Spoštovane članice, člani in zaposleni v SV in MO Zaradi ogromnega prejetja prošen, ki jih sprejemajo v glavni pisarni MO glede solidarnostne pomoči vas seznanjamo, da je možno solidarnostno pomoč posredovati optično prebrano( fotografirano ali skenirano) na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri tem pazite, da prošnjo podpišete in  seveda, da je takšne kvalitete, da je moč prebrati.S tem smo poenostavili in pohitrili posredovanje prošenj! Prav tako vas obveščamo, da smo odpravili napako, ki se je pojavljala zaradi preobremenjenosti, tako da poteka izdelava…
Sindikat Ministrstva za obrambo  je bil med sindikati JS, ki so v letu 2013 izpogajali višjo solidarnostno pomoč, jubilejno nagrado za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika aneksa. Pa si nalijmo čistega vina: SMO je pristopil podpisu aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji leta 2013. V 7 letih od podpisa tega aneksa smo v SMO uspešno procesirali veliko število tako 20 % višjih solidarnostnih pomoči članom kot tudi 20 % višjih jubilejnih nagrad. Do trenutka zapoznelega podpisa omenjenega…
V Sindikatu Ministrstva za obrambo smo že 16. 03. 2020 na vodstvo MO naslovili zahtevo po pojasnilu izplačila dodatkov, ki pripadajo zaposlenim pri opravljanju dela v času epidemije. Ker odgovor MO ni pojasnil v celoti naših bistvenih vprašanj smo dne 08. 4. 2020 ponovno posredovali dopis v katerem smo pozvali  vodstvo MO: da na podlagi 71. člena, Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), kriterije opravičenosti poenotijo tako, da ne…
Spoštovani člani in članice SMO ter zaposleni v MO in SV, kot smo že poročali, smo dne 16. 04. 2020 na vodstvo MO naslovili zahtevo po izplačilusolidarnostne pomoči zaposlenim v MO in SV iz naslova elementarne - naravnenesreče. Veseli nas, da je tudi še SVS uvidel, da je zahteva SMO glede izplačila solidarnostne pomoči korak v pravo smer za dosego pravic zaposlenih in nam tako zdaj pri tem tudi vneto sledijo. V sindikatu smo vam tako pripravili e-obrazec prošnje za…
Dne 17. 4. 2020 je SMO na vodstvo MO  naslovil zahtevo – pojasnilo po izplačilu solidarnostne pomoči zaposlenim na podlagi   4. alineje 4. točke 40. člena KPND z namenom, da delavci lažje premostijo težave, ki niso nastale po njegovi volji. Odgovor MO objavljamo v nadaljevanju tega prispevka:      
Spoštovani, v zvezi z vašim dopisom, navedenim v zvezi, vas obveščamo, da smo zaradi enotnega pristopa pri reševanju zahtev za…
Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 17. 04. 2020 na vodstvo MO naslovil zahtevo" Izplačilo solidarnostne pomoči iz naslova elementarne - naravne nesreče zaposlenim v MO in SV" in jo v nadaljevanju novice v celoti objavljamo. Spoštovani! Dne 12.3.2020 je bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije razglašena epidemija, ki se šteje za naravno nesrečo in kot je to določeno  v 2. točki 1. odstavka 8. člena Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi…
  Ljubljana, 10.4.2020 VLADA RS (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) KOMISIJA ZA RAZLAGO KPJS (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) Spoštovani, v imenu sindikatov javnega sektorja, podpisnikov Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki delujejo v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in Pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja, vas obveščava, da predsednica Komisije za razlago KPJS, gospa Nataša Belopavlovič, ne uživa več zaupanja sindikatov javnega sektorja in zato umikamo naše soglasje k njenemu imenovanju. Naši odločitvi botruje dne 8.4.2020 sprejeta razlaga 11.…
Spoštovane članice in člani ter vsi zaposleni v MO Te dni je potekala korespondenčna seja Komisije za razlago KPJS, ki naj bi razložila 11. točko 39. člena KPJS. Obveščeni smo bili, da so vladni člani komisije skupaj s predsednico komisije preglasovali sindikalne predstavnike in sprejeli razlago omenjenega člena, ki ni v korist zaposlenih v javnem sektorju temveč je izrazito v prid delodajalcem. Neuradno se razlaga glasi: »Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta…
Inšpektorat za delo je dne 20.03. 2020 posodobil informacije glede Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin.      Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-posodobljena-informacija-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-casu-posebnih-okoliscin-20-3-2020/ na omenjenem spletnem naslovu so zapisali: Ponovno smo ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, bomo še naprej sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528