1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prejeli smo odgovore SMC na vprašanja SMO, ki je bilo posredovano vsem političnim strankam in listam

Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) sprašuje politične stranke in liste

Na vas naslavljamo pismo v času predčasnih volitev v Državni zbor z nekaj pomembnimi vprašanji, ki se tičejo zaposlitve in socialnega položaja naših članic in članov zaposlenih na obrambnem področju. Predpostavljamo, da bo vaša stranka ali lista sodelovala v Vladi RS v prihodnjem mandatu.
Tako vas pozivamo, da svoje odgovore posredujete čim prej, da jih bomo lahko pravočasno predstavili članicam in članom sindikata. Odgovore strank in list bomo v vrstnem redu, kot jih bomo prejemali in v nespremenjeni obliki objavljali v sklopu novic na spletni strani.

 

NUJNA SPREMEMBA ZAKONODAJE NA OBRAMBNEM PODROČJU

 

Na obrambnem področju se dnevno srečujemo z neustrezno oz. zastarelo zakonodajo. Omenjena zakonodaja povzroča zaposlenim na obrambnem področju, predvsem v slovenski vojski, katera se navezuje na pravice iz delovnega razmerja, največ krivic. Hkrati pa nas postavlja v neenakovreden položaj napram ostalim javnim uslužbencem.

• Ali boste v kolikor bo vaša stranka ali lista sodelovala v Vladi RS, podprli nujno spremembo zakonodaje na obrambnem področju predvsem tam, kjer se zakonodaja dotika pravic iz delovnega razmerja?

Da. V stranki SMC si bomo prizadevali za celostno ureditev specifičnega statusa zaposlenih v SV. Naš dolgoročni cilj je, da se zaposleni v SV izločijo iz enovitega sistema javnih uslužbencev, tako da se bo njihov status, ki izhaja iz dela v oboroženih silah, ki so specifičen delodajalec s posebnimi nalogami in zahtevami, primerno in zadovoljivo uredi in prilagodi tako dejanskim obremenitvam zaposlenih kot tudi potrebam SV.

• Kako boste uredili status vojakov po 45. letu in preprečili izkoriščevanje omenjene skupine zaposlenih v JS?

Ker zagovarjamo stališče, da je položaj zaposlenih v SV specifičen na splošno menimo, da mora država (in ne MORS) vzpostaviti celovit in delujoč sistem, ki bo vsem pripadnikom SV po končanju njihove vojaške službe pomagal pri integraciji v civilno življenje in še posebej na trg dela.

• Ali boste podprli in se zavzemali , da imajo pravico do kolektivne pogodbe tudi zaposleni na obrambnem področju ?

Zaradi specifičnosti obrambnega področja smo za tega zadržani, še posebej v primeru zaposlenih v SV.

• Ali boste podprli spremembe upokojevanja zaposlenih v SV na način, da bo pravičen in spoštljiv do pripadnikov SV?

Da. To področje je treba zaradi specifičnosti zaposlitve v oboroženih silah temu primerno urediti. Kot smo že dejali, zagovarjamo, da se dolgoročno prizna poseben statusom zaposlenih v SV. Ta mora primerno urejal tudi upokojevanje pripadnikov SV.

• Ali boste pristopili k reševanju anomalij v plačni skupini J ?

Da. Dolgoročno na način, kot smo ga že omenili zgoraj.

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(2 glasovi)