Spoštovani !Predstavnika SMO Marjan Lah in SVOZ Boštjan Korelc ostro protestiramo nad neresnično javno objavo na spletni strani SVS, http://www.sindikatvojakov.si/o-predlogu-avtenticne-razlage-5-odstavka-206-clena-bo-odlocal-drzavn-izbor-rs/ , objavo predsednika SVS g. Gvida Novaka, ki ponovno na demagoški in pragmatičen način zavaja zainteresirano javnost istočasno pa javno žali, obrekuje, opravlja in žaljivo obdolžuje oba predstavnika sindikata.Kljub ustnemu in pisnemu pozivu, predsedniku g. Gvidotu Novaku, naj sporno predvsem pa nersnično izjavo umakne, sva bila predstavnika sindikata po krivem, deležna napadov s strani članstva .O nadaljnjih postopkih in o…
Spoštovani predsednik SVS g. Gvido Novak Kljub telefonskemu pogovoru, ki je bil opravljen dne, 28.05.2014 ob 19.12 uri, da sporno in neresnično izjavo objavljeno na naslovu vaše spletne strani http://www.sindikatvojakov.si/o-predlogu-avtenticne-razlage-5-odstavka-206-clena-bo-odlocal-drzavn-izbor-rs/, umaknete sem bil v telefonskem pogovoru z vaše strani deležen posmeha. Sporne izjave pa še do sedaj niste umaknili.Zato vas še enkrat pisno pozivamo, da nemudoma umaknete sporno izjavo in prenehate z izvajanjem kaznivih dejan zoper čast in dobro ime. Sindikat Ministrstva za obramboIzvršni sekretar za informiranjeMarjan LAH
 Dne 26.5.2014 je Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo zdravstvo in invalide soglasno sprejela predlog avtentične razlage petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predlaga Vlada Republike Slovenije namerava z omenjeno avtentično razlago nejasnega in dvoumnega zapisa norme preprečiti napačno razumevanje petega odstavka 206. člena ZPIZ-2, ki bi bilo v nasprotju z namenom poklicnega zavarovanja, t. j. zagotavljanjem socialne varnosti v obdobju, ko te osebe ne bodo več delovne aktivne ter zaradi posledic, ki jih…
Kolektivni delovni spor zaradi neskladnosti Pravilnika o letnem dopustu Sindikalni zaupniki Zaradi lažjega razumevanja in pomoči članom glede nastale situacije »ODLOČB NA UGOVOR NA IZDANI SKLEP O LD« POJASNJUJEMO: Vse člane, ki so že dobili ali še bodo dobili negativne odločbe na ugovor na izdani sklep o LD za leto 2014 obveščamo, da imajo naslednje možnosti: - Počakati na odločitev sodišča glede sproženega kolektivni delovnega spora zaradi neskladnosti Pravilnika o letnem dopustu , ki ga je sprožil SMO.V kolikor bo…
Vir / Avtor: Domen Caharijas http://www.dnevnik.si/mnenja/komentarji/lacni-in-oborozeni Skoraj skrivoma, sramežljivo, se je iz Afganistana ta mesec vrnila zadnja skupina vojakov. Enaintrideseterice, ki je na drugem koncu sveta prinašala mir in to, kar na zahodu ocenjujemo za »demokratične standarde«, ni doma nihče pričakal s cvetjem, nihče jim ni pripravil parade, predsednik države na njihove prsi ni pripenjal medalj za pogum in jim izrekal globoke zahvale, ker so slabih 5000 kilometrov od doma in dva časovna pasova proti Jutrovemu spreminjali svet. Brez pompa,…
V Sindikatu Ministrstva za obrambo se neizmerno zahvaljujemo vsem zaposlenim v SV, zaposlenim v Upravi za zaščito in reševanje in zaposlenim v MORS, ki so s svojo požrtvovalnostjo in nesebičnostjo, pomagali tako prizadetim državljanom v RS ob žledolomu in v poplavah na Planinskem polju, kot to počnejo tudi sedaj pri nudenju pomoči ogroženim ljudem v poplavah v BIH in Srbiji. Bogat je tisti narod, ki mu je največja vrednota sočut do soljudi in pomoč le-tem ! Ponosni na vas !
ZSPJS-15.5.2014-pogajanja_K.doc Dnevni red: -ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 -predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS -razno. Vladni predlog : Nižanje mase za plače za 3% - vladni predlog Višina plač in stroškov iz dela ostane na isti ravni kot je v letu 2014, podaljšanje sedanjih ukrepov; Zmanjševanje števila zaposlenih na »mehki« način: prepoved nadomestnih zaposlitev po upokojevanju, odpovedi iz poslovnih razlogov oz. nesposobnosti, spremembe sistemizacije; Maksimalna omejitev odrejanja nadurnega dela in dežurstev. Sindikat…
Sindikati na obrambnem področju smo primorani, da zaradi zaščite pravic zaposlenih pojasnimo ponovno populistično zavajanje predsednika SVS, ki ga je objavil na spletni straneh SVS, z naslovom »Pristop pripadnikov SV h kolektivni tožbi SVS za dodatke pri koriščenih urah - PDK od 1.8.2008 dalje ». Že v samem naslovu je nestrokovno in demagoško zapisano, da je sprožen kolektivni spor za dodatke, ki naj nebi bili izplačevani od 1. 8. 2008. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je možno čisto…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528