1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pogajanja za uredbo za določitev meril in kriterijev za uvrščanje poklicev in delovnih mest v sistem poklicnega upokojevanja

Dne 22. 9. 2016 je pri MDDSZ nadaljevala z delom delovna skupina na upokojevanja in poklicna upokojevanja. Izhajajoč iz ZPIZ-2 in ZPIZ-2B je delovna skupina pričela z delom na uredbi za določitev meril in kriterijev za uvrščanje poklicev in delovnih mest v sistem poklicnega upokojevanja. Čeprav so delovna mesta v SV u sistem poklicnega upokojevanja uvrščena na podlagi zakona (ZObr in ZSSlov) bi analize in spremembe v sedanjem sistemu lahko imele posledice tudi na delovna mesta v SV. Namen Uredbe je sicer določiti merila in kriterije na podlagi katerih bi se lažje določali poklici ali delovna mesta znotraj poklica za vključitev v sistem poklicnega upokojevanja, kakor tudi za izključitev iz sistema poklicnega upokojevanja. Hkrati se bo opravil izbris vseh poklicev ali delovnih mest, ki več ne obstajajo.

Po zaključku dela v delovni skupini, bo svojo oceno poddal tudi ESS in potem gre v proces sprejemanja na vladi.

Oceni ta predmet
(0 glasovi)