1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prejeli smo odgovore Združene levica (stranke DSD, IDS in TRS ter koalicija civilnodružbenih gibanj) na vprašanja SMO, ki je bilo posredovano vsem političnim strankam in listam

Odgovor koalicije Združena levica

 

ZL se zavzema za postopno in organizirano demilitarizacijo v smislu prestrukturiranja večjega dela oboroženih sil iz čisto vojaških struktur v civilno sfero, konkretno v enote civilne zaščite. Slednja ne bi bila več v izključni domeni lokalnih skupnosti, temveč delno centralizirana, posodobljena in predvsem z novimi nalogami. 

 

Enote za letalsko podporo bi reorganizirali v enotno službo (tako kot je svoje čase že bila svoj rod) iskanja in reševanja, tako na kopnem kot na morju in v sklopu večje službe za področje alp in Jadrana. Slovenska vojska ima bogate izkušnje in vrhunske posadke. Kopenske sile bi kontrolirano in po naravni poti (upokojevanja...) ravno tako transformirali v civilne strukture znotraj civilne zaščite, ki pa ne bi bile omejene na lokalno delovanje, temveč bi kot specializirane enote posredovale po vsem svetu. Menimo namreč, da ni realnih potreb za vzdrževanje vojaškega ustroja, sploh takega kakršen je sedaj, saj je v svojem bistvu večinoma namenjen popolnjevanju intervencijskih sil zavezništva NATO in ne obrambnim nalogam. Prav tako je iz zgodovine jasno, da je na ozemlju republike Slovenije smiseln samo partizanski način boja, oz. splošni odpor proti okupatorju. Slovenska vojska sama nima zmogljivosti da bi odbila splošni napad oz. okupacijo, zanašanje na zavezništvo pa prav tako ne garantira ničesar, saj so moderni spopadi nizke intenzitete, nimajo narave širših vojaških spopadov in večinoma imajo svoje vzroke v geo-strateških in vojaških doktrinah svetovnih velesil. Poleg tega zavezništvo že več kot 40 let ne zmore zaustaviti spopad nizke intenzitete dveh članic zavezništva (Grčija in Turčija). 

 

Del proračunskih sredstev, ki sedaj gredo za netransparentno nakupovanje (nepotrebne) vojaške opreme, bi preusmerili v plače zaposlenih in izboljšanje delovnih pogojev.

 

Nekdanji vojaki, zaposleni v civilni zaščiti bi tako imeli veliko boljše socialne pogoje kot jih imajo sedaj v vojaških strukturah. Nesprejemljivo se nam namreč zdi, da se vojaki prijavljajo za vojaške misije večinoma zaradi želje po boljšem zaslužku, saj dodatki za delovanje na vojnem področju bistveno presegajo mirnodobske plače.

 

Izkušnje s "prebegom" za slabo četo vojaških pilotov v civilne službe so več kot zgovorne.

 

Kar pa se vaših kratkoročnih sindikalnih bojev tiče, jih seveda podpiramo, kakor tudi podpiramo bolj diferencirano vrednotenje določenih poklicev znotraj javnega sektorja. V smislu zgoraj opisanega prestrukturiranja vojaških sil, tudi odgovarjamo na vaše vprašanje kako bomo rešili problem vojakov po 45 letu starosti - tako, da bi njihovo znanje in izkušnje nadgradili, jim omogočili napredovanje in zaključek kariere zunaj vojaških struktur (odvisno sicer od tega ali bi do takšnih tektonskih sprememb na vojaškem področju sploh prišlo in kdaj bi do njih prišlo). Za določene poklice bi, v sodelovanju s sindikati, poskušali uvesti smiseln in pravičen karierni sistem, vključno s pogoji upokojevanja, ki bi upošteval specifike določenih poklicev, tudi znotraj vojske.

 

Z anomalijami v plačilnem sistemu J nismo seznanjeni, vendar bomo stremeli k pravičnejšemu plačilnem sistemu na splošno, kar verjetno vključuje tudi povsem nov in pravičnejši plačni sistem za JS.

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(0 glasovi)