Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider
×

Opozorilo

The form #21 does not exist or it is not published.

Kot smo že poročali smo, dne 26. 6. 2020 na predsednika G. Boruta Pahorja in ministra za obrambo   G. Matej Tonin v SMO naslovili ostri protest zoper neznane storilce, ki so na gardiste, pripadnike SV na proslavi državnosti vzklikali »IZDAJALCI«. V naslovljenem ostrem protestu smo ju pozvali:

 

  • da javno obsodite takšna sprevržena in nedopustna ravnanja;
  • da po uradni dolžnosti sprožite vse postopke zoper neznane storilce, ki so s svojimi dejanji razžalili tako Slovensko vojsko kot tudi vse njene pripadnike ;
  • da se ugotovljeni storilci javno opravičijo vsem pripadnikom SV.

Dne 01.07. 2020 smo s strani vodstva MO prejeli naslednji odgovor:

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom, citiranim v zvezi, vas obveščamo, da se je minister za obrambo mag. Matej Tonin že v petek dne 26. 6. 2020 v izjavi za javnost odzval na dogodke, povezane z Gardo Slovenske vojske na predvečer dneva državnosti.

Minister je nedavno dogajanje in odnos do pripadnikov Garde Slovenske vojske označil kot nesprejemljivo, neprimerno in nedostojno ter najostreje obsodil. Kot je dejal, »si Slovenska vojska in Garda ob vsem, kar naredita za domovino, teh napadov resnično ni zaslužila«. Pohvalil je profesionalno držo pripadnikov Garde Slovenske vojske, ki je na vse provokacije in žaljivke odreagirala mirno in dostojno.

Obveščamo vas tudi, da se je minister v okviru svojih pristojnosti zavzel za sprožitev ustreznih postopkov zoper neznane storilce, udeležene pri tem dogodku.

S spoštovanjem,

Uroš Lampret
državni sekretar

V sindikatu Ministrstva za obrambo ocenjujemo, da je  minister za obrambo v celoti sledil našim zahtevam in kot je  podano v zagotovilu bo povzel v okviru svojih pristojnosti sprožitev ustreznih postopkov zoper neznane storilce, udeležene pri tem dogodku.

Kot smo že poročali je sindikat ministrstva za obrambo (SMO) vključen v pogajanje z vlado RS v okviru koordinacije stavkovnih odborov (KSO), ki jo vodi Jakob Počivavšek.

 

Ponedeljkova pogajanja, ki so potekala glede podanih stavkovnih zahtev ocenjujemo kot približevanje vladne strani k odpravi krivic, ki smo jih bili deležni pri odpravi anomalij v SV in MO. Kot člani koordinacije stavkovnega odbora smo s strani vodje vladne pogajalske skupine pridobili zagotovilo, da se bo uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV usklajevala v okviru pogajanj med vladno pogajalsko skupino in KSO.

 

Tokom pogajanj, ki so potekala 12. marca 2018 smo se z vladno stranjo praktično uskladili glede novega vrednotenja delovnih mest. Zadnji vladni proti predlog tako ponuja rešitve, ki so uravnotežene in bi odpravile krivice, pri čemer pa je bila vlada opozorjena, da ne sme "preferirati posameznih poklicnih skupin". O poteku pogajanj za pravično odpravo anomalij vas bomo sprotno obveščali pri tem vas naprošamo, da nas razumete glede podrobne podaje vsebine zadnjih predlogov, saj se v pogajalskem procesu predlogi  ves čas spreminjajo vse dokler niso prarafirani.

Spoštovani člani in zaposleni v SV in MO, v sindikatu SMO vlagamo izjemne napore skupaj s sindikati združeni v KSO, da bi v pogajalskem procesu z VRS uspeli odpraviti krivice vrednotenja delovnih mest, ki so se zgodile pri odpravi anomalij v lanskem letu in krivice, ki so nastale iz sklenjenih posameznih stavkovnih sporazumov med sindikati in VRS v preteklosti.

