Zadeva: Ponovni poziv MO in SV za izvensodno ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka na MOM
ZVEZA: Dopis SMO in SVOZ z dne 05.01.2015 predlog za sporazumno ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka

 

Spoštovana!
Glede na to , da je veliko število članov SMO kot tudi ostalih pripadnikov SV v tožbenem postopku zoper delodajalca za odškodnine neizkoriščenih dni tedenskega počitka na MOM.

 

Ponovno zahtevamo:

Da ponovno preučite možnost sklenitve poravnave oškodovanim pripadnikom SV. Oziraje se na uspeh v referenčni tožbi člana SMO na Višjem delovnem in socialnem sodišču .
Z omenjenim predlogom želimo pospešiti zaključitev postopkov in pravično odpravo storjenih krivic tako članom SMO kot tudi vsem pripadnikom SV.

Dne, 20.08. 2015 je pooblaščena odvetniška pisarna sindikata Ministrstva za obrambo SMO, ki zastopa člana SMO v referenčni tožbi za neizkoriščene pripadajoče proste dni na MOM, prejela pričakovano pozitivno odločitev višjega delovnega in socialnega sodišča VDSS.

Tako je VDSS RAZSODILO:

 

Da se pritožba, ki jo je podalo Državno pravobranilstvo na odločitev I. stopenjskega delovnega in socialnega sodišča, zavrne in se potrdi izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje.

 

Z velikim veseljem poudarjamo dejstvo, da je pozitivni  odločitvi na višjem delovnem in socialnem sodišču pripomoglo že poprejšnji uspeh referenčne tožbe na I. stopnji, člana SMO in še posebej člana SVOZ, ki pa je že žel uspeh s tožbo na Višjem delovnem sodišču (II. stopnja). http://www.sodisce.si/vdss/odlocitve/2012032113071181/#.   

VDSS je tako v svoji obrazložitvi tudi zapisalo, da je sledilo vidikom uresničevanja ustavne pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave RS in sicer, da morajo sodišča v enakih primerih odločati enako. Pritožbeno sodišče se je do povsem enakih pravnih vprašanj, kot se postavljajo v tem sporu, opredelilo v sklepu opr. št. Pdp 1587/2014 z dne 2. 4. 2015.Tudi v navedeni zadevi je šlo za vprašanje plačila odškodnine zaradi ne zagotovljenega tedenskega počitka pripadnikom SV na mednarodni mirovni misiji na Kosovu.

Pri tem je še posebej potrebno poudariti, da je pritožbeno sodišče zavzelo stališče, da določba 53. člena ZSSloV ne omejuje ali izključuje pravice pripadnikov SV do tedenskega počitka na mirovnih misijah in mirovnih operacijah v tujini. Določbe drugega odstavka 53. člena ZSSloV o tem, da mora nadrejeni poveljnik med opravljanjem vojaške službe izven države pripadnikom omogočiti potreben počitek glede na vrsto nalog in druge razmere in pri tem upoštevati tudi predpisane omejitve glede opravljanja posameznih zahtevanih nalog na določenih formacijskih dolžnostih, namreč ni mogoče tolmačiti na način, da pripadnikom SV tedenski počitek sploh ne pripada.

SMO bo skupaj s SVOZ-om na podlagi dobljene individualne referenčne tožbe na II. stopnji, ponovno pozval tako VRS kot tudi MORS k izvensodni, razumni in racionalni odpravi nastalih krivic pripadnikov SV, ki jih prepoznava tako I. stopenjsko kot tudi II. stopenjsko sodišče.

Spoštovani, člani Sindikata Ministrstva za obrambo in pripadniki SV !

V sindikatu SMO smo veseli ponovne odločitve Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je potrdilo odločitev delovnega in socialnega sodišča I. stopnje, da pripadnikom SV na MOM pripada tedensko prosti dan. Takšno odločitev II. stopenjskega sodišča pričakujemo v naslednjih dneh tudi v SMO, kjer je bil prvi referenčni primer člana SMO že uspešen na I. stopnji se pa je državno pravobranilstvo (MORS) pritožilo na VDSS.

