Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Seznanjamo vas s pojasnili MO, ki smo jih zahtevali zaradi neizplačila dodatka za stavko!

 

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Dalmatinova 4

1000 Ljubljana

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Številka:                101-2/2021-109

Datum:                  15. 11. 2021

Zadeva:                Neizplačan dodatek za stavko - odgovor

Zveza:                   Vaš dopis z dne 15. 11. 2021 (IRDG št. 101-2/2021-108)

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, s katerim nas pozivate, da vam pojasnimo zakaj vojaškim osebam še vedno ni bil izplačan dodatek zaradi prepovedi stavke pri izplačilu plače za mesec oktober 2021 (izplačilo dne 15. 11. 2021).

Z dopisom št. 101-2/2021-87 z dne 21. 9. 2021, smo vas obvestili, da na Ministrstvu za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) uporabljamo za vnos kadrovskih podatkov, ki so podlaga za obračun in izplačilo plač aplikacijo MFERAC - Kadrovska evidenca in stroški dela (KESD). Pojasnili smo tudi, da je v postopku priprava končne rešitve v aplikaciji KESD, s katero bo omogočeno vojaškim osebam izplačilo dodatka za prepoved stavke v skladu s predpisi. Ocenjevali smo, da bo aplikacija ustrezno dopolnjena do konca meseca septembra 2021 in bi vojaške osebe, ki so upravičene do izplačila navedenega dodatka prejele plačilo predvidoma pri plači za mesec oktober 2021 (izplačilo 15. 11. 2021).

V zvezi s tem bi dodatno pojasnili, da izplačilo dodatka zaradi prepovedi stavke zahteva določene spremembe v kadrovskem delu aplikacije MFERAC, kjer se dodatek vnaša ter generira nove odločbe ter računovodskem delu, kjer se dodatek obračuna in posledično izplača. Zaradi zahtevnosti predlaganih sprememb, izvajalec ni dokončal sprememb do roka, ki bi kadrovskim službam omogočil vnos podatkov v evidence, da bi lahko dodatek izplačali pri plači za mesec oktober 2021 (izplačilo 15. 11. 2021).

Pojasnili bi še, da strokovne službe ministrstva ves čas intenzivno sodelujejo z vsemi pristojnimi institucijami, da se predlagane spremembe aplikacije čimprej izvedejo ter s tem omogoči vnos podatkov, obračun in izplačilo dodatka vsem vojaškim osebam. Ocenjujemo, da bo dodatek izplačan pri plači za mesec november 2021 (izplačilo 14. 12. 2021). Prav tako pa bo izveden ustrezen poračun za nazaj vse od dne, ko jim dodatek pripada.

S spoštovanjem,

Uroš Lampret državni sekretar

ZVEZA: - Naš dokument št. 101-2/2021-85 z dne 14. 9. 2021

Na podlagi našega poziva citiranega iz  zveze, s katerim smo vas pozvali, da nam pojasnite, zakaj vojaškim osebam ni bil izplačan dodatek zaradi prepovedi stavke pri izplačilu plače dne 14. 9. 2021, za mesec avgust 2021 in vašega odgovora citiranega iz zveze:

»da je v postopku priprava končne rešitve v aplikaciji MFERAC N4, s katero bo omogočeno vojaškim osebam izplačilo dodatka za prepoved stavke v skladu s predpisi. Ocenjujemo, da bo aplikacija ustrezno dopolnjena do konca tega meseca in bi lahko vojaške osebe, ki so opravičene do izplačila navedenega dodatka prejele plačilo predvidoma pri plači za mesec oktober 2021 (izplačilo 15. 11. 2021). Prav tako pa bo izveden ustrezen poračun za nazaj vse od dne, ko jim dodatek za stavko pripada.«

V SMO ugotavljamo, da pri plači za mesec oktober tega dodatka še ni izplačanega, zato vas pozivamo, da nas o razlogih, zakaj plačilo še ni izvedeno, obvestite.

Od vas pa zahtevamo in pričakujemo, da boste v najkrajšem času zaposlenim o predmetni zadevi podali kredibilno informacijo preko Info točke na intranetu.

Zadeva:                Neizplačilo dodatka za prepoved stavke- odgovor

Zveza:                   Vaš dokument št. 101-2/2021-85 z dne 14. 9. 2021

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, s katerim nas pozivate, da vam pojasnimo zakaj vojaškim osebam ni bil izplačan dodatek zaradi prepovedi stavke pri izplačilu plače dne 14. 9. 2021, za mesec avgust 2021.

Uvodoma pojasnjujemo, da na Ministrstvu za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) uporabljamo za obračun plače aplikacijo MFERAC N4. Če želimo izplačati vojaškim osebam dodatek za stavko, ki je na novo določen z zakonom, mora biti aplikacija MFERAC N4 za obračun plač ustrezno dopolnjena/spremenjena na način, da bo omogočen vnos in obračun tega dodatka. Ministrstvo za javno upravo je takoj z veljavnostjo določil ZSSloV-A (Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23. 7. 2021) pričel s postopkom sprejetja sprememb in dopolnitev Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: uredba). Uredba je bila sprejeta dne 9. 9. 2021 in velja od 11. 9. 2021 dalje. Ministrstvo za finance, ki je skrbnik aplikacije MFERAC N4 je po ustrezni spremembi in dopolnitvah uredbe, s katero je bila določena nova šifra za izplačilo dodatka za stavko naročil izvajalcu ustrezno spremembo/dopolnitev aplikacije MFERAC N4.

V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da je v postopku priprava končne rešitve v aplikaciji MFERAC N4, s katero bo omogočeno vojaškim osebam izplačilo dodatka za prepoved stavke v skladu s predpisi. Ocenjujemo, da bo aplikacija ustrezno dopolnjena do konca tega meseca in bi lahko vojaške osebe, ki so opravičene do izplačila navedenega dodatka prejele plačilo predvidoma pri plači za mesec oktober 2021 (izplačilo 15. 11. 2021). Prav tako pa bo izveden ustrezen poračun za nazaj vse od dne, ko jim dodatek za stavko pripada.

S spoštovanjem,

Uroš Lampret državni sekretar

V SMO smo na vodstvo MO naslovili zahtevo po pojasnilu zaradi neizplačila dodatka za prepoved stavke vojaškim osebam, ki jo objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovani,

s strani članov SMO smo bili seznanjeni, da pri plači za mesec avgust vojaške osebe niso dobile izplačanega dodatka zaradi prepovedi stavke, kot to veleva Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV-A) in, ki je stopil v veljavo z mesecem avgustom 2021.

Pozivamo vas, da nam podate pojasnilo, zakaj dodatek zaradi prepovedi stavke, skladno z Zakonom o obrambi, v višini 4 % zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ugotovljene po uradnih statističnih podatkih, še ni bil izplačan vojaškim osebam.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

IZVRŠNI SEKRETAR ZA INFORMIRANJE Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528