 

Pogajanja s KSO se bodo predvidoma tako nadaljevala v ponedeljek, 19. marca 2018.

Spoštovane članice in člani SMO, pripadniki SV, civilne osebe zaposlene v SV in MO

 

Dan pred pričetkom protestnega shoda in splošne stavke in v javnem sektorju Vlada nadaljuje s podcenjujočim in ignorantskim odnosom do legitimnih zahtev javnih uslužbencev in njihovih predstavnikov v koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite, jutri 24. januarja ob 12.05 na protestnem shodu, ki bo potekal pred vladno palačo v Ljubljani.

 

Pričetek zbiranja udeležencev protestnega shoda bo ob 11.30 uri pred DZ na Trgu republike.

 

Hvala za vašo udeležbo in boj za pravice zaposlenih v obrambi !

Skupni stavkovni odbor sindikatov JS čigar član je edino SMO s strani obrambnih sindikatov, smo se danes odzvali na pričetek pogajanj z vladno pogajalsko skupino, ki je sestavljena iz vseh predstavnikov resorjev, ki jih predstavljajo sindikati skupnega stavkovnega odbora v njem je tudi predstavnik Ministrstva za obrambo državni sekretar.

 

Pogajalska sindikalna stran je v začetku pogajalskega protesta od vlade zahtevala, da uvodoma pojasni ali ima pogajalska vladna stran sploh mandat, da se pogaja o skupnih stavkovnih zahtevah, ki se v celoti dotikajo tako zaposlenih v SV, civilnih oseb v Sv in zaposlenih v MO. Vlada stran je v nadaljevanju pritrdila, da ima takšen mandat. Pomembno je bilo izpostavljeno, da sindikati zahtevamo, da ima že izveden dvig zdravniških plač vpliv na ves sistem in zato je stavkovna zahteva naravnana na linearni dvig delovnih mest. Namreč dvig od 3 do 7 plačnih razredov pri zdravnikih in do 5 PR pri direktorjih in ravnateljih je povsem nesprejemljivo in žaljivo do ostalih zaposlenih v JS.Vlada ne želi prisluhniti dvigu plačnih razred do 26. PR zato je skupni stavkovni odbor zavzel stališče, da na takšno stališče VRS ne sprejemamo in so se pogajanja na tej točki ustavila.

 

 

Torej spoštovani člani, pripadniki SV, civilne osebe zaposlene v SV in MO vabimo vas, da se skupno udeležimo protestnega shoda pred Vlado RS v Ljubljani dne 24.januarja ob 12.05.  

Naj ponovim skupne stavkoven zahteve skupnega stavkovnega odbora :

 

• da se v okviru enotnega plačnega sistema izvede takojšnja in hkratna odprava preostalih anomalij pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom in anomalij, nastalih zaradi spremenjenega vrednotenja zdravniških delovnih mest z dvigom plačnih razredov delovnih mest nad 26. plačnim razredom za 3-4 plačne razrede v skladu s predlogom, ki ga je dne 29.11.2017 podala Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in z dvigom plačnih razredov delovnih mest do 26. plačnega razreda za 2 plačna razreda;

• Najkasneje s 3.1.2018 začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno z 8% znižanjem vrednosti plačnih razredov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012;

 

 

Skupni stavkovni odbor sestavljajo naslednji sindikati :

SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE; SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE; SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI; SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE GLOSA; SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE; SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV; SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE SIFARM; SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE PERGAM; SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE SVAS; SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV; SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE SILMES; SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE; SINDIKATI CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07; SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE; KNSS NEODVISNOST; VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE; SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO; SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEVPLAČNE SKUPINE J;SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, SINDIKAT OKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE, SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA

Dne 19. 01 je na sklic s strani Vlada Republike Slovenije (VRS) potekal sestanek med vladno pogajalsko skupino in sindikati, ki so napovedali stavko in izpostavili stavkovne zahteve. Posebno povabilo na sestanek med sindikati, ki so napovedali stavko in VRS smo prejeli tudi v SMO, saj smo, kot so to povedal predstavniki vlade edini sindikat iz obrambnega resorja, ki je na podlagi zakonodaje izpostavil protestne zahteve in hkrati izrazil željo in voljo po pogajanjih okoli podanih zahtev.

