1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Nekaj podatkov o SMO

ZGODOVINA:

 • Ustanovljen 14.7.1994 na ustanovitvenem kongresu
 • V register pravnih oseb vpisan 29.7.1994.
 • SMO izhaja iz samostojnega sindikata delavcev RSLO (predsednik g. Hafner)
 • Do leta 2014 je SMO deloval kot OO združene v Konferenco
 • 1995 podpisana prva pogodba z MO o zagotavljanju pogojev za delo SMO, ki je obnovljena 2013
 • Prvi predsednik KSMO je bil g. Stanislav Konda in je to funkcijo opravljal do leta 2009
 • SMO je edini sindikat v MO, ki ima samostojno in polno reprezentativnost do MO, SV in VRS
 • SMO je demokratična in samostojna organizacija.
 • Do leta 2009 je kot pridruženi sindikat deloval v sestavi RO SDDO
 • Od leta 2009 deluje kot samostojni sindikat dejavnosti včlanjen v ZSSS

DELOVANJE:

 • Organiziran je kot celotna organizacija s sindikalnimi skupinami po vojašnicah in objektih MO in SV
 • Zaradi lažjega delovanja je sestavljen iz konference SMO, ki šteje 35 članov-imenovanih zaupnikov
 • Izvršilno operativni organ je predsedstvo, ki šteje 9 članov
 • Za pomoč članom deluje strokovna, pravna pomoč ter sklad za solidarnostno pomoč
 • Kot sindikat sodelujemo v vseh pogajanjih z VRS (plačni sistem), v socialnem dialogu s MO in SV, v vseh organih ZSSS, v področnem odboru za varovanje in vojaščino (nacionalne poklicne kvalifikacije), v odboru SODPZ, sodelujemo kot sodniki porotniki na delovnih sodiščih, v raznih delovnih skupinah za izdelavo nove
 • delovno pravne zakonodaje