 

Vendar pri tem nikakor ne moremo mimo pomembnega dejstva, da je uspehu na višjem delovnem in socialnem sodišču pripomoglo že poprejšnji uspeh referenčne tožbe na I. stopnji, člana SMO in še posebej člana SVOZ, ki pa je že žel uspeh s tožbo na Višjem delovnem sodišču (II. stopnja). http://www.sodisce.si/vdss/odlocitve/2012032113071181/#

 

Državno pravobranilstvo, ki zastopa MORS se je pri tem sklicevalo, da pripadnikom na misijah ne pripada tedensko prosti dan češ, da je to regulirano v Zakonu o službi v Slovenski vojski (ZSSloV), kar pa je Višje delovno in socialno sodišče prepoznalo za neutemeljeno .

 

 V SMO pozivamo vse člane kot tudi pripadnike SV, ki jim zaradi zastaranja grozi zastaralni rok petih let, le- ta pa  teče od dneva vrnitve iz misije, da na pooblaščeni odvetniški pisarni podajo zahtevo za vložitev tožbe glede neizkoriščenih tedenskih prostih dni na MOM kot je to na podlagi obvestila SMO že storilo veliko pripadnikov SV.

Za dodatna pomoč in pojasnila se obrnite na sindikalnega zaupnika SMO v objektu SV kjer delate ali nam pišite na e- naslov : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudili vam bomo vso pravno pomoč, da bo pravici zadoščeno !

V sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) smo veseli, da je vendarle uspelo tudi članu sindikata vojakov Slovenije (SVS) dobiti individualni delovni spor za proste dni na MOM. Čeprav smo v SVOZ in SMO v enaki sodbi že v letu 2014 želi uspeh na delovnem sodišču. Iz tega lahko zaključujemo, da je sodišče korektno v primeru člana SVS sledilo odločitvam že v poprej dobljenim individualnim sporom članov SVOZ in SMO in iz slednjega tudi uspeh člana SVS ni smel izostati.

 

Kljub uspehu, ki ga SVS navaja je potrebno ob tem korektno povedati, da dobljena sodba na I. stopnji še ne pomeni uspeha, dokler le- ta ne postane pravno močna. V dobljenih individualnih sporih članov SVOZ-a kot tudi SMO-ja, ki trenutno orjeta ledino v individualnih delovnih sporih glede prostih dni na MOM se je MORS, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, pritožilo na odločitev delovnega sodišča (I. stopnje) in enako bo storilo tudi v dobljenem primeru SVS.

Pri tem vas obveščamo, da referenčna primera dobljena na delovnem sodišču glede prostih dni na MOM, tako člana SMO in kot tudi člana SVOZ, trenutno čakata na odločitev Višjega delovnega sodišča II. stopnje, ki bo znana v kratkem in o čem vas bomo obvestili.
Nesmiselno in skrajno zavajajoče je navajanje višine morebitnega iztoženega zneska za neizkoriščene proste dni na MOM, saj je potrebno poudariti, da se ta višina razlikuje od posameznika do posameznika.

Irelevantno je dejstvo kdo je prvi dobil sodbo, nikakor pa ne moremo mimo neresnice, ki jo objavlja SVS in se z njo celo hvali po mediji.

 

Tako moramo stavek v izjavi SVS na spletnem naslovu kot ga povzemamo v celoti spodaj , http://www.sindikatvojakov.si/dobljena-prva-odskodninska-tozba-ze-na-prvi-stopnji-za-odskodnino-zaradi-neomogocenega-tedensko-prostega-dne-na-misiji/, označiti kot grobo neresnico čeprav smo takšnega načina dela in početja SVS že vajeni iz preteklosti.

Citat: »V preteklih dneh je član SVS, prvi pripadnik Slovenske vojske za misijo po (2007) sprejetem Zakonu o službi v Slovenski vojski prejel sodbo, s katero je že na prvi stopnji delovnega sodišča v celoti dobil odškodninsko tožbo zaradi onemogočenega tedenskega počitka.«

V demanti te neresnice podajo naslednje argumentacijo:

 

Član SMO je s pomočjo odvetnika SMO, dne 10. 12. 2014 dobil vročeno uspešno odškodninsko tožbo na prvi stopnji delovnega sodišča za onemogočenega tedenskega počitka na MOM.
Tako zgoraj zapisana neresnična trditev SVS kaže na absurdno izigravanje in podcenjevanje pravne razgledanosti vojakov, ki jih na ta način želi zavesti in privabiti, da vlagajo tožbe in se še pred tem seveda včlanijo v SVS.