 

Na sestanku je bilo uvodoma ugotovljeno, da so sindikati oz. skupni stavkovni odbori izpostavili različne zahteve. Štirje od 17 sindikatov so se tako odločili, da ne ostajajo v skupnem pogajalskem procesu s preostalimi sindikati, SMO ostaja v pogajalskem procesu z večino sindikatov JS.

 

Hkrati je bilo z VRS dogovorjeno, da se za skupne stavkovne zahteve izvaja skupni pogajalski proces, za parcialne- posebne zahteve sindikatov pa se pogajanja izvajajo ločeno. Za skupni stavkovni odbor sindikatov Državne uprave, ki so že v letu 2017 VRS postavili stavkovne zahteve in v katerem aktivno sodeluje tudi SMO se bodo, za specifične zahteve, pogajanja izvajala ločeno.

 

S koordinacijo stavkovnih odborov, kjer aktivno sodeluje SMO in kjer je napovedan skupni protestni shod za dne 24. 01. 2018 se pogajanja s predstavniki VRS nadaljujejo v ponedeljek. Na prvih pogajanjih bo tako dogovorjen način in okvirji pogajanj za izboljšanje socialno ekonomskega položaja članov teh sindikatov.
Hkrati je dogovorjeno, da vlada preuči specifične zahteve sindikatov združenih v skupni stavkovni odbor Državne uprave in na njih odgovori do torka 23. 01. 2018 ter se nemudoma nato vse strani pričnejo pogajat za uresničevanje postavljenih zahtev.

 

Iz zapisanih ugotovitev sestanka v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja tako jasno izhaja, da je SMO edini sindikat obrambnega resorja, ki je tako postavil protestne zahteve in s katerimi zahtevamo odpravo krivic ter izboljšanje stanja pripadnikov SV, civilnih oseb zaposlenih v SV, operaterjev na 112 in zaposlenih v MO. SMO bo tako intenzivno pristopil k pogajanjem z VRS tako o skupnih zahtevah skupnega stavkovnega odbora sindikatov JS kot o skupnih stavkovnih zahtevah skupnega stavkovnega odbora Državne uprave.

 

VRS bo s pričetkom pogajanj s skupnimi stavkovnimi odbori JS in DU tako izpolnila zakonske norme, ki sprtima stranema nalagata, da poskušati sporazumno rešiti nastali spor.

 

O poteku pogajalskih procesov vas bomo obveščali .

Mediji so poročali :
http://www.rtvslo.si/slovenija/stavkovni-odbor-drzavnih-usluzbencev-vlada-se-do-nas-obnasa-podcenjujoce/443409

Spoštovane članice in člani SMO,

 

Izhajajoč iz sklepa VRS podanega na 164. redni seji Vlade RS, dne 18.01.2018:

 

CITAT:

 

»Vlada je še sprejela sklep, da se bo glede zahtev reprezentativnih sindikatov na področju obrambe, za katere velja prepoved stavke, usklajevala v okviru izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah drugih sindikatov.«

 

Dejstvo je, da je SMO edini sindikat obrambnega resorja, ki je znotraj skupnega stavkovnega odbora za JS kot tudi znotraj skupnega stavkovnega odbora za DU postavil protestne zahteve, ki so enakovredne stavkovnim zahtevam.

