Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider
ZSPJS-15.5.2014-pogajanja_K.doc Dnevni red: -ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 -predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS -razno. Vladni predlog : Nižanje mase za plače za 3% - vladni predlog Višina plač in stroškov iz dela ostane na isti ravni kot je v letu 2014, podaljšanje sedanjih ukrepov; Zmanjševanje števila zaposlenih na »mehki« način: prepoved nadomestnih zaposlitev po upokojevanju, odpovedi iz poslovnih razlogov oz. nesposobnosti, spremembe sistemizacije; Maksimalna omejitev odrejanja nadurnega dela in dežurstev. Sindikat…
Sindikati na obrambnem področju smo primorani, da zaradi zaščite pravic zaposlenih pojasnimo ponovno populistično zavajanje predsednika SVS, ki ga je objavil na spletni straneh SVS, z naslovom »Pristop pripadnikov SV h kolektivni tožbi SVS za dodatke pri koriščenih urah - PDK od 1.8.2008 dalje ». Že v samem naslovu je nestrokovno in demagoško zapisano, da je sprožen kolektivni spor za dodatke, ki naj nebi bili izplačevani od 1. 8. 2008. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je možno čisto…
Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2014. To pomeni, da bo regres izplačan pri nakazilu plače 5. junija 2014 na osnovi (ZIPRS1314-A). V letu 2014 se regres izplača pripadnikom Slovenske vojske in zaposlenim v MORS v naslednjih višinah:Pri tem velja poudariti, da so navedeni zneski bruto zneski za izplačilo. – do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov;– od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača…
Vsem pripadnicam in pripadnikov Slovenske vojske doma in po svetu, civilnim osebam zaposlenim v SV, v regisjkih centrih za obveščanje in v upravnem delu MORS, želimo ob mednarodnem prazniku dela 1. maju, veliko delovnih uspehov in prijetno prvomajsko praznovanje.
Predlog za sprejem avtentične razlage petega odstavka 206 člena ZPIZ.pdf Vlada Republike Slovenije je na 56. redni seji dne 24. 4. 2014 določila besedilo: - Predloga za sprejem avtentične razlage petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Izsek iz dokumenta v prilogi: IV. PREDLOG BESEDILA AVTENTIČNE RAZLAGE Predlog besedila avtentične razlage določbe petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 se glasi: »Določbo petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 je treba razumeti tako, da zavarovanci, ki so najmanj 10 let opravljali…
Pojasnilo MDDSZ ZVEZA: Vaš dopis št. S 13/127 MB z dne 10. 4. 2014 Spoštovani, Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) smo prejeli vaš dopis z zahtevo za pojasnilo Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja glede pojma zaokroženega tehtanega povprečja starostnih mej, ki se uporabi v primeru, ko je zavarovanec član delal na različnih delovnih mestih z različnimi stopnjami povečanja. V odgovoru na vaš dopis uvodoma pojasnjujemo, da MDDSZ ni pristojno za reševanje konkretnih…
Dopis ministru in načelniku SV Spoštovani! V preteklosti smo večkrat opozarjali na nemožnost postavitve in napredovanj vojakov in nižjih podčastnikov. Odgovor je bil vedno enak, da jih zaradi varčevalnih ukrepov ni moč postavitve v višji naziv zaradi povišanja mase za plače. Na drugi strani smo priča nenehnemu napredovanju v nazivih višjih častnikov, višjih podčastnikov in tisto kar je še najbolj vprašljivo višjih vojaških uslužbencev. Namreč, v primerjavi z višjimi vojaškimi uslužbenci, imajo vsi vojaki, podčastniki in častniki predpisana redna usposabljanja…
Dopis ministru in načelniku SV Spoštovani! V preteklosti smo večkrat opozarjali na nemožnost postavitve in napredovanj vojakov in nižjih podčastnikov. Odgovor je bil vedno enak, da jih zaradi varčevalnih ukrepov ni moč postavitve v višji naziv zaradi povišanja mase za plače. Na drugi strani smo priča nenehnemu napredovanju v nazivih višjih častnikov, višjih podčastnikov in tisto kar je še najbolj vprašljivo višjih vojaških uslužbencev. Namreč, v primerjavi z višjimi vojaškimi uslužbenci, imajo vsi vojaki, podčastniki in častniki predpisana redna usposabljanja…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528