Z obzirom, da že kljub dobljenim tožbam tako na I. stopnji kot na II. stopnji delovnega sodišča še vedno ne obstaja sodna praksa s katero bi z gotovostjo lahko trdili, da bomo pri vlaganju tožb pripadnikov za onemogočenega tedenskega počitka na MOM 100% uspešni na DS.

Iz tega razloga pozivamo pripadnike SV, ki jim grozi 5 letni zastaralni rok, ki se šteje od dneva vrnitve iz misije, da razmislijo o morebitni tožbi v kolikor pa se odločijo jim bo pri tem SMO nudil pravno podporo kot je to storil v dobljenem referenčnem primeru. Vsem ostalim, ki ne grozi zastaralni rok pa svetujemo, da s tožbo počakajo do razpleta oz. pridobitve sodne prakse.

[pullquote]NOVO NOVO NOVO ! V kolikor se prijavite na portal lahko novico komentirate ![/pullquote]

Ker do danes sindikata SMO in SVOZ nista prejela odgovora s strani vlade RS na dopis glede predloga za sporazumno ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka na MOM smo vladi RS in predsedniku vlade g. dr. Miroslav CERAR-ju ponovno naslovili zahtevo. V objavi spodaj !

 

 

 

Kot poudarjamo v dopisu odgovor, ki smo ga prejeli od MORS-a za nas ni relevanten, saj stališče MORS-a kot delodajalca, glede navedene problematike že poznamo  iz sodnih postopkov v katerih ga zastopa državno pravobranilstvo in kot tako menimo, da ne odraža celovitega stališča VRS, oz. se VRS do danes do te problematike ni opredelila kot je bilo zahtevano v našem dopisu.

  

Odgovr MORS-a je v celoti objavljen na spodnji strani obvestila.

 

 

S tem zavračamo v celoti očitke in namigovanja SVS, ki mejijo na zdrav razum, da sva sindikata SMO in SVOZ karkoli prikrivala, s tem ko nismo domnevamo po želji SVS-ja nemudoma objavili odgovora MORS na naš dopis.

 

 

Spomnimo naj vas, da so ravno referenčni primeri članov SMO in SVOZ-a že bili uspešni na delovnih in socialnih sodiščih glede prostega dne na MOM, medtem ko so obljube SVS glede navedenega  po naših podatkih  še vedno zgolj obljube brez bistvenega napredka.

 

 

 SVS-ju pa predlagamo, da energijo, ki jo usmerja v neargumentirane napade na ostale delujoče sindikata v MORS in SV, preusmiri v kvalitetnejše zastopanje svojih članov.

 


 

VLADA RS

Predsednik VRS g. dr. Miroslav CERAR

 

ZADEVA: Zahteva po odgovoru VRS

ZVEZA: Dopis SMO in SVOZ z dne 05.01.2015 predlog za sporazumno ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka

Spoštovani

Dne, 05.01.2015 smo na VRS naslovili dopis iz zveze.

 

V dopisu smo vas seznanili s stališči delne sodne prakse, ki med drugim izhajajo iz sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pd 989/2014, z dne, 25. 9. 2014, sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Celju, opr. št. Pd 425/2013, z dne, 5. 12. 2014 in iz sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. Pdp 264/ 2014, z dne 3. 7. 2014.

pozvali smo vas k sporazumnemu in finančno vzdržnemu ter obojestransko sprejemljivim postopkom izvensodne poravnave.

 

Dne 20.02. 2015 smo s strani Ministrstva za obrambo v nadaljevanju MORS prejeli stališče, kjer navajajo, da so kot resorno ministrstvo pristojni za reševanje tega vprašanja. Stališče MORS-a kot delodajalca, glede navedene problematike nam je že znano, saj ga dobro poznamo iz sodnih postopkov v katerih ga zastopa državno pravobranilstvo in kot tako menimo, da ne odraža celovitega stališča VRS oz. se VRS do danes do te problematike ni opredelila kot je bilo zahtevano v našem dopisu.