 

Prepričani smo, da se bo trud in napor obrestoval, saj smo tako v SMO zagotovil dodatna pogajanja in usklajevanja za plače in pravice zaposlenih v obrambnem resorju. Žalosti nas dejstvo, da smo ta trud in napor vlagali le v SMO, kljub dejstvu, da obstajajo znotraj obrambnega resorja tudi drugi sindikati, ki pa niso pristopili k skupnemu stavkovnemu odboru JS. K skupnemu stavkovnemu odbor Državne uprave pa sta pristopila skupaj s SMO še SVOZ in SPMO.

Iz zapisanega je tako jasno, da bo SMO skozi pogajanja stavkovnih odborov in skozi pogajalski proces poskušal postoriti vse, da zagotoviti dodatne pravice zaposlenim.

 

SMO je v začetku pogajanj in usklajevanj obljubil, da bo vložil vse napore k izboljšanja stanja tako pripadnikov SV, civilnih oseb v SV in zaposlenih v MO. Povabilo k dodatnim pogajanjem v sklopu stavkovnih zahtev stavkovnih odborov je dokaz, da SMO poskuša na pravilen način poskrbeti za člane in zaposlene.

Spoštovane članice in člani SMO, pripadniki SV, zaposleni v MO in civilne osebe zaposlene v SV,

 

kot ste že razbrali iz medijev smo se v Sindikatu ministrstva za obrambo SMO pridružili skupnemu stavkovnemu odboru sindikatov JS. Skupni stavkovni odbor v katerega je združeno več kot 20 sindikatov JS od Vlade RS zahteva :

 

• da se v okviru enotnega plačnega sistema izvede takojšnja in hkratna odprava preostalih anomalij pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom in anomalij, nastalih zaradi spremenjenega vrednotenja zdravniških delovnih mest z dvigom plačnih razredov delovnih mest nad 26. plačnim razredom za 3-4 plačne razrede v skladu s predlogom, ki ga je dne 29.11.2017 podala Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in z dvigom plačnih razredov delovnih mest do 26. plačnega razreda za 2 plačna razreda;
• Najkasneje s 3.1.2018 začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno z 8% znižanjem vrednosti plačnih razredov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012;
• Zagotovitev sredstev delodajalcem za povečane stroške dela iz predhodnih dveh točk;

 

Spoštovani člani, sodelavci nahajamo se v času, ko Vlada RS plače in pravice viša samo javno zanimivim poklicem (policistom, zdravnikom, gasilcem in direktorjem ter ravnateljem javnih zavodov) skratka tistim poklicnim skupinam, ki so izpeljali najostrejše sindikalne pritiske (proteste, napoved stavke, stavko ali pa je bil zgolj interes vlade). Za poklice v javnem sektorju za katere so se sindikati pogajali v okviru odprave anomalij, ki izhajajo iz dogovora z vlado iz leta 2016 pa je vlada namenila le drobtinice. Drobtinice, s katerimi se je vlada norčevala iz najnižje plačanih poklicev in ki jih je namenila za odpravo anomalij je s temi drobtinicami dodatno povzročila še večje in še globje anomalije. Vlada RS tako ni več pripravljena popraviti povzročenega v normalnem socialnem dialogu.

 

Napočil je čas,

 

da se kot posamezniki postavimo za svoje pravice in končno pokažemo iz kakšnega testa smo narejeni, zato vas 24. januarja ob 12.05 uri vabimo, da se v čim večjem številu pod organizacijo SMO, udeležite PROTESNIGA SHODA pred vladno palačo v Ljubljani, saj vlada prisluhne le tistim, ki ji dialog in zahteve ponujajo preko ulice ali s stavko.

Res je da nam je ustavno sodišče prepovedalo stavko nikakor pa nam ni prepovedalo udeležbo v civilu na mirnih protestnih shodih, ki smo jih v preteklosti že izvedli (demonstracije proti nižanju prispevne stopnje ) in si za udeležbo vzeli 1 dan letnega dopusta. Da gre pri protestnem shodu za legitimno pravico vsakega posameznika je temu pritrdila tudi ministrica za obrambo v prispevku z dne 05.01.2018, SVET NA KANALU A.

