Pojasnjujemo ! Danes, 1. 10. 2014 je bilo na spletni strani SVS (v nadaljevanju Sindikat vojakov Slovenije) objavljen članek z naslovom »Dobljena prva od več stotih tožb pripadnikov Slovenske vojske za odškodnino zaradi tedensko neizkoriščenega prostega dne na MOM«. V omenjenem članku je zavajajoče navedeno, da je pooblaščeni odvetnik »prejel« prvo sodbo, ki bo utrla pot v sodno prakso za pripadnike SV (v nadaljevanju SV). Namreč, sodna praksa glede prostih dni na MOM je že vzpostavljena preko članov SVOZ-a, kar…
Dne,12.09. 2014 je REPUBLIKA SLOVENIJA (MNZ), ki jo zastopa državno pravobranilstvo na delovno in socialno sodišče v Ljubljani vložilo revizijo zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. X Pdp 549/2014 z dne, 19. 6.2014. Iz sodbe, ki jo je dobil SMO na VDSS pod opr. št. X Pdp 549/2014 izhaja, da je treba spremeniti dosedanji način obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter za čas od 1. 6. 2012 dalje priznati in izplačati povračilo stroškov…
Sindikati delujoči na področju SV in MORS smo v sodelovanju s policijskim sindikatom SPS pristopili k akciji doniranja sredstev družini pokojnega policista Damijana KOKOVIČA. Donacijo lahko opravite preko SMS na 1919 s ključno besedo POLICIST5 in s tem donirate 5€.
Dne, 15.09.2014 je v DZ na seji delovnega telesa Odbora za obrambo potekla predstavitev kandidata za obrambnega ministra g. Janka VEBRA. Iz magnetograma seje smo izluščili nekaj pomembnih odgovorov oz. stališč omenjenega kandidata za ministra. G. VEBER je poudaril, da glede razmer v Slovenski vojski bo potrebno pristopiti k analizi Zakona o obrambi. Po nekaterih informacijah, ki jih ima, naj bi kar 90% tega zakona že odstopalo od tega, kar ta hip potrebujemo za učinkovit razvoj Slovenske vojske. In rešitev…
ZADEVA: Zahteva po takojšnjem sestanku med predstavniki MORS, SV in SMO zaradi oviranja realizacije in nespoštovanja odločitve Višjega delovnega in socialnega sodišča ter nespoštovanja dogovora socialnih partnerjev [quote style="fabric" url="http://sindikatmors.si/clani/novice/item/774-pozivamo-na-podlagi-dobljene-sodbe-smo-nov-nacin-obracuna-povracila-stroskov-prevoza-na-delo-in-z-dela-delna-kilometrina"]V kolikor obstaja javni prevoz na do sedaj ne obračunani relaciji pripada uslužbencu mesečna vozovnica. Povezava na izjavo MORS-a[/quote] Spoštovani ! V skladu z dogovorom vodstva MORS-a dne, 30.7.2014, glede realizacije dobljene sodbe (SMO) s strani višjega delovnega in socialnega sodišča, opr.št. X Pdp 549/2014 z dne, 19. 6. 2014 vas…
V sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) izrekamo iskreno in globoko sožalje družini in svojcem ter sodelavcem preminulega policista, pri tem pa najstrožje obsojamo nečloveško ravnanje storilca KD zoper policista! Nerazumne poteze nekaterih medijev ob tako težki situaciji in seveda tistih, ki so odgovorni za pravočasno zaznavo deviantnih pojavov presegajo meje dobrega, predvsem pa vzdržnega ravnanja ob takšnem dogodku. Da je medijska zgodba popolna je potrebno storilca KD okarakterizirati s poklicem, ki ga je opravljal in posledično v očeh kritične slovenske…
Zaposlene v Mors in SV obveščamo, da je sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) na Višjem delovnem in socialnem sodišču dobil sodbo (opr. št. Pdp 549/2014), iz katere izhaja, da je treba spremeniti dosedanji način obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela v delu, ki se nanaša na obračun kilometrine za tiste javne uslužbence, ki so upravičeni do delne kilometrine (v primerih ko na relaciji od kraja bivališča do prvega javnega prevoznega sredstva, od zadnjega javnega prevoznega sredstva do…
Sindikat ministrstva za obrambo SMO uspešen v kolektivnem delovnem sporu zoper nasprotno udeleženko REPUBLIKA SLOVENIJA (Ministrstvo za obrambo) Dne, 15.07.2014 smo prejeli razsodbo Višjega delovnega in socialnega sodišče v Ljubljani v kolektivnem delovnem sporu predlagatelja: SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO (SMO), Dalmatinova ul. 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Grilc, Starc & partnerji o.p., d.o.o., Krško, zoper nasprotno udeleženko: REPUBLIKA SLOVENIJA (Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana), ki ga je zastopalo Državno pravobranilstvo RS, odločilo: Pritožbi SINDIKAT MINISTRSTVA ZA…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528