 

Opozoriti vas moramo, da sva sindikata, predlagatelja predloga reprezentativna sindikata Ministrstva za obrambo. Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) in Sindikat vojske obrambe in zaščite (SVOZ) delujeta pod okriljem ZSSS in KS90 in nam je z molkom VRS na našo zahtevo kršen socialni dialog.

 

Spoštovani predsednik VRS g. dr. Miroslav CERAR kljub dejstvu, da nam je resorno ministrstvo odgovorilo na naš predlog kjer v dopisu eklatantno namigujejo v navedenih sodbah z uporabo izrednega pravnega sredstva zoper pravnomočno odločitev nižjih sodišč.

Menimo, da gre pri tem za manever delodajalca z namenom doseči čim več zastaranj vlaganja predmetnih tožb in na ta način izkoristiti oz. zlorabiti pravni sistem ter se s tem izogniti plačilu pošteno oddelanih ur pripadnikov SV na MOM.

 

Zato zahtevamo vaš odgovor v najkrajšem času in sicer najpozneje do 15. 3. 2015. v nasprotnem bomo uporabili druge oblike pritiska.

 

Z odličnim spoštovanjem!

 

Sindikat Ministrstva za obrambo
Darko Milenkovič, predsednik

Sindikat vojske obrambe in zaščite
Mileva Štukelj

 

 

V vednost:
- Minister za obrambo g. Janko VEBER

VLADA RS

Predsednik VRS g. dr. Miroslav CERAR

Minister za obrambo g. Janko VEBER

 

ZADEVA: Predlog za sporazumno ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka

 

Na reprezentativna sindikata Ministrstva za obrambo, Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) in Sindikat vojske obrambe in zaščite (SVOZ) , se je obrnilo večje število naših članov, pripadnikov Slovenske vojske, ki pri opravljanju nalog v tujini niso imeli možnost koriščenja pripadajočih prostih dni tedenskega počitka.

 

V zvezi z navedeno problematiko so bili ob pomoči (SMO in SVOZ) pred delovnimi in socialnimi sodišči sproženi že posamični sodni postopki, ki so se končali v prid oškodovanim pripadnikom Slovenske vojske. O predmetni problematiki se je izreklo tudi že Višje delovno in socialno sodišče ter se postavilo na stališče, da pripadnikom v mednarodnih operacij pripada tedenski počitek oziroma nadomestilo za neizkoriščene dni tedenskega počitka v skladu s nacionalno in evropsko zakonodajo. Prav tako je Višje delovno in socialno sodišče poudarilo, da gre pri pravici do nadomestila za neizkoriščene dni tedenskega počitka, za ustaljeno sodno prakso, od katere odstopanja niso dovoljena.

 

Zgoraj navedena stališča sodne prakse med drugim izhajajo iz sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pd 989/2014, z dne 25. 9. 2014, sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Celju, opr. št. Pd 425/2013, z dne 5. 12. 2014 in iz sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. Pdp 264/ 2014, z dne 3. 7. 2014.

 

V povprečju znašajo prisojeni zahtevki nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka med 6.000,o00 EUR in 4.000,00 EUR neto glavnice na posameznega oškodovanega pripadnika Slovenske vojske. K temu je potrebno prišteti še zakonske zamudne obresti in prisojene sodne stroške v minimalnem znesku cca. 600,00 EUR za zastopanje pred sodiščem na prvi stopnji. Ocenjujemo, da je oškodovanih pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo sprožili sodne postopke predvidoma 3.000.

