S strani pooblaščenih odvetniških pisarn sindikata Ministrstva za obrambo smo na Državno odvetništvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DOdv) naslovili poziv po skupnem sestanku v luči sodbe Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 196/2018 z dne 1. 2. 2022 glede plačila za čas pripravljenosti na določenem kraju (straža in drugo) na katerem bi poskušali najti (sistemsko) mirno rešitev spora. Iz DOdv odgovarjajo: Da ob upoštevanju pristojnosti DOdv, določene z Zakonom o državnem odvetništvu, ocenjujejo, da DOdv nima pristojnosti oziroma pooblastila,…
  Zaradi neodzivnosti MO na pozive SMO k poravnavi razlike od 20 % oz. 50 % do 100 % za pripravljenost na določenem kraju - delovnem mestu oškodovanim zaposlenim v SV in MO za zadnjih 5 let so danes pooblaščene odvetniške pisarne začele z vlaganjem prvih tožbenih zahtevkov oškodovanih pripadnikov SV -članov SMO na pristojna sodišča.  Sindikat ministrstva za obrambo je v težnji za mirno rešitev spora na Državno odvetništvo RS naslovil zahtevo po skupnem sestanku, ker pa do danes…
  ZADEVA: Zahteva SMO po odpravi nelegitimnih kriterijev, ki so v nasprotju z 59. členom ZSSloV in sklepi Vlade Zveza: 59. člen Zakona o službi v Slovenski vojski             Sklep Vlade RS številka: 10007-4/2019/2 z dne 21. 3. 2019             Sklep Vlade RS številka: 10100-6/2022/3 z dne 16. 2. 2022             Direktiva Generalštaba SV št. 804-128/2022-1 z dne 4. 4. 2022 Spoštovani, dne 04. 04. 2022 je GŠSV izdal DIREKTIVO št. 11-04: za evidentiranje, obračunavanje in izplačevanje povečanja plač zaradi…
obveščamo vas, da bo s 1. 4. 2022 pričela veljati posebna ponudba za člane sindikata Ministrstva za obrambo. Člani sindikata in njihovi ožji družinski člani bodo tako lahko koristili ugodnosti navedene ponudbe. Poleg obstoječih dokumentov za sklenitev NR naročnik predloži na vpogled člansko izkaznico, izdano s strani sindikata Ministrstva za obrambo. Za družinskega člana je pogoj za koriščenje ugodnosti isti naslov, kot ga ima član zgoraj omenjene organizacije. Član društva in družinski član se morata skupaj zglasiti v Telekomovem centru,…
Danes dne 31.03.2022 smo s strani MO prejeli ponoven odgovor, ki ga ob koncu sporočila objavljamo v celoti. Iz podanega odgovora je tako razvidno, da si MO kupuje čas, saj oškodovani pripadniki zaradi petletnega zastaralnega roka in odlašanja MO po podaji konkretnega zahtevanega odgovora iz meseca v mesec izgubljajo na svojih terjatvah iz delovnega razmerja. Odgovor MO je tako moč razumeti, da ministrstvo očitno noče ali ne razume sodbe Vrhovnega sodišča RS  in  ne bo samo pristopilo k odpravi nastalih…
Spoštovani člani SMO! Obveščamo vas, da je bil na seji konference SMO dne 25.03.2022 za novega predsednika SMO imenovan dosedanji izvršni sekretar za informiranje  Marjan LAH. Za ta korak se je konferenca sindikata odločila zaradi pravočasnega prenosa znanja, izkušenj in dolgoletnega dobrega dela do sedanjega predsednika Darka Milenkoviča na novega predsednika. Darku Milenkoviču se ob tem iskreno zahvaljujemo za njegovo uspešno dosedanje delo na mestu predsednika saj je s svojo ekipo in svojim prispevkom pripomogel k varovanju in izboljšanju delovno…
Dne 28.3.2022 smo v SMO posredovali ponoven in zadnji poziv k poravnavi razlike od 20 % oz. 50 % do 100 % za pripravljenost na določenem kraju - delovnem mestu oškodovanim zaposlenim v SV in MO za zadnjih 5 let. V pozivu (, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti) MO z vso resnostjo pozivamo, da skladno z načeli ekonomičnosti in dobrega gospodarjenja, predvsem pa racionalnega ravnanja z davkoplačevalskim denarjem, stori tako, kot to terja sodba in sklep Vrhovnega sodišča…
Dne 23.03.2022 smo s strani MO prejeli odgovor na našo podano zahtevo, v kateri smo  izhajajoč iz sodbe Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/2018 z dne 14. 3. 2022 v povezavi s sodbo EU sodišča, pozvali tako Vlado RS, MJU in MO, da uporabi določila 3.a člena ZSPJS v zvezi z izplačilom razlike od 20% oz. 50% do 100% za pripravljenost na določenem kraju-delovnem mestu. Prav tako smo jih pozvali, da sami ugotovijo nastale razlike v izplačilu za zadnjih pet…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528