NOVA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA GLEDE UKREPOV ZA ZMANJŠANJE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V LETU 2015 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZSPJS (POTREBEN KVORUM ZA SKLENITEV IN SPREMEMBE KOLEKTIVNE POGOBE ZA JAVNI SEKTOR (KPJS)) IZHODIŠČA ZA INTERVENTNE UKREPE NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA plačna lestvica določena z ZSPJS-R – ohranitev sedanje vrednosti plačnih razredov tudi v letu 2015; neuskladitev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin; nenapredovanje v višji plačni razred, pri…
Spoštovani člani SMO ! Pozivamo vas, da v kolikor še niste podali prijavnice sindikalnim zaupnikom SMO za obdarovanje svojega otroka, da to storite do vključno 7.11. 2014. Do darila so opravičeni otroci, ki so rojeni leta 2006 do vključno leta 2013.
Za oddajo prijave se morate prijaviti na portal in v kolikor še niste morate spremeniti tudi privzeti elektronski naslov . Prosim da se prijavite Prijava.
»Kakšen javni sektor (v)si želimo?« ki bo jutri, 9. oktobra 2014, ob 11. uri, Ljubljana, Dalmatinova 4, velika dvorana, 6. nadstropje Na novinarski konferenci bomo spregovorili o pričakovanjih glede nameravanega rebalansa proračuna RS. Poleg predsednika ZSSS bodo na novinarski konferenci sodelovali predstavniki Glose - sindikata kulture in narave Slovenije, sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, sindikata državnih organov Slovenije – SDOS, sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije – SPGS ter sindikata…
Pojasnjujemo ! Danes, 1. 10. 2014 je bilo na spletni strani SVS (v nadaljevanju Sindikat vojakov Slovenije) objavljen članek z naslovom »Dobljena prva od več stotih tožb pripadnikov Slovenske vojske za odškodnino zaradi tedensko neizkoriščenega prostega dne na MOM«. V omenjenem članku je zavajajoče navedeno, da je pooblaščeni odvetnik »prejel« prvo sodbo, ki bo utrla pot v sodno prakso za pripadnike SV (v nadaljevanju SV). Namreč, sodna praksa glede prostih dni na MOM je že vzpostavljena preko članov SVOZ-a, kar…
Dne,12.09. 2014 je REPUBLIKA SLOVENIJA (MNZ), ki jo zastopa državno pravobranilstvo na delovno in socialno sodišče v Ljubljani vložilo revizijo zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. X Pdp 549/2014 z dne, 19. 6.2014. Iz sodbe, ki jo je dobil SMO na VDSS pod opr. št. X Pdp 549/2014 izhaja, da je treba spremeniti dosedanji način obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter za čas od 1. 6. 2012 dalje priznati in izplačati povračilo stroškov…
Sindikati delujoči na področju SV in MORS smo v sodelovanju s policijskim sindikatom SPS pristopili k akciji doniranja sredstev družini pokojnega policista Damijana KOKOVIČA. Donacijo lahko opravite preko SMS na 1919 s ključno besedo POLICIST5 in s tem donirate 5€.
Dne, 15.09.2014 je v DZ na seji delovnega telesa Odbora za obrambo potekla predstavitev kandidata za obrambnega ministra g. Janka VEBRA. Iz magnetograma seje smo izluščili nekaj pomembnih odgovorov oz. stališč omenjenega kandidata za ministra. G. VEBER je poudaril, da glede razmer v Slovenski vojski bo potrebno pristopiti k analizi Zakona o obrambi. Po nekaterih informacijah, ki jih ima, naj bi kar 90% tega zakona že odstopalo od tega, kar ta hip potrebujemo za učinkovit razvoj Slovenske vojske. In rešitev…
ZADEVA: Zahteva po takojšnjem sestanku med predstavniki MORS, SV in SMO zaradi oviranja realizacije in nespoštovanja odločitve Višjega delovnega in socialnega sodišča ter nespoštovanja dogovora socialnih partnerjev [quote style="fabric" url="http://sindikatmors.si/clani/novice/item/774-pozivamo-na-podlagi-dobljene-sodbe-smo-nov-nacin-obracuna-povracila-stroskov-prevoza-na-delo-in-z-dela-delna-kilometrina"]V kolikor obstaja javni prevoz na do sedaj ne obračunani relaciji pripada uslužbencu mesečna vozovnica. Povezava na izjavo MORS-a[/quote] Spoštovani ! V skladu z dogovorom vodstva MORS-a dne, 30.7.2014, glede realizacije dobljene sodbe (SMO) s strani višjega delovnega in socialnega sodišča, opr.št. X Pdp 549/2014 z dne, 19. 6. 2014 vas…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528