Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 15.03.2022 naslovil poziv k poravnavi nastalih krivic kot izhaja iz nadaljevanja: VLADA RS – PREDSEDNIK VRS MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - MINISTER MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - MNISTER ZADEVA: POZIV K PORAVNAVI Spoštovani, Izhajajoč iz sodbe Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/2018 z dne 14. 3. 2022 v povezavi z sodbo EU sodišča , vas pozivamo da uporabite določila 3. a. čl. ZSPJS. Citirani člen določa, da državni organ pri ugotovitvi preveč ali premalo izplačane…
Kot smo že poročali dne 16.07.2021 o pozitivni odločitvi Evropskega sodišča v prid vojakom, ki je odločalo, ali se za pripadnike SV ure pripravljenosti na delovnem mestu vštevajo v delovni čas. EVROPSKO SODIŠČE BO 15. JULIJA ODLOČALO, ALI SE ZA PRIPADNIKE SV URE PRIPRAVLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU VŠTEVAJO V DELOVNI ČAS ZNANA JE ODLOČITEV EVROPSKEGA SODIŠČA, KI JE ODLOČALO, ALI SE ZA PRIPADNIKE SV URE PRIPRAVLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU VŠTEVAJO V DELOVNI ČAS Vrhovno sodišče RS (VS RS)  se je…
  SKRIVNOSTI DETEKTIVA FRANČKA   Cena velja od 18.2.2022 do 6.3.2022 v Hotelskem naselju Zeleni Gaj*** Zimske počitnice: o Nočitev v izbrani dvoposteljni sobi o Dodatnih 10% popusta za upokojence, ki imajo kartico ugodnosti in za vse člane SMO o Pester izbor jedi za zajtrk (otroški, babičin in wellness kotiček) o Doplačilo za pol penzion (večerjo) samo 8,00 € o Dva otroka do 12 leta gratis za vse imetnike kartice ugodnosti o Neomejeno kopanje v vseh termalnih bazenih o NEPOZABNA…
Dne 11.02.2022 smo s strani MO prejeli odgovor na podani predlog SMO glede sprememb in dopolnitev sklepa za plačila po 59. členu ZSSloV, ki smo ga v mnenje prejeli s strani MO. Predlog SMO: Povezava Odgovor MO : Zadeva: Odgovor na predlog sprememb in dopolnitev sklepa za plačila po 59. členu ZSSloV Zveza: Dopis SMO, št. MO-GŠ 02/22 z dne 4. 1. 2022 Z dopisom, št. 007-60/2021-63 z dne 29. 12. 2021, vam je bil v mnenje poslan predlog Sklepa…
IZHODIŠČA ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA O USKLAJEVANJU VREDNOSTI PLAČNIH RAZREDOV PLAČNE LESTVICE TER ELEMENTIH REFORME PLAČNEGA SISTEMA V SMISLU VEČJEGA NAGRAJEVANJA BOLJŠEGA DELA   Vlada Republike Slovenije je ob upoštevanju 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter odgovora vlade reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, številka: 10102-9/2021/5 z dne 23. 12. 2021, določila naslednja izhodišča za pogajanja o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice ter elementih reforme plačnega sistema v smislu večjega nagrajevanja boljšega dela: uskladitev vrednosti plačnih…
Spoštovani! Zaradi nespoštovanja sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018, ki se še posebej nanaša na uvrstitve formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski ter zaradi parcialnih posegov v enotni plačni sistem izhajajoč iz sklenjenega dogovora med vlado in sindikati, ki zastopajo zaposlene plačni skupini E kot tudi zaradi sprejetih izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki jih je vlada sprejela na 110. redni seji vam posredujemo zahteve SMO…
28.01.2022 sta zaradi neodzivnosti vladne pogajalske skupine in v skladu s poslovnikom pogajalski skupini sindikatov JS na vladno pogajalsko skupino naslovili vabilo na sejo pogajalske komisije, ki jo objavljamo v celoti:    Zadeva: Vabilo na sejo pogajalske komisije Spoštovani, Na podlagi dopisov obeh sindikalnih pogajalskih skupin, z dne 7. 1. 2022 in 12. 1. 2022, ter zaradi popolne neodzivnosti vladne strani, v skladu z določbami poslovnika, sindikalna stran sklicuje sejo pogajalske komisije. Vabimo vas, da se udeležite seje pogajalske komisije,…
V zakonsko določenem petnajstdnevnem roku smo v sindikatu na vodstvo MO podali odgovor in zahteve na predlog sprememb in dopolnitev sklepa za plačila po 59. čl. ZSSloV , ki ga objavljamo v nadaljevanju: Spoštovani, Sklicujoč se na spremembe oz. dopolnitve iz 74 a. člena ZODPol-G, ki je bil sprejet 20. 10. 2021 in na sklep vlade sprejeti na 106. redni seji vlade dne 09. 12. 2021 o povečanju plač uslužbencem policije in Ministrstva za notranje zadeve zaradi povečanega obsega dela…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528