V sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) izrekamo iskreno in globoko sožalje družini in svojcem ter sodelavcem preminulega policista, pri tem pa najstrožje obsojamo nečloveško ravnanje storilca KD zoper policista! Nerazumne poteze nekaterih medijev ob tako težki situaciji in seveda tistih, ki so odgovorni za pravočasno zaznavo deviantnih pojavov presegajo meje dobrega, predvsem pa vzdržnega ravnanja ob takšnem dogodku. Da je medijska zgodba popolna je potrebno storilca KD okarakterizirati s poklicem, ki ga je opravljal in posledično v očeh kritične slovenske…
Zaposlene v Mors in SV obveščamo, da je sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) na Višjem delovnem in socialnem sodišču dobil sodbo (opr. št. Pdp 549/2014), iz katere izhaja, da je treba spremeniti dosedanji način obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela v delu, ki se nanaša na obračun kilometrine za tiste javne uslužbence, ki so upravičeni do delne kilometrine (v primerih ko na relaciji od kraja bivališča do prvega javnega prevoznega sredstva, od zadnjega javnega prevoznega sredstva do…
Sindikat ministrstva za obrambo SMO uspešen v kolektivnem delovnem sporu zoper nasprotno udeleženko REPUBLIKA SLOVENIJA (Ministrstvo za obrambo) Dne, 15.07.2014 smo prejeli razsodbo Višjega delovnega in socialnega sodišče v Ljubljani v kolektivnem delovnem sporu predlagatelja: SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO (SMO), Dalmatinova ul. 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Grilc, Starc & partnerji o.p., d.o.o., Krško, zoper nasprotno udeleženko: REPUBLIKA SLOVENIJA (Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana), ki ga je zastopalo Državno pravobranilstvo RS, odločilo: Pritožbi SINDIKAT MINISTRSTVA ZA…
 Današnji približevalni predlog vladne strani ni bil dovolj, da bi dogovor o ukrepih za obvladovanje plačne mase v javnem sektorju za leto 2015 podprla večina sindikatov JS. Tako so pogajanja z vlado RS v odhodu ustavljena in se bomo sindikati JS najvrjetneje o ukrepih za obvladovanje plačne mase v javnem sektorju za leto 2015 pogajali z novo vlado. Sindikalna zahteva je bila, da se napredovanja v celoti sprostijo na kar pa minister Virant oz. VRS ni pristala. Iz glasovanja, ki…
Sindikat Ministrstva za obrambo, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti desetega odstavka 413. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13 - ZPIZ-2) (U-I-68/14) ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 10. odstavka. 413 člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C in 101/13 - ZIPRS1415; v nadaljevanju: ZPIZ-2) v zvezi z 11. odstavkom 92. člena Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/2004 – uradno prečiščeno…
Na vas naslavljamo pismo v času predčasnih volitev v Državni zbor z nekaj pomembnimi vprašanji, ki se tičejo zaposlitve in socialnega položaja naših članic in članov zaposlenih na obrambnem področju. Predpostavljamo, da bo vaša stranka ali lista sodelovala v Vladi RS v prihodnjem mandatu. Tako vas pozivamo, da svoje odgovore posredujete čim prej, da jih bomo lahko pravočasno predstavili članicam in članom sindikata. Odgovore strank in list bomo v vrstnem redu, kot jih bomo prejemali in v nespremenjeni obliki objavljali…
Spoštovani člani SMO, naprošamo vas, da opravite glasovanje, glede dogovora "o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 in se opredelite ali ga podpirate ali zavračate. Svoj glas lahko oddate le po opravljeni prijavi na portal SMO. Glasovanje je možno opraviti do srede, 9. 7. 2014, na podlagi vaših glasov bomo sporočili stališče sindikata SMO vladni strani ! {module 294} D O G O V O Ro ukrepih za zmanjšanje…
Spoštovana, na sestanku dne 17. 6. 2014 smo med ostalimi odprtimi vprašanji postavili več zelo perečih problemov in na njih zahtevamo čim prejšnji odgovor: 1. Izplačilo 30% dodatka za vse ure, ki sodijo v kontekst »kompenzacijskih ur« in sicer smo zahtevali enako kot to poznajo v upravnem delu MO in v celotni javni upravi ;2. Natančno navodilo oziroma odgovor na kakšen način se spoštujejo splošna pravila pri določanju kriterijev za izplačilo solidarnostne pomoči iz naslova daljše bolniške;3. Podaljšanje premakljivega delovnega…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528