Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider
Trije sindikati na področju obrambe Sindikat Ministrstva za obrambo, Sindikat vojske obrambe in zaščite in Sindikat pilotov Ministrstva za obrambo (SMO, SVOZ,SPMO) so naslovili poziv vsem poslancem Državnega zbora, v katerem jih seznanjamo z dejstvi, da predlagane spremembe ZObr po  ureditvi statusa vojakov po 45 letu niso pravične in zadostne. V sindikatih tako menimo, da je edina  prava rešitev ureditve statusa vojakov po 45 letu, da se letna meja 45 let ukine in uvede pogodba za nedoločen čas. V nadaljevanju…
 Prejeli smo odgovor MO na poziv SMO glede izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim v MO in SV, ki ga objavljamo v nadaljevanju:      Zveza:  Vaš dopis številka MO-GŠ 25/20, z dne 23. 8. 2020, Izplačilo redne delovne uspešnosti Z v zvezi navedenim dopisom ste nas pozvali k takojšnji določitvi višine sredstev za redno delovno uspešnost in pričetku izplačil dodatka za delovno uspešnost zaposlenim. Kot že sami navajate, skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela…
Uniforma - odgovor Vaš dopis št. MO-GŠ 27/20 z dne 23. 8. 2020 Spoštovani, prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, ki se nanaša na vašo pobudo glede uvedbe oziroma razvoja novih poletnih oblačil za pripadnike Slovenske vojske (SV). Z dopisom št. 101-2/2019­48 z dne 9. 7. 2019 smo vas že seznanili s potekom nadaljnjega razvoja oblačil za poletne razmere za pripadnike SV. V nadaljevanju navajate, da je od vaše pobude po uvedbi prej omenjenih oblačil minilo več kot leto…
SMO je dne 8. 9. 2020 na vodstvo MO podal zahtevo s katero je pozval delodajalca k plačilu nadomestilo stroškov za prehrano med delom, zaposlenim na področju zaščite in reševanja - pred vložitvijo tožb. Podano zahtevo v celoti objavljamo v nadaljevanju: Spoštovani, gotovo vam je poznano aktualno stališče sodne prakse, ki se je v zadnjih mesecih izjasnila v zvezi s povračilom stroškov prehrane med delom, kot so opredeljeni po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN). Ta v…
Smo je dne 23.08.2020 pozval vodstvo MO k določitvi višine sredstev in  izplačilu redne delovne uspešnosti kot izhaja iz nadaljevanja: ZADEVA: IZPLAČILO REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI Spoštovani! Izhajajoč iz dejstva, da je od 01. 7. 2020 sproščen ukrep ZUJF-a zamrznitve izplačevanja redne delovne uspešnosti - stimulacije vas pozivamo, da nemudoma določite višino sredstev za stimulacijo in pričnete s izplačevanjem stimulacije zaposlenim.Namreč, ZSPJS je zelo jasen in so njegova določila glede stimulacije uporabna oz. jih morate izvajati od 01.7. 2020 dalje. Lep…
ZADEVA: UNIFORMA ZVEZA: Naš dopis št. MO-GŠ 19/18 z dne 25. 6. 2019 Odgovor MO št. 101 -2/2019-48 z dne 09. 7. 2019 Spoštovani S citiranim odgovorom na pobudo SMO iz zveze, ste naznanili nadaljnji razvoj oblačil za poletne razmere. Ugotavljamo, da je od odgovora na našo pobudo minilo več kot leto dni, žal se pa razvoj poletnih oblačil, kot smo predlagali, ni premaknil iz mrtve točke. Zato vas vnovič pozivamo, da se pristopi, k čimprejšnji uvedbi novih poletnih oblačil,…
Na odgovor MO z dne 14. 07. 2020 v katerem pa nam ne pojasnijo naših zahtev SMO posreduje dodatno obraazložitev in zahteve kot izhaja iz nadaljevanja posredovane zahteve:   Spoštovani, očitno našega poziva Niste razumeli in ga sprejeli, kot smo pričakovali. Dejstvo je, da je stanje pandemije preklicano z 31. 5. 2020, s čimer v mesecu maju niso prenehala veljati določila 71. čl. ZIOZEOP. S tem v zvezi vam pa sporočamo, da se ne moremo strinjati z vašo trditvijo, kako niste…
Dne  14. 07. 2020 smo s strani MO na poziv SMO k izplačilu dodatkov iz naslova 39. čl. KPJS in 71. čl. ZIUZEOP vsem zaposlenim prejeli naslednji odgovor: Zadeva: Poziv k izplačilu dodatkov - odgovorZveza: Vaš dopis št. MO-GŠ 17/20 z dne 4. 7. 2020 Spoštovani, v zvezi z vašim dopisom, citiranim v zvezi, s katerim zahtevate pojasnilo, zakaj zaposleni, ki se nahajajo na delu v tujini in tudi v RS, niso bili deležni dodatka za nevarnost in posebne obremenitve…
Spoštovani! S sklepom VRS je z dne 18. 5. veljavno od 30. 5. 2020 preklicana epidemija v RS. Istočasno je VRS ustavila vsa izplačila iz naslova 39. čl. KPJS in 71. čl. ZIUZEOP. Ne glede na zapisano pa vemo, da so zaposleni v MO (SV, URSZR, OVS in upravnem delu) še naprej opravljajo mnoge naloge v tveganih razmerah. Dne 01. 7. 2020 smo na pogajanjih z VRS opozorili na dve, po oceni SMO, najbolj ogroženi skupini zaposlenih: Vse zaposlene, ki…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528