Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Vladni protipredlogi na predlog sindikalne strani

Današnji vladni proti predlog sindikatom JS vam je v celoti na voljo v prilogi spodaj.

Vladna stran se strinja, da se v dogovor vnese zaveza, da v primeru sklenitve dogovora s sindikati o ukrepih na področju sredstev za plače in druge stroške dela za leto 2015 za čas veljavnosti tega dogovora ne bo enostransko posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev. Strinja se tudi s predlogom opredelitve posledic morebitne kršitve takšne zaveze.

2. Vladna stran se strinja, da imajo ukrepi, ki bodo predlog dogovora, omejeno časovno veljavnost in veljajo do 31.12.2015, razen ukrepov pod točkama b. in c 5. točke tega protipredloga;

 

3. Vladna stran predlaga, da se v celoti sprejmejo prvotni vladni predlogi za podaljšanje ukrepov iz leta 2014, navedeni pod točkami 1, 2, 5, 6, 7 in 8.

 

4. Vladna stran nadomešča prvotne predloge za podaljšanje ukrepov pod točkama 3, 4 in 9 z naslednjimi predlogi:

 

a. predlog pod točko 3

 

Pod pogojem, da se sprejmejo ukrepi pod 5. točko tega protipredloga, vladna stran predlaga delno sprostitev napredovanj v plačne razrede, in sicer tako, da lahko za en plačni razred napredujejo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje in so na delovnih mestih, ki jih zasedajo, uvrščeni v izhodiščni, prvi ali drugi plačni razred.

 

b. Predlog pod točko 4

 

Pod pogojem, da se sprejmejo ukrepi pod 5. točko tega proti predloga, vladna stran predlaga sprostitev napredovanj v nazive, pri čemer se višja osnovna plača zaradi napredovanja v naziv prične izplačevati v roku enega leta od tega napredovanja.

 

c. Predlog pod točko 9

 

Zmanjša se število zaposlenih za 1% na letni ravni, pri čemer znižanje ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja znižajo na način, da zmanjšajo obsega oddaje del zunanjim izvajalcem.

 

5. Vladna stran v celoti nadomešča prvotni predlog za dodatne ukrepe, ki bodo zagotovili znižanje mase stroškov dela v letu 2015, z naslednjim predlogom:

 

a. Znižanje dodatka za delovno dobo z 0,33% na 0,25%;

 

b. Ukinitev dodatka za stalnost ob hkratni transformaciji tega dodatka za zaposlene, ki ga prejemajo na delovnih mestih v V. in VI. tarifnem razredu v za en plačni razred višjo osnovno plačo. Do višje osnovne plače za en plačni razred so upravičeni tudi občinski redarji, ki dodatka za stalnost sedaj ne prejemajo.

 

c. Sprememba načina povračila stroškov prevoza izključno v obliki kilometrine ob hkratnem znižanju teh stroškov na podlagi modela koncentričnih krogov, kot izhaja iz priloge 1 tega proti predloga;

 

d. Znižanje regresa za prehrano med delom s 3,64 € na 3 €;

 

e. Selektivno zmanjšanje delovne obveznosti v dogovoru med delodajalcem in javnim uslužbencem za največ 4 ure tedensko (s 40 ur na 36 ur) za javne uslužbence, ki so zainteresirani za delo v skrajšanem delovnem času.

 

6. Vladna stran glede zahteve sindikalne strani, da se vlada opredeli, ali naj bi izhodišča za sistemsko upravljanje in znižanje stroškov poslovanja javnega sektorja bila predmet dogovora med sindikalno in vladno stranjo, odgovarja, da ti ukrepi niso predmet tega dogovora. Predlaga pa sindikalni strani, da sindikati podprejo te ukrepe in njihovo uresničevanje.

 

7. V zvezi z vprašanjem sindikalne strani, ki se nanaša na ukrepe na odhodkovni strani državnega proračuna za leto 2015 (priloga ukrepov za rebalans proračuna 2015), vladna stran odgovarja, da ti ukrepi niso predmet pogajanj/usklajevanj na sejah pogajalske komisije, temveč so lahko predmet usklajevanj sindikatov z resornimi ministrstvi.

 

8. Predloga sindikalne strani, da se v javnem sektorju uveljavi definicija minimalne plače, iz katere bi bili izvzeti dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, vladna stran ne sprejema, ker meni, da za javni sektor ne more veljati ugodnejša ureditev, kot velja za zasebni sektor. Opredelitev in definicija minimalne plače je vsebina zakona o minimalni plači, ki se usklajuje tripartitno v okviru ESS.

Nazadnje urejano na 0, 05.11.2014 20:52
Oceni ta prispevek
(4 glasov)
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528