1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak se je odzvala na nadaljne sindikalne aktivnosti , tako je sindikate, ki so organizirali protest povabila na sestanek, ki bo v ponedeljek, 6. 2. 2017, ob 13 uri. 

Sindikalne zahteve so :
- takojšni umik prvega odstavka 74. člena PNPZ in ohranitev višine prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanja najmanj v višini 9,25 %,
- takojšnje znižanje upravljavske provizije, tako da bo po novem znašala največ 0.5 %

 

Prvič v zgodovini samostojen Slovenije so se danes na protestni shod tako številno odzvali tudi pripadniki SV- vojaki člani SMO. Na mirnem protestnem shodu, pred ministrstvom za delo, ki ga je organiziralo 28 sindikatov in sindikalnih central pod skupnim sloganom » V SLOGI JE MOČ«, se je tako zbrala več kot 1000 glava množica protestnikov (policistov, vojakov, rudarjev, gasilcev, strojevodij, premikačev, prometnikov, pilotov, voznikov, delavcev v železarnah, delavcev v kemični industriji, steklarjev, pekov, pravosodni policistov, carinikov, šoferjev, baletnikov.

 

Vsi pripadniki SV, ki so se protesta udeležili in, ki so s svojo navzočnostjo predstavljali pripadnike SV so za ta dan vzeli LD in so se tako v svojem prostem času udeležili le-tega  . S tem smo vojaki pokazali tako Ministrstvu za delo kot tudi Vladi RS, da si preneha zatiskati oči pred tem, da si vojaki NE UPAMO za svoje pravice stopiti na ulico in z mirnimi demonstracijami pokazati tudi svoj glas pri uveljavljanju le - teh.

V vodstvu SMO tako menimo, da je današnji protest in udeležba vojakov na protestu pričetek novega poglavja pri borbi za pravice vojakov in zaposlenih v MO in bo v bodoče postala praksa legitimnega sindikalnega boja vseh zaposlenih v MO.

 

Prav tako menimo, da je čas, da stopimo iz teme in pokažemo, da smo tudi vojaki ljudje, delavci, ki si ne bomo več dovolili teptati naše pravice kot so doslej počele vlade.

Jasne zahteve sindikatov, ki so bile predane po protestnem shodu Ministrici za delo so :

1. Takojšni umik prvega odstavka 74. člena PNPZ in ohranitev višine prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanja najmanj v višini 9,25 %.
2. Takojšnje znižanje upravljavske provizije tako, da bo po novem znašala največ 0.5 %, ter da se vstopni stroški v drugem letu vključitve zavarovanca znižajo na 0.5 %

NADALJNE ZAOSTROVANJE SINDIKALNIH AKTIVNOSTI BO ODVISNO OD UPOŠTEVANJA NAŠIH ZAHTEV!

 

Sindikati s članstvom zaposlenih, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati (policisti, vojaki, rudarji, gasilci, strojevodje, premikači, prometniki, piloti, vozniki, delavci v železarnah, delavci v kemični industriji, steklarji, peki, pravosodni policisti, cariniki, šoferji, ...) bomo

v sredo, 18. januarja 2017 ob 11. uri pred ministrstvom za delo
pripravili protestne demonstracije, s katerimi bomo javnost opozorili, da smo
PROTI NIŽANJU PRISPEVNE STOPNJE IN PROTI VIŠANJU STROŠKOV UPRAVLJAVCA

 

kar predvideva novi Pokojninski načrt poklicnega pokojninskega zavarovanja. Ministrica za delo je namreč brez soglasja sindikatov odobrila pokojninski načrt, ki znižuje prispevno stopnjo poklicnega pokojninskega zavarovanja iz 9,25% na 8% in omogoča povečanje upravljavske provizije upravljavcu, t.j. Kapitalski družbi, d.d., ki je bila dogovorjena z zadnjim pokojninskim načrtom.

 

 

Zakaj nasprotujemo znižanju prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanje?

