Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider
Sindikatu Ministrstva za obrambo je uspelo z intenzivnim sodelovanje v delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev ZPIZ-2 pred parlamentarno proceduro omenjene novele, umestiti bistvene spremembe poklicnega upokojevanja za vojaške osebe. V noveli ZPIZ-2 nam je tako uspelo zadržati določila, ki omogočajo dvig sredstev za poklicne vojake, dosežena pa je tudi bistvena pozitivna sprememba, ki je do sedaj bila do vojaških oseb krivična. Tako je sedaj v noveli tudi vojaškim osebam omogočena izbira pri upokojevanju, saj bodo po zadnjem predlogu…
Spoštovani člani SMO in pripadniki SV. Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je v socialnem dialogu z MO in SV uspel doseči, da bo SV na podlagi že dobljenih referenčnih tožb na Višjem delovnem sodišču, tako člana SMO kot tudi člana SVOZ, glede neizkoriščenih pripadajočih tedenskih prostih dni na MOM, pristopila k izvensodni poravnavi vsem pripadnikom SV, ki jim je bila s tem storjena krivica. Po pritiskih SMO in SVOZ-a v zahtevah do VRS in do MO, da vendarle pristopijo k…
V ponedeljek, dne 12.10.2015 so predvidena nadaljnja pogajanja z VRS o ukrepih na področju obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Vlada stran je sindikatom JS posredodavala spodaj naveden proti predlog. Člane SMO vljudno naprošamo, da se do navedenega predloga opredelijo. Po prijavi na portal vam je omoogočeno glasovanje o omenjenem proti predlogu.
D O G O V O R o…
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) je objavilo Novelo ZPIZ-2, ki ga kot takega, se pravi neusklajenega s socialnimi partnerji, želi posredovati najprej na sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), in nadalje po hitrem postopku na odločanje na Vlado RS ter sprejemanje v Državni zbor. Poleg več neusklajenih vsebin s sindikati je MDDSZ dodatno neopravičeno iz predlagane novele izbrisalo možnost dviga sredstev za vojake, ki niso več zaposleni na Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju MORS), hkrati pa zaradi…
Zadeva: Ponovni poziv MO in SV za izvensodno ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka na MOMZVEZA: Dopis SMO in SVOZ z dne 05.01.2015 predlog za sporazumno ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka Spoštovana!Glede na to , da je veliko število članov SMO kot tudi ostalih pripadnikov SV v tožbenem postopku zoper delodajalca za odškodnine neizkoriščenih dni tedenskega počitka na MOM. Ponovno zahtevamo: Da ponovno preučite možnost sklenitve poravnave oškodovanim pripadnikom…
Dnevni red današnjih pogajanj z VRS: 1. Potrditev zapisnika seje pogajalske komisije z dne 21.9.2015 in 23.9.2015,2. Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016,3. Razno.
Spoštovani, Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja je sprejela zahteve in predloge za drugačen način varčevanja, ki jih posredujemo v nadaljevanju. Ugotavljamo, da je za vlado glavna prioriteta v pripravi proračuna 2016 in 2017 zmanjšati primanjkljaj vsako leto za 0,5 % (do leta 2020), in to doseči tudi na račun varčevanja pri masi za plače in druge prejemke na račun javnih uslužbencev. Za sindikate je po sedmih letih varčevanja mase za plače (1,8 milijarde evrov prihrankov) in sedanje rasti BDP (3,0…
PONUDBA ZA ČLANE SINDIKATA MINISTRSTVA ZA OBRAMBO Vse člane sindikata obveščamo da smo sklenili dogovor o sodelovanju z ponudnikom storitev g Robertom Lubšino, ki ponuja našim članom najjempočitniške hišice – apartmajev na planini Vlašič ( BiH ) "RAJ" po ugodnih sindikalnih cenah. LOKACIJA:Športno rekreacijski center » Babanovec » (1260 m n.v.) se nahaja na planini Vlašič v občini Travnik v kulturnem in administrativnem centru srednjebosanskega kantona. Geoprometni položaj je takšen, da je enako oddaljen od jadranskega morja kot tudi od…
Ustavno sodišče RS je dne 17.09.2015 sprejelo sklep, s katerim je zavrglo zahtevo Sindikata Ministrstva za obrambo za oceno ustavnosti desetega odstavka 413. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14). Zavrženje zahteve dejansko pomeni, da Ustavno sodišče RS sploh ni tehtalo utemeljenosti zahteve po vsebini, ampak je, po mnenju SMO, poiskalo domnevne procesne pomanjkljivosti, da se je izognilo vsebinski presoji izpodbijane zakonske ureditve. Takšno postopanje Ustavnega sodišča RS ni prvo, kar zadeva…

Dodatne informacije

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528