Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Delavec v nobenem primeru zaradi opravičene odsotnosti na dan, ko bi moral opraviti delo po razporedu ne sme imeti primanjkljaj ur - zahteva za spremembo pravilnika o LD zaradi izločanja zaposlenih v URSZR

POZIV MINISTRU

 

SMO, kot sindikat s svojim delovanjem zastopa pravice zaposlenih v obrambnem resorju ne glede v katerem organu ali službi znotraj MORS so zaposleni. Zato se na nas obračajo člani iz vseh organov in služb s svojimi pripombami, pritožbami ali predlogi po določenih spremembah.
V tem kontekstu vas pozivamo na:

 

- spremembe Pravilnika o letnem dopustu;
- odpravo napak pri obračunu plačanih odsotnosti z dela.

 

Že dalj časa ugotavljamo, da določila Pravilnika niso veljavna za vse zaposlene v obrambnem resorju in izločajo del določenih služb.

 

1. Predlagamo spremembo veljavnega 1. člena, oz. namesto sedanjih dveh odstavkov s katerim izločate zaposlene v URSZR iz tega Pravilnika, naslednjo dikcijo:
"Določila tega pravilnika se uporabljajo za vse zaposlene na obrambnem področju oz. za vse organe in službe v sestavi MORS, brez izjem."

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Po veljavni dikciji so iz Pravilnika izločeni zaposleni v URSZR, kar je za njih manj ugodno in nepravično v večjem številu določil v primerjavi z ZDDO, po katerem zaposlenim v URSZR odrejate dodatne dni dopusta.
2. Predlagamo tudi dosledno spoštovanje citirane sodbe VDSS v 5. alineji pod Zveza tega dokumenta na način, da se spremeni dikcija 1. alineje 8. člena Pravilnika:
"- delavcu, ki je dopolnil 50. let starosti za 5 dni letnega dopusta".

 

II.

Vse večje število članov se pritožuje glede nezakonitosti obračuna opravičenih plačanih odsotnosti iz dela v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa oz. turnusnem in izmenskem delu, ko delovna obveznost traja 12 ur. Izhajajoč iz dokumentov v Zvezi (Sklep Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja, pojasnila MJU in sodbe VSS) se v organih in službah, ki svoje delo opravljajo v turnusnem oz. izmenskem delu, ko delovna obveznost traja 12 ur, nepravilno obračunava.

Po sedanji praksi se za vsak dan, ko je delavec načrtovan za delo po razporedu in je na ta dan opravičeno odsoten zaradi nenadnega koriščenja letnega dopusta ali bolniške obračuna zgolj 8 ur dela in ne, kot bi bilo pravilno, 12 ur. Dejstvo je, da vsi dokumenti iz zveze temeljijo na aktivni zakonodaji in sodni praksi, katere narekujejo obračun 12 ur pri čemer ima delodajalec pravico do refundacije 4 ur. Delavec v nobenem primeru zaradi opravičene odsotnosti na dan, ko bi moral opraviti delo po razporedu ne sme imeti primanjkljaj ur, ne glede na prerazporeditve znotraj referenčna obdobja.
Pozivamo vas, da se opisana nepravilnost odpravi v vseh organih in službah v sestavi MORS kot to narekujejo dokumenti iz Zveze. Dokumente iz zveze imajo v vaših strokovnih službah.

III.

Tematika tega dopisa oz. poziva je v vseh ostalih resorjih urejena bolje in je predmet kolektivne pogodbe. Edini hendikepirani v tem delu smo zaposleni v obrambnem resorju. Čeprav smo predlagali nekatere spremembe v Pravilniku o letnem dopustu, je naša prioriteta in, kot že večkrat poprej poudarjen naš predlog po sklepanju kolektivne pogodbe za obrambni resor v kateri bi enotno za celotni resor uredili vse vsebine povezane za delovno pravne zadeve in pravice zaposlenih. Zakon o kolektivnih pogodbah namreč v svoji vsebini določa, da se postopek za sklenitev kolektivne pogodbe začne na pisni predlog ene od strank zato menimo, da smo že večkrat v svojih dopisih jasno in nedvoumno izrazili našo namero, do katere pa se do sedaj niste pisno opredelili.
Dejstvo je, da če bi imeli sklenjeno kolektivno pogodbo za obrambni resor, takšnih anomalij ne bi bilo.

Nazadnje urejano na 0, 01.11.2019 19:04
Oceni ta prispevek
(2 glasov)
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528