- Ker nižanje prispevne stopnje ogroža poklicno upokojitev zaposlenim v prihodnjih letih
- Ker je pravica do poklicna upokojitve odvisna od zadostnosti zbranih sredstev na računih zavarovancev
- Ker je bilo znižanje prispevne stopnje določeno brez ustreznih izračunov
- Ker nas je upravljavec, t.j. kapitalska družba opozarjal, da, citirano: »zaradi varnosti sistema poklicnega zavarovanja in ker ni možno dovolj natančno napovedati polnjenja in črpanja solidarnostnih rezerv, upravljavec predlaga, da prispevna stopnja zaenkrat ostane nespremenjena, t. j. 9, 25 %«.
- Ker je bil poglaviten cilj vlade zmanjšati obveznosti države (prihranki v proračunu) in delodajalcev do sistema poklicnega zavarovanja, brez tega, da se proučijo posledice teh odločitev
- Ker smo pred tremi leti že znižali prispevno stopnjo iz 10.55% in 12.60% na enotnih 9,25%
- Ker ni izračuna posledic nekaterih sprememb, ki jih prinaša ZPIZ-2B in nov pokojninski načrt. Te spremembe bodo imele vpliv na zadostnost sredstev iz poklicnega zavarovanja (nova višina najnižje poklicne pokojnine ...)
- Ker je solidarnosti sklad, ki ga predvideva nov pokojninski načrt, namenjen pokrivanju primanjkljaja sredstev nekaterim zavarovancem, ne more pa služiti kot podlaga oz. opravičilo za nižanje prispevne stopnje
- Ker se je država s spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v letu 2013 izognila obveznosti pokrivanja primanjkljaja sredstev pri tistih zavarovancih, ki ob doživetju pravice do poklicne pokojnine nimajo dovolj sredstev. V skladu s spremembo ZPIZ-2B to funkcijo opravlja sklad solidarnostnih rezerv.
- Ker so bile naše pripombe ignorirane na Odboru sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in na seji Ekonomsko socialnega sveta RS
- Ker ne verjamemo obljubam ministrstva za delo, da bo čez dve leti opravljena korekcija prispevne stopnje. Na podoben način je bila leta 1996 znižana prispevna stopnja pokojninskega zavarovanja delodajalcev (iz 15,50% na 8,85%), kar ima še danes negativne posledice na vzdržnosti pokojninske blagajne ZPIZ.
- Ker nekatere anomalije sistema poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki smo jih odpravili v ZPIZ-2B in novem pokojninskem načrtu, ne morejo služiti kot argument, da je potrebno prispevno stopnjo znižati
- Ker si je vlada RS z uveljavitvijo sprememb v nekaterih področnih zakonih dovolila, da se določenim kategorijam poklicnih zavarovancev višina prispevne stopnje in dodane dobe opredeli drugače, kot to velja v ZPIZ-2B.

 

Zakaj nasprotujemo višji upravljavski proviziji upravljavca?

 

- Ker višanje stroškov upravljavca ni ekonomsko upravičeno
- Ker upravljavec ni prepričal člane odbora sklada, da obstajajo razlogi za povečanje upravljavske provizije
- Ker prekomerni stroški sklada znižujejo sredstva zavarovancev na njihovih individualnih računih
- Ker znašajo stroški upravljavca, ki vključujejo upravljavsko provizijo ter obračunane vstopne in izstopne stroške na letni ravni že danes več kot 7 milijonov evrov.
- Ker smo v zadnjem pokojninskem načrtu dogovorili rešitev, da se prične upravljavska provizija postopoma nižati, ko doseže sklad vrednost 700 mio evrov. V novem pokojninskem načrtu ministrstvo niža upravljavsko provizijo šele, ko bo vrednost sredstev sklada znašala 750 mio evrov.

 

 

SINDIKATI BOMO NA PROTESTNEM SHODU OBLIKOVALI NAŠE ZAHTEVE, KI JIH BOMO IZROČILI MINISTRICI ZA DELO!
NADALJNE ZAOSTROVANJE SINDIKALNIH AKTIVNOSTI BO ODVISNO OD UPOŠTEVANJA NAŠIH ZAHTEV!

Sedem sindikalnih central je sklicalo za jutri dne 9. 1. 2017 ob 11h v Domu sindikatov, Dalmatinova 4, velika sejna dvorana, VI. nadstropje, novinarsko konferenco v kateri bomo ponovno opozorili na nedopustnost znižanja prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanja in neprimerno višino upravljavske provizije, ki ga je odobrila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v pokojninskem načrtu, veljavnem od 1. 1. 2017.

 

Na novinarski konferenci  bomo predstavili tudi naše nadaljnje aktivnosti s katerimi bomo preprečili takšna nedopustna ravnanja !

 

Posledice nižanja prispevne stopnje bodo občutili VSI delavci, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. na delovnih mestih, na katerih dela po določeni starosti ni moč več zanesljivo opravljati (policisti, vojaki, gasilci, železničarji, livarji, piloti ...).

