Višjo solidarnostno pomoč in jubilejno nagrado za člane sindikata

V skladu s 178. členom ZUJF so javni uslužbenci upravičeni do izplačila solidarnostne pomoči v višini 577,51 evra, in sicer v naslednjih primerih:

 

 

 

 • ob smrti ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner, partner v času trajanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter posvojenci, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko preživljal)
 •  ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, ugotovljene na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • zaradi bolezni, ki traja šest mesecev ali več, ne glede na to, ali je zaposleni zaradi bolezni, ki v koledarskem letu traja šest mesecev ali več, odsoten z dela ali pa dela po štiri ure dnevno,
 • naravne nesreče, kot jih določajo predpisi o zaščiti in reševanju, ali požara, ki huje prizadeneta premoženje zaposlenega.

 

Do izplačila solidarnostne pomoči je javni uslužbenec upravičen v primeru, ko njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer iz tretjega odstavka tega člena, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače , pri čemer ta omejitev ne velja v primeru naravnih nesreč.

Članu sindikata SMO 20% višja solidarnostna pomoč . 
Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130% minimalne plače . V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.

Mesec dni pred izplačilom jubilejne nagrade je potrebno na e naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
posredovati naslednje podatke:
Ime in priimek:

MORS ID :

Enota službovanja:

 

Zahtevo lahko podate tudi preko tega E-obrazca.

E- obrazec za podajo zahteve

 

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) se zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, in sicer na podlagi uradnega podatka Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

 

Jubilejna nagrada:

 • za 10 let delovne dobe: 302,91 evra,
 • za 20 let delovne dobe: 454,35 evra,
 • za 30 let delovne dobe: 605,81 evra,
 • za 40 let delovne dobe: 605,81 evra.

.

Članu sindikata SMO pripada tudi 20% višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat, na predlog člana.

Zahteva za potrditev članstva v SMO opravičenost člana do 20 % višje jubilejne nagrade

Napačen vnos
Napačen vnos
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Prebrano 16653 krat Nazadnje urejano na 0, 01.06.2022 08:42

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528