahko predvidevamo,…
Trije sindikati na področju obrambe Sindikat Ministrstva za obrambo, Sindikat vojske obrambe in zaščite in Sindikat pilotov Ministrstva za obrambo (SMO, SVOZ,SPMO) so naslovili poziv vsem poslancem Državnega zbora, v katerem jih seznanjamo z dejstvi, da predlagane spremembe ZObr po  ureditvi statusa vojakov po 45 letu niso pravične in zadostne. V sindikatih tako menimo, da je edina  prava rešitev ureditve statusa vojakov po 45 letu, da se letna meja 45 let ukine in uvede pogodba za nedoločen čas. V nadaljevanju…
 Prejeli smo odgovor MO na poziv SMO glede izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim v MO in SV, ki ga objavljamo v nadaljevanju:      Zveza:  Vaš dopis številka MO-GŠ 25/20, z dne 23. 8. 2020, Izplačilo redne delovne uspešnosti Z v zvezi navedenim dopisom ste nas pozvali k takojšnji določitvi višine sredstev za redno delovno uspešnost in pričetku izplačil dodatka za delovno uspešnost zaposlenim. Kot že sami navajate, skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela…
Uniforma - odgovor Vaš dopis št. MO-GŠ 27/20 z dne 23. 8. 2020 Spoštovani, prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, ki se nanaša na vašo pobudo glede uvedbe oziroma razvoja novih poletnih oblačil za pripadnike Slovenske vojske (SV). Z dopisom št. 101-2/2019­48 z dne 9. 7. 2019 smo vas že seznanili s potekom nadaljnjega razvoja oblačil za poletne razmere za pripadnike SV. V nadaljevanju navajate, da je od vaše pobude po uvedbi prej omenjenih oblačil minilo več kot leto…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528