 

 

V sindikatu smo za vas v ta namen pripravili e- prijavo na PROTESTNI SHOD z namenom organizacije in zagotovitve brezplačnega avtobusnega prevoza v primeru višjega števila udeležencev do vladne palače v Ljubljani, ki se nahaja na dnu tega obvestila ! Lahko pa se oglasite pri svojem sindikalnem zaupniku SMO in mu potrdite vašo udeležbo.

 

V PROTESTNEM SHODU bomo tako zraven že omenjenih zahtev skupnega stavkovnega odbora sindikatov JS od vlade zahtevali za zaposlene v SV in MO :

 

- Odprava varčevalnega ukrepa po ZUJF-u – vrnitev 8% odvzetih plač;
- Odprava novonastalih anomalij: VOJ-PČ-Č, izenačitev VU z ostalimi vojaškimi osebami, uvedba novih civilnih delovnih mest v SV;
- izenačitev operaterjev ReCO z ostalimi PUO in njihov uvrstitev v PUO;
- Povečanje osnovne plače za 2 PR zaradi prepovedi do stavke in članstva v politični stranki;
- Uvedba dodatka za stalnost za vse zaposlene v obrambnem resorju;
- Plačilo 100% bolniške, nastale na poti na in iz dela;
- Plačilo prispevkov za poklicno upokojevanje v času daljše bolniške, nastale zaradi poškodbe pri delu oz. poklicne bolezni;
- Štirikratno plačilo dela preko polnega delovnega časa v izjemnih ali nujnih primerih;

 

 

Vašo NE udeležbo na protestnem shodu bomo razumeli kot da vam ni mar za vaše pravice !

 

 

Novi zakon o obrambi odvisen od sindikatov
SLOVENIJA / OBRAMBA

Sindikati z obrambnega področja so pridobili mnenje ministrstva za javno upravo, da morajo sodelovati pri usklajevanjih ob pisanju novega krovnega zakona o obrambi. Poleg zaostritve v dialogu sindikati napovedujejo protestni shod vojakov pred vlado in parlamentom.
/ Dejan Karba

 

Trenutna obrambna ministrica Andreja Katic je z napovedjo, da bo tako napisala kot uskladila novi obrambni zakon, zelo resno zagrizla v temeljno težavo Slovenske vojske (SV), to je v njeno ujetost med zastareli krovni zakon, posledično neuporaben zakon o službi v SV in zakon o javnih uslužbencih. Novi obrambni zakon je že napisan in znotraj ministrstva strokovno usklajen, predstavljen je bil že tudi prejšnjim ministrom za obrambo in zainteresirani strokovni javnosti. Amandmajev, s katerimi so zadnji na povabilo ministrstva prispevali h korekciji predloga zakona, ni veliko, zato je z ministrstva neuradno že mogoče slišati, da bo težko pričakovan novi obrambni zakon pod streho še letos.
Že napisan zakon so predstavili tudi sindikatom z obrambnega področja; kot pojasnjujejo na ministrstvu za obrambo (MORS), so z vsemi
štirimi sindikati na področju obrambe (SVS, SMO, SVOZ, SPMO) redno vzdrževali dialog: »Prizadevali smo si za konstruktivno sodelovanje, saj nismo zavrnili prav nobenega vsebinskega dialoga, tudi obravnav zakonskih rešitev ne.«
Sindikatov ne priznavajo za partnerje

 