 

V obeh sindikatih, se zavedamo trenutne težke finančne situacije, v kateri je država. Prav zaradi navedenega se nam zdi zavračanje utemeljenih zahtevkov pripadnikov Slovenske vojske s strani Ministrstva za obrambo ter nepripravljenost Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, da v že začetih sodnih postopkih pristopi k ponujenim poravnavam, nerazumljivo in neracionalno početje na škodo javnih sredstev. Prav tako je nerazumljivo, da obe instituciji, torej Ministrstvo za obrambo in Državno pravobranilstvo ne upoštevata veljavne zakonodaje in načela pravne države, ter se raje oklepata sodnih procesov, ki posledično povzročajo sodne zaostanke, kratijo delovnopravne pravice zaposlenih in povzročajo nepredvidljivo javnofinančno škodo ne zgolj v tem primeru, ampak tudi v večjem številu podobnih primerov. Naša ocena je, da bi lahko država v primeru poravnav oziroma z izvensodnimi nespornimi izplačili nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka, samo na račun prisojenih stroškov odvetniškega zastopanja, privarčevala najmanj 1.800.000,00 EUR ob upoštevanju zgolj glavnice. V kolikor bi pa pristopili k poravnam vseh odprtih zadev, ki že imajo sodno prakso, pa veliko več.

 

Ker želimo v reprezentativnih sindikatih s pristojnimi državnimi organi doseči sporazumno in finančno vzdržno ter obojestransko sprejemljivo rešitev problematike izplačil nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka pripadnikom Slovenske vojske, podajamo predlog, da sporazumno in sistemsko uredimo navedeno problematiko ter se na takšen način izognemo sodnemu uveljavljanju nesporno pripadajočih nadomestil oškodovanim pripadnikom Slovenske vojske. V zvezi z navedenim smo se pripravljeni sestati s pristojnimi državnimi organi, da poiščemo skupno rešitev.

 

Glede na finančni obseg in javnofinančne učinke problematike izplačil pripadajočih nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka, se s tem dopisom obračamo na vse spodaj navedene naslove.

 

Odgovor na ponudbo pričetka sporazumnega urejanja izplačil nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka, pričakujemo najkasneje do dne 22.01. 2015.

 

V kolikor do navedenega dne ne bomo dobili pozitivnega odgovora s ponujenimi konkretnimi termini za usklajevalne sestanke, na katerih bomo lahko s pristojnimi pooblaščenimi osebami dosegli zavezujoče dogovore, se bomo žal prisiljeni obrniti na javnost in medije z navedeno problematiko in jih opozoriti na nerazumno in neracionalno ravnanje države ter na njeno nepripravljenost, da doseže sporazumne in finančno obojestransko sprejemljive rešitve, brez nepotrebnega povzročanja dodatnih stroškov za državni proračun in neodgovorno zapravljanje davkoplačevalskega denarja v danem trenutku.

 

Z odličnim spoštovanjem!

Sindikat Ministrstva za brambo
Darko Milenkovič, predsednik

Sindikat vojske obrambe in zaščite
Mileva Štukelj

 

V vednost:
- Minister za JU g. Boris KOPRIVNIKAR
- Računsko sodišče RS
- Varuhinja človekovih pravic
- Vsem poslankam in poslancem DZ
- Predsednik RS g. Borut PAHOR
- Odbor za obrambo

 

V letu 2013 se je sindikat Ministrstva za obrambo (SMO), zaradi podanega  negativnega mnenja pravne službe MORS glede odškodnine za neizkoriščene  proste dni na MOM-u po letu 2007 odločil, da bo skupaj s članom na delovno sodišče podal referenčno tožbo. Namen referenčne tožbe je zaščititi pripadnike SV saj bi vložene tožbe, ki bi bile brez dokazov s strani tožeče stranke (pripadnikov SV) posledično  povzročile veliko gmotno škodo pripadnikom .

 

Dne, 5. decembra 2014 je članu sindikata SMO še poprej pa članu sindikatu SVOZ uspelo na delovnem sodišču dokazati, da mu delodajalec ni omogočil pripadajočega tedenskega počitka na MOM, pripadajočih dni pa ni koristil zaradi razlogov na strani delodajalca. Delovno sodišče je tako prepoznalo krivdo delodajalca in   razsodilo v korist člana ter naložilo toženi stranki poplačilo zahtevka skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva vloge tožbe.

 

Pomembno je pri tem še poudariti, da ta sodba še ni pravno močna, saj ima tožena stranka možnost pritožbe v roku 15 dni na Višje delovno sodišče in nadalje tudi zahtevati revizijo postopka.

