Po zaključenem ocenjevanju redne delovne uspešnosti (RDU) za opravljeno nadpovprečno delo zaposlenega pri opravljanju rednih nalog in v pričakovanju izplačila uspešnosti pri plači ter na podlagi postavljenih vprašanj in dilem vam podajamo nekaj prvih obvestil:       Ocena RDU nima povezave s službeno oceno zaposlenega, saj gre za nadpovprečno delo zaposlenega za redno delo oz. naloge, ki so predmet službene ocene; Vsak zaposleni ima na podlagi 30. čl. KPJS pravico do podajanja zahteve za varstvo pravic (ZVP) oz. pritožbe…
Obvestilo Zaradi večjega števila klicev glede sprememb uveljavitve veteranske pravice vam podajamo informacijo, ki je objavljena na spletni strani Zveze veteranov vojne za Slovenijo. S 1. januarjem 2021 je ponovno znižanje starosti  za uveljavitev veteranskih pravic na dopolnjenih 50 let. S tem datumom se za vse, ki so dopolnili 50 let starosti, sprošča možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Postopek za uveljavitev pravice se izvede na Upravni enoti, ki pokriva območje vašega stalnega bivališča. Seveda je potrebno že imeti urejen…
V nadaljevanju prispevka objavljamo v celoti odgovor MO:   Zadeva:                Odziv SMO na odgovor MO, št. 101-2/2020-124 z dne 1. 12. 2020 - dodatna pojasnila Zveza:                  Vaš dopis, št. MO-GŠ 30-l/20 z dne 7. 12. 2020 Spoštovani, prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, iz katerega izhajajo vaša dodatna vprašanja in razmišljanja, vezana na status in pravice vojakov po dopolnjenem 45. letu starosti glede na določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 139/20). Preučili smo…
Spoštovane članice in člani, pripadniki SV doma in po svetu, zaposleni na MO, ob prihajajočih praznikih vam želimo predvsem miru in osebne sreče vam in vašim najdražjim.  
Dne 01. 12. 2020 smo v sindikat prejeli odgovore MO, na naša vprašanja v dopisu z dne 10. 11. 2020. Odgovor MO objavljamo v celoti: Spoštovani, prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, v katerem navajate, da je pri implementaciji določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 139/20; v nadaljevanju ZObr-F) kar nekaj odprtih vprašanj, na katere želijo pripadniki SV, člani vašega sindikata, jasna pojasnila. V nadaljevanju izpostavljate dopis GŠ SV, posredovan vsem poveljstvom…
Dne 10. 11. 2020 smo v sindikatu naslovili na MO zahtevo po pojasnilu ključnih vprašanj glede implementacije sprememb ZObr -F s katerimi MO zatrjuje, da bi se naj uredil status vojakov po dopolnjenem 45 letu. Zahtevo objavljamo v nadaljevanju : Čeprav ste se pri sprejemanju sprememb in dopolnitev ZObr izognili predpisanim postopkom socialnega dialoga, je pri njihovi implementaciji novih določil kar nekaj odprtih vprašanj, na katere pa želijo pripadniki SV, člani sindikata jasna pojasnila. Namreč v teh dneh je po…
Člani SMO, predvideni za odhod na MOM so nas danes obvestili o izdanem ukazu za obvezno cepljenje proti gripi pred odhodom na MOM. Pri tem izražajo nestrinjanje na omenjen ukaz iz razloga posega v pravico svobode samoodločanja za omenjeno cepljenje. Cepljene naj bi bilo izvedeno 19. 11. 2020 za pripadnike, ki bodo napoteni na Kosovo povedano jim je bilo tudi, da kdor se ne bo cepil ne bo odšel na MOM . Zato se upravičeno sprašujemo o strokovni in pravni…
13. 10. 2020 smo s strani MO dobili zaprosilo za mnenje na Predlog Pravilnika o opravljanju dela na domu. Na podani predlog je SMO v roku, ki je za to določen podal naslednje pripombe: ZADEVA: ODZIV NA PREDLOG PRAVILNIKA O DELU NA DOMU ZVEZA: predlog Pravilnika o opravljanju dela na domu z dne 13. 10. 2020 Spoštovani! Ugotavljamo, da gre za vsebinsko nov predlog, ki se od dosedanjih razlikuje, zaradi katerega bodo mnogi zaposleni v nepravičnem in manj ugodnem položaju…
S strani vodstva MO smo danes v SMO prejeli odgovore na naš poziv, ki smo ga dne 21. 10. 2020 naslovili na vodstvo MO in, ki jih objavljamo v nadaljevanju: Spoštovani, v zvezi z vašim dopisom, citiranim v zvezi, s katerim se na naš naslov obračate s pozivom po obračunavanju dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20,…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528