Gvido Novak (SVS) in Marjan Lah (SMO) zatrjujeta, da ni tako. »Več kot polovica zaposlenih v obrambnem sistemu je včlanjenih v sindikate in ministrstvo jim redno odreka pravico do kolektivnega dogovarjanja, s tem ko jih ne priznava za socialne partnerje,« pravi Novak in dodaja: »Preden je ministrstvo napisalo novi obrambni zakon, bi moral biti dosežen dogovor s socialnimi partnerji, torej s sindikati. Še toliko bolj, ker vojaki ne smemo stavkati. Dogovora seveda ni bilo.« Podobno meni tudi Lah: »Poudariti moram, da je do spoštovanja socialnega dialoga prišlo prepozno oziroma šele po mnenju ministrstva za javno upravo (MJU), ki je bilo posredovano tudi vladi.«
MJU se pri svojem mnenju izpred dvajsetih dni sklicuje na peti odstavek 26. člena zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ministrstvu za obrambo pa nalaga, da mora »mnenje sindikata upoštevati oziroma sindikate povabiti k usklajevanju«. Na MORS pravijo, da to tudi nameravajo storiti, a so za danes načrtovano usklajevanje s sindikati, ki so ministrstvu že poslali svoje - negativno - mnenje o predlogu novega zakona, na predlog sindikatov prestavili na prihodnji teden.

 

Združeni sindikati z obrambnega področja vztrajajo pri tem, da naj se iz novega obrambnega zakona izloči vsa delovnopravna materija, ki naj se po sklenjenem dogovoru z njimi uredi drugje oziroma v noveliranem zakonu o službi v SV. Sindikati zahtevajo tudi »odpravo vseh anomalij na obrambnem področju, ki so se nakopičile od osamosvojitvene vojne«.

Novak in Lah konstruktivnega dialoga z ministrstvom ne pričakujeta.
»Kot po navadi, nas bodo tudi to pot odpravili zgolj s poročilom o tem, kako smo se pogovarjali, upoštevali pa nas kljub mnenju MJU seveda spet ne bodo,« pravi Novak in napoveduje protest. »Po 25 letih države bo to prvič, ko bo slovenski vojak stal na protestih,« dodaja Lah. Kot smo izvedeli neuradno, bodo vojaški sindikati skupaj s pripadniki SV, ki bodo oboroženi s kartonastimi puškami protestirali pred vlado, krenili tudi pred parlament, kjer bodo predsedniku parlamentarnega odbora za obrambo Žanu Mahniču izročili poziv, naj zaradi tega, ker na MORS zmeraj naletijo na gluha ušesa, nemudoma skliče izredno sejo odbora za obrambo.

 

Odnos urejen le s podzakonskimi akti Slovenija je sicer ena redkih držav članic Nata, ki razmerja med vrhovnim poveljnikom in oboroženo silo ureja zgolj s podzakonskimi akti. Medtem ko v aktualnem, 22 let starem in štirikrat dopolnjenem zakonu o obrambi najdemo celo poglavje o totalni obrambi, pa v krovnem zakonu slovenskega obrambnega sistema nikjer ne najdemo vprašanja o zagotavljanju profesionalizacije, kadrov, celostne oskrbe pripadnikov...
Obrambni zakon od parlamenta, če ga ta želi popraviti, zahteva dvotretjinsko podporo, zaradi česar so nad prenavljanjem zakona obupali prav vsi obrambni ministri zadnjih vlad. Morda je še najdlje prišla obrambna ministrica devete (Pahorjeve) vlade Ljubica Jelušič, a tudi ona je ostala le pri strateškem pregledu obrambnega resorja (SPOR), ki ga potem javno ni upala niti predstaviti. 

 

Glavne novosti
predloga zakona o obrambi
• Posodobljena in dopolnjena je obrambna terminologija.
• Poenostavljen je proces priprave obrambnih načrtov.
• Nova je opredelitev ukrepov kriznega odzivanja.
• Obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge so ločene.
• Določena so izjemna pooblastila SV pri varovanju državne meje.
• Dopolnjena je ureditev pogodbene vojaške službe.
• Povišanje v činu se izvede avtomatično ob razporeditvi na višjo dolžnost.
• Čin brigadirja je opredeljen kot generalski čin.
• Področje dosedanje civilne obrambe je opredeljeno kot nevojaški del obrambnega sistema.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528