 

Dobljeni tožbi člana (SMO in SVOZ) zagotovo pomenita precedent vsem nadaljnjim tožbam pripadnikom SV in se pri tem opravičeno pohvalimo, da smo z znanjem in preudarnostjo zaorali ledino k spoštovanju predpisov in zagotavljanju prostih dni na MOM ali pa ustrezno nadomestilo za neizkoriščene proste dneve na MOM.

 

Z zapisanim argumentirano zavračamo vse dosedanje obtožbe SVS in ponovno dokazujemo, da smo zaupanja vreden sindikat. Naše temeljno  temeljno poslanstvo je nesebično pomagati članom sindikata, ki so pripadniki SV in zaposlenim v obrambnem resorju pri zaščiti pravic iz delovno pravne zakonodaje

Pojasnjujemo !

 

Danes, 1. 10. 2014 je bilo na spletni strani SVS (v nadaljevanju Sindikat vojakov Slovenije) objavljen članek z naslovom »Dobljena prva od več stotih tožb pripadnikov Slovenske vojske za odškodnino zaradi tedensko neizkoriščenega prostega dne na MOM«.

 

V omenjenem članku je zavajajoče navedeno, da je pooblaščeni odvetnik »prejel« prvo sodbo, ki bo utrla pot v sodno prakso za pripadnike SV (v nadaljevanju SV). Namreč, sodna praksa glede prostih dni na MOM je že vzpostavljena preko članov SVOZ-a, kar je potrdilo Višje delovno in socialno sodišče v sklepu na pritožbo pripadnika, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik, in je prvostopenjsko sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek.

 

Višje sodišče je v zadevi Pdp 264/2014 prav zaradi tega zavrnilo sodbo prvostopenjskega sodišča z razlogom, da ne more odstopati od že ustaljene sodne prakse in zadevo vrnilo v ponovno obravnavo prvostopenjskemu sodišču, ki je na novo izvedlo dokazni predlog.

 

Pri tem želimo poudariti, da je SVS želel preko pooblaščenega odvetnika sodelovati kot stranski intervenient in NI ZASTOPAL pripadnika SV v tem postopku, prav tako pa ta tožnik (pripadnik SV) ni član SVS, temveč SVOZ-a, ki pa je resnično na novo izpodbijal dokaze državnega pravobranilstva in predstavnika SV, ki sta na vsak način in s vsemi sredstvi želela vzpostaviti novo sodno prakso z mešanjem delovno pravnih pravic in zunanje politike Republike Slovenije ter sprejetjem Zakona o službi v Slovenski vojski, kar izkazuje na podlo ravnanje predstavnikov države, ki bi naj zastopali načelo pravne države.

 

Na osnovi navedenega, je SVS na svoji internetni spletni strani objavil sodbo pripadnika SV, člana SVOZ in »priredil« izseke sodbe tako, kot da je sodbo prejel/dobil pripadnik SVS-ja s pooblaščenim odvetnikom omenjenega sindikata. Zato vam celotno sodbo prilagamo v prilogi, iz katere so razvidne vse naše navedbe.

 

Poziv SVS-ja, da naj pripadniki vlagajo tožbe preko pooblaščenega odvetnika SVS-ja so zavajajoče, saj je to individualna pravica vsakega pripadnika, ki ima v skladu z veljavno zakonodajo 5 let zastaralni rok za denarne terjatve, ne glede na včlanjenost v katerikoli sindikat. Prav tako bi želeli poudariti, da bi vložene tožbe, ki bi bile brez dokazov s strani tožeče stranke (pripadnikov SV) povzročile veliko gmotno škodo pripadnikom, saj je potrebno plačevati sodne takse in stroške tožene stranke, sindikat pa krije le stroške pooblaščenega odvetnika. Vsi stroški so razvidni iz sodbe v prilogi, pri čemer je potrebno še dodati vse sodne takse, ki pa so odvisne glede na znesek tožbenega zahtevka in dolžino postopka. Pri tem ne želimo oškodovanih pripadnikov odvrniti pri vlaganju tožbenih zahtevkov, temveč želimo poudariti, da je dokazno breme na strani tožnika (pripadnika SV) in se ne more kar pavšalno pozivati k vlaganju tožbenih zahtevkov.

