Pojasnjujemo :Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za maj 2015. Kar v praksi pomeni, da bo izplačilo opravljeno 5. junija 2015. Regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na plačni razredzaposlenega, in sicer: do vključno 15. plačnega razreda 692 €; od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 €; od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 €; od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 €; od 51. plačnega razreda…
Na podlagi storjenih krivic v enotnem plačnem sistemu do zaposlenih v obrambnem resorju zahtevamo naslednje spremembe oz. dopolnitve v ZSPJS, KPJS, KPND in Uredbi o nadomestilu povračila potnih stroškov: 1. SPREMEMBE ZSPJS, KPJS 1.1. V 2. odstavku 13. člena zahtevamo naslednjo dikcijo:(2) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah D, E, F, G, H, J in K ter v plačnih podskupinah C1, C2, C3, C4, C5 in C6 se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti in v plačni…
Spoštovana! Na podlagi vse več pritožb članov SMO ugotavljamo nove kršitve predpisov in že sklenjenih dogovorov v socialnem dialogu in sicer: 1. Zagotovitev varnosti pri izvajanju nalog MOTBSK S strani članov SMO, ki so napoteni na usposabljanje v MOTBSK smo pridobili informacije, da so le ti zaradi kadrovskega deficita predvsem v logističnih enotah, ponovno angažirani z ukazom na usposabljanja.V SMO se zavedamo, da ne moremo odločati o organiziranosti SV je pa naša temeljna skrb, da skozi socialni dialog zagotavljamo varno,…
Pojasnilo glede plačnega razreda za določitve višine regresa za leto 2015 Na podlagi 8. člena, 5.odstavka ,ZAKONA O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU ZA LETO 2015 (ZUPPJS15) Je plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem iz tega člena plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2015. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s…
Včeraj je Vlada RS (VRS) reprezentativnim sindikatom predstavila analizo plač v JS. Sindikalna stran je ostala na stališčih, da je VRS pristransko izvedla analizo plač v javnem sektorju. Pri tem je Vladna stran poudarila , da je smisel predstavitve in razprave zgolj ugotoviti kaj manjka v predstavljeni analizi. Vladna stran poudarja, da je smisel socialnega dialoga v [user_content message="Za ogled celotnega vsebine se morate prijaviti na portal in v kolikor še niste morate spremeniti tudi privzeti elektronski naslov . Prosim…
Sindikat Smo je pričel z informiranjem svojih članov in zaposlenih v SV in MO s svojim dosedanjim delom ter rezultati, ki so in bodo pripomogli k izboljšanju statusa zaposlenih.Tako je v minulih dneh vodstvo sindikata obiskalo svoje člane in zaposlene v vojašnici Generala Maistra v Mariboru ,vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi in v vojašnici Murska Sobota. S člani in zaposlenimi smo se pogovarjali o najbolj perečih temah, tako na področju pravic iz delovnega razmerja kot tudi o medsebojnih odnosih.…
S strani Vlade RS smo v SMO prejeli analizo plačnega sistema javnega sektorja kot delovno gradivo k 1. točki dnevnega reda seje pogajalske komisije, ki bo 30.3.2015. Glede na obsežnost analize, bodo predstavniki VRS na seji predstavljene ključne sumarne ugotovitve. Izhodišča (2. točka seje) na vladni strani še niso bila dokončno obravnavana, zato boste gradivo v tej zvezi prejeli takoj po potrditvi na seji vlade. Ogled analize je omogočen samo članom ! [user_content message="Za ogled celotnega analize se morate prijaviti…
Sindikat Ministrstva za obrambo je danes dne 26. 02.2015 v zakonitem roku na Ustavno sodišče RS podal ustavno pritožbo s katero izpodbijamo akt :Sodba Vrhovnega sodišče Republike Slovenije VIII Ips 199/2014 z dne 13. januarja2015 v povezavi s: Sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča X Pdp 549/2014 z dne 19. junija 2014 ter Sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani X Pd 1140/2013 z dne 26.marca 2014. Sindikat Ministrstva za obrambo kot pritožnik je v zvezi s predlogom za ugotovitev…
Na podlagi sklenjenega in podpisanega dogovora sindikatov JS z dne, 9. decembra 2014 med katerimi je bil tudi Sindikat Ministrstva za obrambo, se je vlada v VII. točki dogovora zavezala, da se do marca 2015 pričnejo usklajevanja oziroma pogajanja o odpravi anomalij, zlasti v plačni skupini J in o višini oz. način plačila pripravljenosti na določenem kraju . V omenjeni plačni skupini J se tako nahajajo civilne osebe zaposlene v SV kot tudi zaposleni v MO , ki pa se…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528