Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Odgovori MO na podana vprašanja SMO glede implementacije ZObr -F

Dne 01. 12. 2020 smo v sindikat prejeli odgovore MO, na naša vprašanja v dopisu z dne 10. 11. 2020. Odgovor MO objavljamo v celoti:

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, v katerem navajate, da je pri implementaciji določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 139/20; v nadaljevanju ZObr-F) kar nekaj odprtih vprašanj, na katere želijo pripadniki SV, člani vašega sindikata, jasna pojasnila. V nadaljevanju izpostavljate dopis GŠ SV, posredovan vsem poveljstvom in enotam SV, ki opredeljuje usmeritve v zvezi z naborom vojaških uslužbencev (VU) in civilnih oseb (CO) za spremembo njihovega statusa in obvestilo o spremembi pri pogodbi za zaposlitev v SV za nedoločen čas. Pri tem izražate tudi skrb, da bodo VU ob spremembi njihovega statusa spremenjene tudi že pridobljene pravice iz naslova plačnega sistema.

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja:

Pravica, ki jo omogoča sprememba določbe 93. člena ZObr-F, velja od uveljavitve ZObr-F - torej od dne 24. 10. 2020 dalje. Navedena pravica do razlike v plači ne pripada nekdanjim vojakom, ki so bili po 45. letu starosti razporejeni znotraj ministrstva ali državne uprave v preteklih letih in so še vedno zaposleni v državni upravi. ZObr-F namreč za takšne primere (torej za nazaj) ni določil drugače, navedeno pa tudi ne izhaja iz prehodnih in končnih določb zakona.

Enako, kot v zgornjem odstavku, velja tudi za nekdanje vojake, ki so bili po 45. letu starosti razporejeni na nižje plačane civilne dolžnosti (CO) ali na dolžnosti vojaških uslužbencev (VO) znotraj SV. Tudi tem navedena pravica do razlike v plači ne pripada, saj ZObr-F za takšne primere (torej za nazaj) ni določil drugače, navedeno pa tudi ne izhaja iz prehodnih in končnih določb zakona.

Nadalje pojasnjujemo, da vojakom, ki bodo razporejeni na ustrezna dela v ministrstvu ali drugem državnem organu po uveljavitvi ZObr-F, navedena pravica do razlike v plači pripada od dneva dejanske razporeditve po uveljavitvi zakona (24. 10. 2020) dalje.

Nadalje ugotavljamo in pojasnjujemo, da so bile ob sprejetju ZObr-F z dopisom GŠ SV, št. 900­27/2020-112 z dne 6. 10. 2020, o naboru pripadnikov VU in CO za spremembe njihovega statusa, vsa poveljstva in enote SV obveščene, da lahko vojak, ki izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, sklene pogodbo o zaposlitvi po 45. letu starosti na formacijskih dolžnostih, ki jih s sklepom določi minister na predlog načelnika generalštaba. V omenjenem dopisu je bilo navedeno, da je po sprejetju zakona mogoča tudi sprememba statusa VU in CO nazaj v status vojaka, katerim je bil status spremenjen po prej veljavnih določbah ZObr. Ker določena vsebina glede sprememb statusa VU in CO ni v skladu s predpisi, bo GŠ SV poveljstvom in enotam SV posredoval nove usmeritve in navodila glede tega.

Pojasnjujemo še, da je GŠ SV pripravil predlog formacijskih dolžnosti v SV za vojake po dopolnjenem 45. letu starosti, ki je v usklajevanju znotraj ministrstva. Dodali bi, da je GŠ SV predhodno predlog formacijskih dolžnosti v SV za vojake po dopolnjenem 45. letu starosti oblikoval na podlagi strokovnega usklajevanja v okviru vseh poveljstev in enot SV ter štabne obravnave na GŠ SV.

Na vaše vprašanje, zakaj z novimi Obveznimi usmeritvami za vodenje kariernih poti vojaških oseb (MO, št. 100-174/2020-1 z dne 25. 8. 2020), v skladu s Kadrovskim načrtom SV za leti 2020 in 2021, po katerem je možno s pripadnikom pogodbo o zaposlitvi skleniti za nedoločen čas (točka 5.1.4. Zadrževanje kadra, 4. odstavek), ni bil obveščen vsak pripadnik SV, pojasnjujemo, da so na podlagi prejetih informacij GŠ SV pogoji in merila za spremembo pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, katere mora posameznik izpolnjevati pri doseganju za sklenitev pogodbe za nedoločen čas, še v fazi usklajevanja in potrjevanja znotraj GŠ SV. Takoj, ko bodo pogoji in merila sprejeta, bodo vsi pripadniki SV o tem obveščeni po liniji PINK.

S spoštovanjem,

Nazadnje urejano na 0, 10.01.2021 19:18
Oceni ta prispevek
(2 glasov)
Objavljeno v Novosti
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528