Za člane

Za člane (4)

 

Ker ti ni vseeno, kaj se v Sloveniji dogaja na področju delavskih pravic in ker želiš na to dogajanje vplivati. Ker širši krog ljudi pomeni več koristnih izkušenj in znanja. Ker imaš rad dobro družbo in se rad srečuješ na športnih tekmovanjih, srečanjih, piknikih in izletih. Ker je dober občutek, če ti v težavah nekdo stoji ob strani in ti pomaga.

Kaj pridobim, če postanem član?

Vsak član ima pravico do brezplačnega strokovnega svetovanja o prejemkih iz delovnih razmerij in brezplačnega pravnega svetovanja s področja delovnega in socialnega prava. Določene pravice so lahko dogovorjene samo za člane sindikata.

Kdo konkretno je tisti, ki mi bo pomagal, ko bom v težavah?

Najprej se lahko obrneš na svojega sindikalnega zaupnika v sindikalni pisarni v vojašnici ali v objektu MORS, kjer opravljaš delo . Pravno pomoč vam nudijo dve sindikalni odvetniški pisarni, ki pokrivata vzhod in zahod Slovenije.

 

Zakaj bi se včlanil ravno v vaš sindikat?

SMO je največja in najštevilčnejša sindikalna organizacija v Ministrstvu za obrambo. V sindikatu stremimo k temu, da smo vedno na razpolago članom in jim poskušamo pomagati pri njihovih težavah, ki izvirajo iz delovnega razmerja v najkrajšem možnem času.

 

Postanite tudi vi naš član ne odlašajte pridružite se veliki družini Sindikata MInistrstva za obrambo!

 

Pristopna izjava v Sindikat Ministrstva za obramboKliknite za prenos
Objavljeno v Za člane

 

 Izpolnjeno izjavo boste na navedeni e- naslov prejeli v PDF obliki. Podpisano izjavo nam zaradi pohitritve postopka včlanjevanja lahko optično prebrano (skanirana,fotografirana) posredujete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Original pa nam morete posredovati  na naslov Sindikat Ministrstva za obrambo, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.  
 

 

Spletna pristopna izjava

PRISTOPNA IZJAVA

Vpišite vaš priimek in ime.
Vpišite davčno številko! Ni obvezen podatek !
Vpišite datum rojstva
Potrdite vaš spol
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Napačna potrditev
Napačen naslov.
Invalid Input
Please select a date when we should contact you.
Invalid Input

 

 

Zakaj je dobro biti član sindikata?

Ker ti ni vseeno, kaj se v Sloveniji dogaja na področju delavskih pravic in ker želiš na to dogajanje vplivati.

Ker širši krog ljudi pomeni več koristnih izkušenj in znanja.

Ker imaš rad dobro družbo in se rad srečuješ na športnih tekmovanjih, srečanjih, piknikih in izletih.

Ker je dober občutek, če ti v težavah nekdo stoji ob strani in ti nesebično pomaga.

Kaj pridobim, če postanem član?
Vsak član ima pravico do brezplačnega strokovnega svetovanja o prejemkih iz delovnih razmerij in brezplačnega pravnega svetovanja in zastopanja s področja delovnega in socialnega prava. Določene pravice so lahko dogovorjene samo za člane sindikata. Kot član sindikata imate 20% višjo jubilejno nagrado, sindikalne počitnice ter ostale ugodnosti.

 

Kdo konkretno je tisti, ki mi bo pomagal, ko bom v težavah?
Najprej se lahko obrneš na svojega sindikalnega zaupnika v sindikalni pisarni v vojašnici ali v objektu MORS, kjer opravljaš delo . Pravno pomoč vam nudijo dve sindikalni odvetniški pisarni, ki pokrivata vzhod in zahod Slovenije.

 

Zakaj bi se včlanil ravno v vaš sindikat?
SMO je največja in najštevilčnejša sindikalna organizacija na področju zaščite in obrambe v Sloveniji. V sindikatu SMO zastopamo in ščitimo pravice pripadnikov Slovenske vojske, zaposlenih v regijskih centrih, zaposleni v CZ in zaposleni v notranje organizacijske enote tako, da  vsak najde prostor zase. Smo edini z razvejano mrežo sindikalnih pisarn v vojašnicah po celi Sloveniji, da smo lahko bližje svojim članom.

 

 

 

 

Objavljeno v Za člane

V skladu s 178. členom ZUJF so javni uslužbenci upravičeni do izplačila solidarnostne pomoči , in sicer v naslednjih primerih:

 

 

 

 • ob smrti ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner, partner v času trajanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter posvojenci, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko preživljal)
 •  ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, ugotovljene na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • zaradi bolezni, ki traja šest mesecev ali več, ne glede na to, ali je zaposleni zaradi bolezni, ki v koledarskem letu traja šest mesecev ali več, odsoten z dela ali pa dela po štiri ure dnevno,
 • naravne nesreče, kot jih določajo predpisi o zaščiti in reševanju, ali požara, ki huje prizadeneta premoženje zaposlenega.

 

Do izplačila solidarnostne pomoči je javni uslužbenec upravičen v primeru, ko njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer iz tretjega odstavka tega člena, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače , pri čemer ta omejitev ne velja v primeru naravnih nesreč.

Članu sindikata SMO 20% višja solidarnostna pomoč . 
Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140% minimalne plače . V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.

 

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) se zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, in sicer na podlagi uradnega podatka Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

 

Jubilejna nagrada:

Višina jubilejnih nagrad

 

Članu sindikata SMO pripada tudi 20% višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat, na predlog člana.

Zahteva za potrditev članstva v SMO opravičenost člana do 20 % višje jubilejne nagrade

Napačen vnos
Napačen vnos
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 
 
 
 
 
Objavljeno v Za člane

 

 

Postopek pridobivanja pomoči je zapisan v sklepu, ki je priloga obvestila. 


 

 

 

Spoštovani člani SMO za pravno pomoč v sindikatu skrbijo dve odvetniški pisarni, ki pokrivata celotno Slovenijo. Odvetniške pisarne zagotavljajo brezplačno pravno pomoč s področja delovnega prava. Za vse ostale odvetniške storitve nudijo odvetniške pisarne članom SMO poust pri zastopanju.

 

 Kako kot član sindikata SMO do brezplačne delovno pravne pomoči ?

 

Za poenostavitev postopkov vam ponovno podajamo usmeritve in sicer:

 

 ali 

 

Na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. posredujte naslednje podatke v kolikor potrebujete pravno pomoč in sicer :

 • Ime in priimek
 • E-poštni naslov
 • Številka mobilnega telefona na katerega ste dosegljivi (poklical vas bo odvetnik )
 • Navedite ZADEVO: Navedite razlog za brezplačno pravno pomoč
 • Kraj želenega obiska odvetnika: Celje ali Ljubljana

Vljudno vas naprošamo, da dano usmeritev upoštevate, saj bomo tako pohitrili postopke in vam tako v najkrajšem možnem času zagotovili pravno pomoč.

Vse tiste pripadnike in zaposlene v MO, ki še niso člani in bi želeli pridobiti brezplačno pravno pomoč pa vabimo , da se včlanijo  Izpolnite pristopno izjavo Kliknite za pristopno izjavo v SMO, ker je to pogoj za pridobitev brezplačne pravne pomoči.

 

 

Objavljeno v Za člane

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528