 

Dne 22. 9. 2016 je pri MDDSZ nadaljevala z delom delovna skupina na upokojevanja in poklicna upokojevanja. Izhajajoč iz ZPIZ-2 in ZPIZ-2B je delovna skupina pričela z delom na uredbi za določitev meril in kriterijev za uvrščanje poklicev in delovnih mest v sistem poklicnega upokojevanja. Čeprav so delovna mesta v SV u sistem poklicnega upokojevanja uvrščena na podlagi zakona (ZObr in ZSSlov) bi analize in spremembe v sedanjem sistemu lahko imele posledice tudi na delovna mesta v SV. Namen Uredbe je sicer določiti merila in kriterije na podlagi katerih bi se lažje določali poklici ali delovna mesta znotraj poklica za vključitev v sistem poklicnega upokojevanja, kakor tudi za izključitev iz sistema poklicnega upokojevanja. Hkrati se bo opravil izbris vseh poklicev ali delovnih mest, ki več ne obstajajo.

Po zaključku dela v delovni skupini, bo svojo oceno poddal tudi ESS in potem gre v proces sprejemanja na vladi.

Dne 19. januarja 2016 ste na vaši spletni strani, pod naslovom »Pred iztekom leta so bile vložene tožbe za pravico do izplačila iz SODPZ pri KAD-u za vse, ki so pravočasno dostavili dokumentacijo pooblaščenemu odvetniku SVS«, zapisali neresnično predvsem pa zavajajočo trditev in sicer:

 

»Dodaja, da je na tem področju že pravnomočna sodna praksa, saj so nekatere vojaške osebe takšne tožbe že izgubile (v SVS predvidevamo, da člani SMO, ker so o tem poročali na spletnih straneh SMO), saj je neizplačilo zakonito zaradi še vedno veljavne neustavne avtentičen razlage.«

 

Spoštovani sindikalni kolega, predsednik SVS. S strani SMO vam sporočamo, da so vaša predvidevanja netočna in za vaše trditve nimate dokazov.
Z načinom takšnega pisanja smo se v preteklosti z vami že srečevali, zaradi česar je bila s strani vas podane kazenske ovadbe, ki jo je Državno tožilstvo kot neutemeljene zavrglo, vi pa kljub temu nadaljujete zasebno tožbo zoper predstavnika SMO z vašim sindikalnim odvetnikom.

 

Ponovno vas pozivamo, tokrat v pisni obliki, da nemudoma odstranite neresnične trditve, ki ste jih zapisali v objavljenem obvestilu na vaših spletnih straneh http://www.sindikatvojakov.si/pred-iztekom-leta-so-bile-vlozene-tozbe-za-pravico-do-izplacila-iz-sodpz-pri-kad-u-za-vse-ki-so-pravocasno-dostavili-dokumentacijo-pooblascenemu-odvetniku-svs/ . Trdimo, da ste neresnične navedbe zapisali z namenom diskreditacije dela SMO, hkrati pa ste s to izjavo posegli v dobro ime našega članstva. V celoti je neresničen tudi vaš zapis: »ker so o tem poročali na spletnih straneh SMO«, saj zapisa ni moč najti na spletnih straneh SMO. Vsekakor so neresnične trditve, da bi v SMO poročali o izgubi tožbe našega člana v zvezi s tožbo za pravico do izplačila sredstev iz SODPZ pri KAD-u .

 

Vaše trditve lahko označimo kot trditve nekoga, ki na najbolj nemogoče načine, tudi pritlehne, z neresnico, skuša prepričati svoje člane, da še ostane v članstvu SVS.
Opozarjamo vas, da bomo, v kolikor boste tudi v bodoče z napačnimi in neresničnimi navedbami posegali v dobro ime SMO, objavili vso škodo, podkrepljeno s številnimi dokazi, ki ste jo v svojem delovanju kot predsednik SVS, ki naj bi primarno ščitil in skrbel za dobrobit vojakov, povzročili.

 

Naj navedemo samo vlaganja takšnih in drugačnih tožb, pri katerih je bil končni rezultat vedno v prid tožene stranke (delodajalca) ne pa pripadnikov SV.
O javnem blatenju dela vojakov (pripadnikov SV) v času migrantske krize, ko ste javno izražali dvom o njihovi usposobljenosti in tudi podtikali krajo kruha za begunce, ki bi jo naj zagrešil namišljen pripadnik SV, pa menimo, da ni potrebno poudariti, kako daleč seže vaša skrb za pripadnike SV.

Čas bi bil kolega, predsednik SVS, da se pričnete vesti zrelo, odgovorno in funkciji, ki jo opravljate primerno.

 

S spoštovanjem,
Vodstvo SMO

 

Naslovnik :

Sindikat vojakov Slovenije - SVS

Sindikat vojakov Slovenije

p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.