Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2014. To pomeni, da bo regres izplačan pri nakazilu plače 5. junija 2014 na osnovi (ZIPRS1314-A). V letu 2014 se regres izplača pripadnikom Slovenske vojske in zaposlenim v MORS v naslednjih višinah:Pri tem velja poudariti, da so navedeni zneski bruto zneski za izplačilo. – do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov;– od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača…
Vsem pripadnicam in pripadnikov Slovenske vojske doma in po svetu, civilnim osebam zaposlenim v SV, v regisjkih centrih za obveščanje in v upravnem delu MORS, želimo ob mednarodnem prazniku dela 1. maju, veliko delovnih uspehov in prijetno prvomajsko praznovanje.
Predlog za sprejem avtentične razlage petega odstavka 206 člena ZPIZ.pdf Vlada Republike Slovenije je na 56. redni seji dne 24. 4. 2014 določila besedilo: - Predloga za sprejem avtentične razlage petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Izsek iz dokumenta v prilogi: IV. PREDLOG BESEDILA AVTENTIČNE RAZLAGE Predlog besedila avtentične razlage določbe petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 se glasi: »Določbo petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 je treba razumeti tako, da zavarovanci, ki so najmanj 10 let opravljali…
Pojasnilo MDDSZ ZVEZA: Vaš dopis št. S 13/127 MB z dne 10. 4. 2014 Spoštovani, Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) smo prejeli vaš dopis z zahtevo za pojasnilo Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja glede pojma zaokroženega tehtanega povprečja starostnih mej, ki se uporabi v primeru, ko je zavarovanec član delal na različnih delovnih mestih z različnimi stopnjami povečanja. V odgovoru na vaš dopis uvodoma pojasnjujemo, da MDDSZ ni pristojno za reševanje konkretnih…
Dopis ministru in načelniku SV Spoštovani! V preteklosti smo večkrat opozarjali na nemožnost postavitve in napredovanj vojakov in nižjih podčastnikov. Odgovor je bil vedno enak, da jih zaradi varčevalnih ukrepov ni moč postavitve v višji naziv zaradi povišanja mase za plače. Na drugi strani smo priča nenehnemu napredovanju v nazivih višjih častnikov, višjih podčastnikov in tisto kar je še najbolj vprašljivo višjih vojaških uslužbencev. Namreč, v primerjavi z višjimi vojaškimi uslužbenci, imajo vsi vojaki, podčastniki in častniki predpisana redna usposabljanja…
Dopis ministru in načelniku SV Spoštovani! V preteklosti smo večkrat opozarjali na nemožnost postavitve in napredovanj vojakov in nižjih podčastnikov. Odgovor je bil vedno enak, da jih zaradi varčevalnih ukrepov ni moč postavitve v višji naziv zaradi povišanja mase za plače. Na drugi strani smo priča nenehnemu napredovanju v nazivih višjih častnikov, višjih podčastnikov in tisto kar je še najbolj vprašljivo višjih vojaških uslužbencev. Namreč, v primerjavi z višjimi vojaškimi uslužbenci, imajo vsi vojaki, podčastniki in častniki predpisana redna usposabljanja…
Pravica do letnega dopusta je urejena s splošno veljavnima zakonoma, to je z ZDR-1 ter z ZDDO. Navedena zakona opredeljujeta pogoje za pridobitev pravice do letnega dopusta ter njegovo minimalno trajanje. ZDR-1 v prvem odstavku 160. člena napotuje, da se daljše trajanje letnega dopusta lahko določi s kolektivno pogodbo ali s pogodbo o zaposlitvi. Predlagatelj seveda ne nasprotuje odločitvi nasprotnega udeleženca, da je ta sprejel pravilnik o letnem dopustu, vendar le-ta ne more in ne sme biti v nasprotju z…
Pojasnilo je na naslovu : POVEZAVA V okviru pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve za sistem plač v javnem sektorju in zaradi zagotavljanja pravilnega in enakega odločanja uporabnikov proračuna v nadaljevanju podajamo odgovore na najbolj pogosta in aktualna vprašanja s področja ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev in njihovega napredovanja v plačne razrede. Odgovori so namenjeni predvsem organom državne uprave, upravam lokalnih skupnosti, pravosodnim organom, javnim zavodom in drugim uporabnikom proračuna, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede…
POJASNILO !!! Skladno z dogovorom med sindikati in vlado se z aprilom sproščajo napredovanja, ki so javnim uslužbencem pripadla že v letih 2011 oz. 2012, a so bila kot del varčevalnih ukrepov zamrznjena. Napredovanja bodo obračunana z aprilsko plačo, kar pomeni izplačilo v začetku maja. Tisti javni uslužbenci, ki so v letu 2011 in 2012 prejeli odločbe o napredovanju v višji naziv ali plačni razred, so morali na dejansko povišanje plače čakati vse do danes. S 1. aprilom so se…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528