Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

PREDLOG ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA O SLUŽBENI OCENI zaradi manj ugodnega in neenakopravnega položaja pripadnikov SV

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo, dne 11. 7. 2019 na g. KARLA VIKTORJA ERJAVCA, ministra, naslovili »PREDLOG ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA O SLUŽBENI OCENI«

 

MO smo predlagali spremembe nekaterih določb veljavnega Pravilnika o službeni oceni (UL RS št. 98/14) saj smo prepričani, da kršijo pravila enakih možnosti zaposlenih. V nadaljevanju smo predlagali naslednje spremembe:

I. Predlagamo naslednji zapis 3. odstavka 4. člena Pravilnika:

 

»Redna službena ocena se izdela vsako leto, če vojaška oseba opravlja svojo službo najmanj en delovni dan. Tudi če iz opravičenih razlogov ni ocenjen se mu za napredovalna obdobja upoštevajo ocene zadnjih treh let, ko je vojaška oseba bila ocenjena. V nobenem primeru se mu napredovalno obdobje ne prekinja«.

 

 

II. Predlagamo spremembo 20. člena Pravilnika:

 

 

»Ocenjevani se lahko zoper službeno oceno pisno pritoži v roku 8 dni od dneva seznanitve. Postopek pritožbe in reševanja pritožbe poteka skladno s splošnimi predpisi«.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

 

K točki I. ugotavljamo, da je sedanja ureditev neskladna s predpisi, ki urejajo to področje. Namreč veljavna Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v 4. členu jasno določajo, da je potrebno oceniti vsakega javnega uslužbenca tudi, če dela manj kot šest mesecev. V povezavi z veljavno sodno prakso to pomeni, da je javnega uslužbenca potrebno oceniti tudi, če dela en delovni dan ne glede na razlog daljše odsotnosti.

 

 

V tem kontekstu poudarjamo, da se zaradi neocenjenosti vojaški osebi prekine napredovalno obdobje, kar posledično pomeni, da ne more napredovati v nazivu ali v plačnih razredih. Istočasno ima tudi manj dni letnega dopusta iz naslova službene ocene, kot enega od kriterijev. Vojaški osebi posledično onemogočamo karierno pot, kar je en od razlogov nezadovoljstva v SV in botruje množičnim odhodom iz SV.

 

 

Opozoriti vas moramo na dosledno spoštovanje načel enakih možnosti vseh zaposlenih. Hkrati pa predlagamo ureditev, ki vojaške osebe zaradi porodniške, starševskega varstva, daljše bolniške odsotnosti ne bo več postavljala v manj ugoden in neenakopraven položaj v odnosu do ostalih javnih uslužbencev. Ob tem želimo dodatno argumentirati neenakost pripadnikov SV do ostalih zaposlenih v organih državne uprave kjer v » Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2017 in napredovanju v letu 2018 v organih državne uprave in podatki ministrstev, zbrani z anketo, maj 2019«. Iz analize je tako moč razbrati, da je delež vseh javnih uslužbencev ocenjenih z oceno odlično nad 70% v državni upravi in pravosodnih organih, nižji delež odličnih je razviden pri zaposlenih v Slovenski vojski, ki v navedenem obdobju znaša od 37,7% do 53,83%. Prav tako je nazoren tudi graf iz katerega jasno izhaja, da je delež napredovanj pripadnikov SV (na vzorcu) bistveno nižji in zaostaja kot pa je to pri ostalih zaposlenih v JS. Odraz, da je temu tako je vsekakor tudi neskladnost omenjenega pravilnika z Uredba o napredovanju javnih uslužbencev.

 

 

K točki II. predlagamo zgolj sledenje sodni praksi, katera je že anulirala sedanjo ureditev. Tudi sami ste že izdali usmeritev, katero je po našem mnenju potrebno urediti s pravilnikom.

 

 

Zaradi očitne kršitve splošnih predpisov v škodo vojaških oseb zahtevamo, da se vsem neocenjen ta krivica odpravi od veljavnosti sprememb Pravilnika iz leta 2016.

 

 Dne 02. 08. 2019 smo s strani MO, mag. Nataša Dolenc, državne sekretarke prejeli naslednji odgovor:

 

Zadeva: Predlog za spremembo Pravilnika o službeni oceni - odgovor
Zveza: Vaš dopis št. MO-GŠ 21/19 z dne 11. 7. 2019

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, s katerim predlagate določene spremembe Pravilnika o službeni oceni (Uradni list RS, št. 98/14, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju pravilnik).

 

 

Obveščamo vas, da so strokovne službe GŠSV proučile vaš predlog sprememb pravilnika in se z njimi strinjajo ter jih podpirajo. Glede na navedeno vam sporočamo, da bodo predlagane spremembe, poleg ostalih že predvidenih, uvrščene v prve naslednje spremembe in dopolnitve pravilnika.

 

S spoštovanjem,

mag. Nataša Dolenc državna sekretarka

Nazadnje urejano na 0, 07.08.2019 10:19
Oceni ta prispevek
(2 glasov)
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528