 

Pomembno je pri tem še dodatno poudariti, da ta sodba še ni pravno močna, saj ima tožena stranka možnost pritožbe v roku 15 dni na Višje delovno sodišče in nadalje tudi zahtevati revizijo postopka.

 

Vse pripadnike SV, ki jim je bila storjena krivica in imajo verodostojne dokazne predloge, sindikata SVOZ in SMO pozivata, da POČAKAJO na pravnomočni sklep oz. sodbo Višjega oz. Vrhovnega sodišča v zadevi Pdp 264/2014, pri čemer pa pravnomočna sodba še ne pomeni avtomatizma. V primeru, da se vam izteka 5 letni zastaralni rok in ste pripravljeni poravnati sodno takso, ter tvegati morebitno izgubo tožbenega zahtevka s stroški tožene stranke pa lahko vložite tožbeni zahtevek. To lahko storite pri pooblaščenih odvetnikih sindikata SVOZ in SMO. K vlaganju tožb vas bomo pozvali ko bo sodba pravno močna.

 Sindikat SVOZ in SMO

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami

Predlog nove uredbe:

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/predpisi/SpremUredbeMOM04032013.doc

Stara uredba: povezava: http://www.pisrs.si/npb/files/2008-01-2886-20120606_095335_2012-01-1729-NPB2.doc Podajanje pobud mnenj do 20.03.2013 na : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Dodatek za nevarne naloge se določi:

Razlika /manj

PO STARI UREDBI

PO PREDLAGANI UREDBI

 

1. v višini 500 eurov za izvajanje:

 

1. v višini 450 eurov za izvajanje nalog:

 

-50 €

- načrtovanja in spremljanja vojaških aktivnosti,

- kontrole prometa in oseb,

- varovanja objektov in oseb,

- spremljanja vojaških ter drugih konvojev;

 

- na dolžnostih v mednarodnih poveljstvih,

- v nacionalnih podpornih elementih in logistične podpore,

- vojaških opazovalcev brez osebne oborožitve,

- civilno-vojaškega sodelovanja.

 

-

2. v višini 750 eurov za izvajanje:

 

2. v višini 700 eurov za izvajanje nalog:

 

-50 €

- iskanja in reševanja,

- preiskovanja območij in objektov,

- občasnih taktičnih premikov v območju delovanja,

- informacijskega delovanja;

 

- mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja brez zaščitne opreme,

- vojaških opazovalcev z osebno oborožitvijo,

- mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja v območju varovanih pomorskih baz,

- zračnega transporta v pogojih, ki ne zahtevajo uporabe ukrepov pasivne ali aktivne zaščite zrakoplova,

- stalnega varovanja objektov ali zaščite sil,

- preiskovanja območij in objektov.

 

-

3. v višini 1.000 eurov za izvajanje:

 

3. v višini 900 eurov za izvajanje nalog:

 

-100 €

- nadzora množic,

- evakuacije državljanov Republike Slovenije iz nevarnih območij,

- zaščite, reševanja in pomoči,

- taktičnih premikov v območju delovanja,

- letalskega transporta na območju delovanja;

 

- mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja z zaščitno opremo,

- mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja v območju izven varovanih pomorskih baz ali v področju izvajanja pomorskih operacij,

- zračnega transporta v pogojih, ki zahtevajo stalno uporabo ukrepov pasivne ali aktivne zaščite zrakoplova,

- protiminskih pregledov,

- patruljiranja in zagotavljanja prisotnosti na območju delovanja,

- zagotavljanja varnih plovnih poti v območju operacije.

 

-

4. v višini 1.500 eurov za izvajanje:

 

4. v višini 1350 eurov za izvajanje nalog:

 

-150 €

- razdvajanja sprtih strani in drugih oblik vsiljevanja miru,

- bojnega iskanja in reševanja,

- protiterorističnega in specialnega delovanja,

- ofenzivnega in defenzivnega delovanja,

- letenja v bojnih razmerah.

 

- bojnega delovanja,

- stalnega vsiljevanja miru v sklopu stabilizacijskega delovanja,

- protiterorističnega in specialnega delovanja,

- zračnega transporta v podporo silam pri izvajanju bojnega delovanja,

- pomorskega transporta v podporo silam pri izvajanju bojnega delovanja,

- pomorskega prestrezanja v območju operacije,

- odstranjevanja in uničevanja min.

