Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Odgovor SMO ministrici za obrambo glede sprenevedanja MO pri odpravi anomalij VU

Spoštovana,

brezpogojno zavračamo vaše neargumentirane očitke iz citiranega dopisa, ki bi naj bili odgovor na naša jasno zastavljena vprašanja. Ocenjujemo, da so vaše neresnične in zelo zavajajoče trditve zgolj dokaz vaše in vladne ignorance do pripadnikov SV .
Spomnili bi vas, da je ravno SMO (kar je razvidno iz zapisnikov pogajanja za KPDU) poskrbel, da se Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (v nadaljevanju: uredba) sprejme šele ko bo podpisan Aneks št. 3 h KPDU. Osnovni razlog te zahteve do VRS je bila bojazen, da se bo sprejetje uredbe izvedlo še preden bi se dogovorili glede odprave anomalij za pooblaščene uradne osebe (v nadaljevanju: PUO) in bi se tako anomalije pri PUO izven SV ugodneje rešile posledično pa bi tako bili pripadniki SV z uredbo ponovno izigrani.

Vaše navedbe v odgovoru:

 

»Po nam dostopnih informacijah na teh pogajanjih oziroma usklajevanjih, razen vašega splošnega predloga, da se formacijske dolžnosti v Slovenski vojski generalno dvignejo za določeno število plačnih razredov, niste izpostavili vprašanja oziroma zahteve glede odprave morebitnih anomalij pri formacijskih dolžnosti vojaških uslužbencev in jih ustrezno utemeljili.«

 

Naj poudarimo, da je takšno pojasnilo po svoje smešno in odraža dejansko voljo in interes tako predstavnikov MO kot GŠ v pogajanjih pri odpravi anomalij v SV. SMO je sindikat, ki enakopravno zastopa vse člane, zato je tudi zahteva o generalnem dvigu za določeno število plačnih razredov z namenom odprave anomalij povsem razumljiva in utemeljena. Še posebej, ker smo to zahtevo razumljivo utemeljili tako VRS kot tudi predstavnikom MO in GŠ, ki bi jim naša utemeljitev o ohranjanju karierne poti in hierarhije morala biti toliko bolj jasna.
Vaš poskus, da krivdo za uredbo prenesete na SMO in na sindikate obrambe je milo rečeno pritlehno dejanje.

 

Naj pri tem dodamo, da se kljub naši zahtevi do VRS, da se kot resorna ministrica vključite v pogajanje za KPDU, se niste pojavila na pogajanjih še manj pa skušala spremeniti očitno politično voljo VRS. Da je stvar še toliko bolj resna je MO v začetku pogajanj pri vladnem usklajevanju celo soglašal z nezadostno višino sredstev 5.1 mil €, ki jih je VRS od skupno 70 mil € namenila za odpravo anomalij pripadnikov SV.
V primeru sedaj veljavne uredbe smo tako vsi sindikati obrambe posredovali negativna mnenja, na katera se vlada ni niti ozrla. Ne glede na odgovor VRS na podano negativno mnenje s strani SMO bi vas radi spomnili, kar je razvidno iz zapisnikov pogajanj za KPDU, da smo ravno v SMO:

 

1. Postavili jasno vprašanje, zakaj po vašem VU niso v statusu PUO in zahtevali obrazložitev, ki je nismo dobili;
2. Opozorili, da bodo s takšno uredbo nastale nove anomalije v strukturi SV.

 

Nadalje ne moremo mimo dejstva, da je SMO s svojimi prizadevanji, ki jih vi označujete kot (ne)uspeh v času pogajanj, uspel za SV na ponujenih vladnih 5,1 mio € izpogajati še dodatnih 265.000 €, s katerimi smo vsaj deloma ublažili še večje anomalije, ki bi bile brez teh sredstev zagotovo povzročene.

 

V SMO menimo, da bi vi kot ministrica za obrambo za nastalo situacijo morala prevzeti politično odgovornost in krivdo, ne pa da z zavajajočimi in napačnimi trditvami svojo krivdo in odgovornost prenašate na SMO in sindikate obrambe.
Še toliko bolj bode v oči dejstvo, da ste se kot ministrica za obrambo, dne 18. 10. 2017 naslovili dopis na ministra na javno upravo g. Koprivnikarja v katerem ga zelo čutno seznanjate z neuspelim podpisom Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva. Poudarjate, da je nastala situacija krivična do poklicnih gasilcev in ga prosite za nadaljnje usmeritve, kako konstruktivno postopati v procesu dogovarjanja z Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije. V SMO občudujemo vašo zagretost, da se za poklicne gasilce uredi nastala situacija, vendar kot resorna ministrica v luči enakosti do vseh zaposlenih v MO in SV ne moremo mimo dejstva, da smo vam 15.10. 2017 posredovali dopis s konkretnim vprašanjem, kako in kdaj boste uredili novo nastale anomalije pri vojaških uslužbencih pa za ta bistvena vprašanja niste poprosili ministra za JU, g. Koprivnikarja in mu kot v primeru gasilcev celo predlagali način rešitve nastale situacije. Razumemo, da prihajamo v čas parlamentarnih volitev kjer je potrebno doseči predvolilno všečnost med volilci in da so gasilci močan volilni ustroj, nikakor pa ne moremo razumeti dejstva, da se kot ministrica nočete zavzeti tudi za preostale zaposlene znotraj resorja namreč tudi vojaki in zaposleni v MO imamo glasovno pravico.

 

Iz korektnosti in enakosti do socialnih partnerjev tako ne moremo mimo dejstva, da na naša jasno zastavljena vprašanja odgovarjate z izkrivljanjem resnice in prenašanjem lastne odgovornosti in morebitne politične nemoči na sindikate .
V odgovoru drugemu sindikatu, delujočem na področju obrambe, namreč hkrati priznavate, da formacijske dolžnosti vojaških uslužbencev in nazivi niso bili vključeni v pogajanja iz razloga ugotovljene primerljivosti poklicnih skupin pooblaščenih uradnih oseb in za konec vašega pojasnila zapišete še, da vojaški uslužbenci imajo na podlagi teh kriterijev primerljiva pooblastila kot vojaki, vendar jih praviloma ne izvajajo ali pa le izjemoma.

 

Slednje ugotovitve odražajo vaše sprenevedanje na naša jasno zastavljena vprašanja z dopisom 19/17 z dne 26. 10. 2017, ki je objavljen na spletnih straneh SMO in na katera z vaše strani nismo prejeli jasnih in konkretnih odgovorov. Krivdo za nastalo situacijo predvsem pa vzrok glede ne odprave anomalij pri formacijskih dolžnostih vojaških uslužbencev ste tako z odgovorom zapisanem v prejšnjem odstavku vendarle priznali.

 

Za konec poudarjamo, da je v pogajalskem procesu strokovnost utemeljitve na strani delodajalca, na strani sindikata pa zahteva po enaki obravnavi primerljivih poklicev v enotnem plačnem sistemu oz. zahteve po pravični uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov.

Od vas kot resorne ministrice v SMO zahtevamo, da na enaki način kot ste to storili za poklicne gasilce takoj pristopite k zahtevi, da se tudi za vojaške uslužbence odpravljajo anomalije iz naslova primerljivosti s POU.

Lep pozdrav.

Nazadnje urejano na 0, 23.11.2017 17:56
Oceni ta prispevek
(3 glasov)
Objavljeno v Novosti
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528