Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

DANES NA VLADI-ODGOVOR VLADE NA PREDLOG UKREPOV SINDIKALNE STRANI ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU V LETU 2015 Z DNE 5.11.2014

ODGOVOR VLADE NA PREDLOG UKREPOV SINDIKALNE STRANI ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU V LETU 2015 Z DNE 5.11.2014

Vladna stran uvodoma ugotavlja, da predlog ukrepov sindikalne strani z dne 5.11.2014 pomeni povišanje stroškov dela za cca 167 mio €; vladni predlog pomeni prihranek v višini cca 94 mio € (razhajanje za 261 mio €). Vladna stran je torej popustila in znižala vrednost učinka glede na prvotni predlog za cca 33 mio € (prvotni predlog 127 mio €), sindikalna stran ne le, da se ni približala vladnemu predlogu, ampak je svoj predlog še zaostrila.

 

Vladna stran umika predlog ukrepa glede ukinitve dodatka za stalnost in njegovo transformacijo v plačni razred in predlaga naslednje ukrepe:

1.     plačna lestvica določena z ZSPJS-R – ohranitev sedanje vrednosti plačnih razredov tudi v letu 2015;

2.     neuskladitev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin;

3.     sprostitev napredovanja v višji plačni razred in sicer tako, da lahko za en plačni razred  napredujejo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje in so na delovnih mestih, ki jih zasedajo, uvrščeni v izhodiščni, prvi ali drugi plačni razred;

4.     sprostitev napredovanj v nazive, pri čemer se višja osnovna plača zaradi napredovanja v naziv prične izplačevati v roku enega leta od tega napredovanja;

5.     neizplačevanje redne delovne uspešnosti – ohranitev sedaj veljavne ureditve iz ZSPJS-R tudi v letu 2015;

6.     omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela – ohranitev sedaj veljavne ureditve iz ZSPJS-R tudi v letu 2015;

7.     Vladna stran vztraja pri svojem predlogu glede regresa za letni dopust. Regres za letni dopust pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:

-        do vključno 15. plačnega razreda 692 €;

-        od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 €;

-        od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 €;

-        od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 €;

-        od 51. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada;

 

 

8.     Vladna stran vztraja pri svojem predlogu glede premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri čemer je ukrep zapisan bolj jasno, kot dogovorjeno na zadnji seji pogajalske komisije: Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se zmanjšajo v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2016 za 70% glede na skupno višino premij po premijskih razredih, veljavnih na dan 1.1.2013. S 1.1.2016 se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1.1.2014, 1.1.2015 in 1.1.2016.

 

 

9.     Vladna stran vztraja pri zmanjšanju števila zaposlenih za 1%, pri čemer se to zmanjšanje nanaša na zaposlene, financirane iz javnih sredstev. Vladna stran se strinja, da znižanje števila zaposlenih ni nujno linearno, temveč se lahko izvede na selektiven način. Znižanje ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja znižajo na način, da  zmanjšajo obsega oddaje del zunanjim izvajalcem. Predlog vladna stran konkretizira, upoštevaje dogovor na zadnji seji pogajalske komisije, z dopolnitvijo, kako se ugotavlja znižanje števila zaposlenih, in sicer: Znižanje zaposlenih za 1% se ugotavlja tako, da se skupna vrednost (strošek) del, ki jih je oddajal delodajalec zunanjemu izvajalcu primerja s stroškom dela 1% zaposlenih.

 

 

Dodatni ukrepi, ki bodo zagotovili znižanje mase za stroške dela, in sicer:

 

1.     znižanje dodatka za delovno dobo z 0,33% na 0,25%;

 

2.     znižanje regresa za prehrano z 3,64 na 3 €;

 

3.     vladna stran sprejema predlog sindikalne strani, da se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela povrne izključno v višini kilometrine. Zaradi cilja zmanjševanja stroškov dela, vladna stran predlaga, da se kilometrina določi v višini, ki pomeni planirani prihranek;

 

4.     Selektivno zmanjšanje delovne obveznosti v dogovoru med delodajalcem in javnim uslužbencem za največ 4 ure tedensko (s 40 ur na 36 ur) za javne uslužbence, ki so zainteresirani za delo v skrajšanem delovnem času. Vladna stran konkretizira svoj predlog, upoštevaje razpravo na zadnji seji pogajalske komisije, in sicer predlaga, da zmanjšanje delovne obveznosti pomeni delo v polnem delovnem času, pri čemer se pogodbene in druge pravice  in obveznosti iz delovnega razmerja uveljavlja enako, kot  pri pogodbi o zaposlitvi za krajši delovni čas. S sklenitvijo takšne pogodbe o zaposlitvi je zavarovancem zagotovljena polna pokojninska doba. V teh primerih ni možno odrejati nadurnega dela in izplačevati delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, prav tako zaradi zmanjšanja delovne obveznosti ni možno sklepati pogodb o zaposlitvi.

 

Vladna stran glede zahteve sindikalne strani, da se vlada opredeli, ali naj bi izhodišča za sistemsko upravljanje in znižanje stroškov poslovanja javnega sektorja bila predmet dogovora med sindikalno in vladno stranjo, vztraja pri odgovoru, da ti ukrepi niso predmet tega dogovora. Predlaga pa sindikalni strani, da sindikati podprejo te ukrepe in njihovo uresničevanje.

 

V zvezi z vzpostavitvijo bolj fleksibilnega in stimulativnega plačnega sistema, vladna stran predlaga, da se obe strani zavežeta, da bosta najkasneje do 1.3.2015 pristopili k usklajevanju oziroma pogajanjem o spremembah plačnega sistema.

 

V zvezi z vprašanjem sindikalne strani, ki se nanaša na ukrepe na odhodkovni strani državnega proračuna za leto 2015 (priloga ukrepov za rebalans proračuna 2015), vladna  stran vztraja pri odgovoru, da ti ukrepi niso predmet pogajanj/usklajevanj na sejah pogajalske komisije, temveč so lahko predmet usklajevanj sindikatov z resornimi ministrstvi.

 

Predloga sindikalne strani, da se v javnem sektorju uveljavi definicija minimalne plače, iz katere bi bili izvzeti dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, vladna stran ne sprejema,  ker se ne strinja, da bi za javni sektor veljala ugodnejša ureditev, kot velja za zasebni sektor. Opredelitev in definicija minimalne plače je vsebina zakona o minimalni plači, ki se usklajuje tripartitno v okviru ESS.

 

Nazadnje urejano na 0, 12.11.2014 13:39
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528