 

-

 

21.01.2013 je bilo s strani SMO posredovano dodatno vprašaje za obravnavo na petkovi seji s predstavniki MORS -SV in sicer:

 • Pogoji za izplačilo odškodnine za neizkoriščene proste dni na MOM in predvideni odzivni rok iz strani pravne službe GŠ.

Sindikat vojakov in uslužbencev MO - Novosti

NE SPREGLEJTE !

 • 15.april . 2024

  Izjava vodij pogajalskih skupin ob koncu pogajanj 15.04.2024

  Nelektorirani prepis izjave vodje pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSRSJS) Ja kot rečeno je bil današnji sestavek dejansko bolj namenjen pregledu teh pogajanj, ki so potekala v vmesnem času na različnih nivojih in poročilu o delu delovne skupine, ki je pripravljala oziroma usklajevala zakon o javnih uslužbencih. Dejansko se je pokazalo, toda verjetno ključni oreh,…
 • 08. apr . 2024

  SMO OBJAVLJA RAZPIS ZA KORIŠČENJE TERME ČATEŽ – BRUNARICA POLETJE - JESEN 2024

  35
  V ČASU OD 10.5.2024 DO VKLJUČNO 11.11.2024, VABI VSE ČLANE SINDIKATA MO IN VSE TISTE, KI ŽELIJO KORISTITI POČITNIŠKO KAPACITETO Z razpisom, bi vas radi seznanili o možnostih in pogojih uporabe naše počitniške hišice v Termah Čatež v razpisanih terminih. KDO SE LAHKO PRIJAVI? Vsi člani sindikata Ministrstva za obrambo, pridruženi člani in vsi zunanji prosilci, ki želijo koristiti počitniško…
 • 29. mar . 2024

  Pismo podpore EPSU stavki operaterjev na 112

  102
  V Evropski federaciji sindikatov javnih uslužbencev (EPSU), kjer je med članicami tudi Sindikat Ministrstva za obrambo, izražajo močno podporo in solidarnost z operaterji na številki za nujne primere 112, ki vztrajajo v svoji stavki. Poudarjajo ključno vlogo, ki jo ti operaterji igrajo za zagotavljanje varnosti in dobrega počutja državljanov. Prav tako Izražajo tudi globoko zaskrbljenost glede…
 • 29. mar . 2024

  Poziv predsedniku vlade po vzpostavitvi konstruktivnega pogajalskega procesa v plačnem stebru II – poziv Vladi RS

  149
  KABINET PREDSEDNIKA VLADE RS Predsednik Vlade RS Gospod, dr. Robert Golob Gregorčičeva ulica 20-25 1000 Ljubljana Vzpostavitev konstruktivnega pogajalskega procesa v plačnem stebru II - poziv Vladi RS Spoštovani predsednik Vlade RS, dr. Robert Golob. V torek, 26. 3. 2024 je potekala seja pogajalske komisije II. plačnega stebra v okviru prenove plačnega sistema v javnem sektorju, ki ga na strani…

Postopki v teku pred sodišči

NE SPREGLEJTE !

23. jun . 2023 1039

Sindikat ministrstva za obrambo po pravico na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi zavračanja izplačila solidarnostne pomoči delavcem ob epidemiji COVID-19

V zvezi z referenčno tožbo Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) zaradi neizplačila solidarnostne… Beri več
04. apr . 2023 1578

Delovno in socialno sodišče na I. stopnji odločilo, da pripada pripadniku SV za ure pripravljenosti v času straže in varovanja državne meje 100% plačilo

Po več kot letu dni od izdaje sodbe Vrhovnega sodišča je Delovno in socialno sodišče dne 2. 3. 2023… Beri več
17. maj. 2022 2724

Navodilo članom SMO in pripadnikom SV glede pridobivanja podatkov opravljenih ur za čas pripravljenosti na določenem kraju in vlaganja tožbenih zahtevkov za 100 % plačilo

Članom SMO in pripadnikom SV, svetujemo, v kolikor se odločijo za tožbo, da podajo na SMO zahtevo… Beri več

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528