Veliko zaposlenih z nizkimi dohodki v informativnem izračunu dohodnine za preteklo leto s strani DURS prejme odločbo, da mora poravnati premalo obračunano dohodnino v preteklem letu. Največkrat se izkaže, da je problem v tem, da so imeli obračunane previsoke olajšave na mesečni ravni. Dejstvo je namreč, da morajo zaposleni preveriti ali jim pripada višja splošna olajšava ali ne, saj delodajalec ni seznanjen z vsemi ostalimi dohodki, ki jih prejema pri njemu zaposlena oseba in ki so predmet obdavčitve. DURS v…
V sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) smo veseli, da je vendarle uspelo tudi članu sindikata vojakov Slovenije (SVS) dobiti individualni delovni spor za proste dni na MOM. Čeprav smo v SVOZ in SMO v enaki sodbi že v letu 2014 želi uspeh na delovnem sodišču. Iz tega lahko zaključujemo, da je sodišče korektno v primeru člana SVS sledilo odločitvam že v poprej dobljenim individualnim sporom članov SVOZ in SMO in iz slednjega tudi uspeh člana SVS ni smel izostati. Kljub…

Dodatne informacije

ZADEVA : REALIZACIJA DOLOČIL ZDR-1 Spoštovana! Že več kot dve leti je v veljavi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Vsa njegova določila se pridoma realizirajo v praksi, naj gre to za realni ali javni sektor. Sodna praksa iz področja uveljavljanja oz. spoštovanja predpisov je jasna in sicer se uporablja predpis, ki je za delavca ugodnejši. Pri analizi določil ZDR-1 zlasti v 79. členu, kjer je predpisana odpravnina za pogodbe o zaposlitvi, ki se sklenejo za določen čas ugotavljamo, da ne…
Na podlagi opozoril SMO v povezavi z dobljeno sodbo na VDSS in dopolnilnih dni letnega dopusta za starejše delavce (po 50 letu) nam je vodstvo MORS zagotovilo, da se trenutno pošiljajo že izdelane dopolnitve sklepov letnega dopusta za 2014 v katere je vključeno dodatnih 5 dni LD. Na podlagi zagotovil vodstva MORS bo jih moč koristiti do konca leta 2015. Edino omejitev daje ZUJF po katerem še vedno ni moč koristiti več kot 35 dni LD na leto. Podrobnosti dobljene…
Pojasnjujemo :Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za maj 2015. Kar v praksi pomeni, da bo izplačilo opravljeno 5. junija 2015. Regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na plačni razredzaposlenega, in sicer: do vključno 15. plačnega razreda 692 €; od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 €; od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 €; od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 €; od 51. plačnega razreda…
Na podlagi storjenih krivic v enotnem plačnem sistemu do zaposlenih v obrambnem resorju zahtevamo naslednje spremembe oz. dopolnitve v ZSPJS, KPJS, KPND in Uredbi o nadomestilu povračila potnih stroškov: 1. SPREMEMBE ZSPJS, KPJS 1.1. V 2. odstavku 13. člena zahtevamo naslednjo dikcijo:(2) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah D, E, F, G, H, J in K ter v plačnih podskupinah C1, C2, C3, C4, C5 in C6 se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti in v plačni…
Spoštovana! Na podlagi vse več pritožb članov SMO ugotavljamo nove kršitve predpisov in že sklenjenih dogovorov v socialnem dialogu in sicer: 1. Zagotovitev varnosti pri izvajanju nalog MOTBSK S strani članov SMO, ki so napoteni na usposabljanje v MOTBSK smo pridobili informacije, da so le ti zaradi kadrovskega deficita predvsem v logističnih enotah, ponovno angažirani z ukazom na usposabljanja.V SMO se zavedamo, da ne moremo odločati o organiziranosti SV je pa naša temeljna skrb, da skozi socialni dialog zagotavljamo varno,…
Pojasnilo glede plačnega razreda za določitve višine regresa za leto 2015 Na podlagi 8. člena, 5.odstavka ,ZAKONA O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU ZA LETO 2015 (ZUPPJS15) Je plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem iz tega člena plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2015. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s…
Včeraj je Vlada RS (VRS) reprezentativnim sindikatom predstavila analizo plač v JS. Sindikalna stran je ostala na stališčih, da je VRS pristransko izvedla analizo plač v javnem sektorju. Pri tem je Vladna stran poudarila , da je smisel predstavitve in razprave zgolj ugotoviti kaj manjka v predstavljeni analizi. Vladna stran poudarja, da je smisel socialnega dialoga v [user_content message="Za ogled celotnega vsebine se morate prijaviti na portal in v kolikor še niste morate spremeniti tudi privzeti elektronski naslov . Prosim…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528