1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prejeli smo odgovore stranke Zavezništva Alenke Bratušek na vprašanja SMO, ki je bilo posredovano vsem političnim strankam in listam

Spoštovani, odgovori Zavezništva Alenke Bratušek spodaj.

Lep pozdrav ZaAB

 

Ali boste v kolikor bo vaša stranka ali lista sodelovala v Vladi RS, podprli nujno  spremembo zakonodaje  na obrambnem področju predvsem tam, kjer se zakonodaja dotika pravic iz delovnega razmerja?

 

Sprememba zakonodaje na obrambnem področju je potrebna predvsem zaradi pregledne (sistemske) ureditve  doseženega razvoja  in sprememb v obrambnem sistemu po vstopu RS v NATO (in EU) in prehoda na poklicno vojsko, dopolnjeno s pogodbeno rezervo. 

 

·         Kako boste uredili status vojakov po 45. letu in preprečili izkoriščevanje omenjene skupine zaposlenih v JS?

 

Vojakom po 45. letu starosti poteče pogodba o zaposlitvi. Zagotoviti je potrebno primerno odpravnino za prehod ali pa zaposlitev v civilno sfero. 

 

·         Ali boste podprli in se zavzemali , da imajo pravico do kolektivne pogodbe tudi zaposleni na obrambnem področju ?

 

Za zaposlene na obrambnem področju  (razen za pripadnike SV) velja kolektivna pogodba za javni sektor. 

 

·         Ali boste podprli spremembe upokojevanja zaposlenih v SV na način, da bo pravičen in spoštljiv do  pripadnikov SV?

 

Ker se zavedamo težav poklicnega upokojevanja za zaposlene v SV, je bila v letošnjem letu sprejeta avtentična razlaga petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero je bila urejena  možnost enkratnega izplačila sredstev še pred upokojitvijo v sistemu obveznega oz. poklicnega zavarovanja. Sicer pa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) kot sistemski zakon, ki ureja področje poklicnega zavarovanja, drugih izjem za zaposlene v SV razen omenjene ne vsebuje oz. ne vsebuje izjem za nobeno poklicno skupino.

 

·         Ali boste pristopili k reševanju anomalij v plačni skupini J ?

 

Da, to je potrebno urediti. Plačna skupina J oz. spremljajoča delovna mesta glede na dejavnost ni tako homogena, kot druge plačne skupine. Iz tega pa izhaja tudi največ težav. Hkrati so zaposleni iz te plačne skupine na istih ali primerljivih delovnih mestih zaposleni v različnih dejavnostih v vseh dejavnostih javnega sektorja. Če javne uslužbence razvrstimo po plačnih skupinah, ugotovimo, da je največ javnih uslužbencev zaposlenih v plačni skupini J (skoraj četrtina). V tej plačni skupini prihaja tudi do anomalij v vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju, kar pomeni, da sistem v globalu ne omogoča ustreznega vrednotenja javnih uslužbencev na sicer istih ali primerljivih delovnih mestih. Temu bo potrebno v prihodnje nameniti več pozornosti. Plačni sistem je treba urediti tako, da bodo vsi javni uslužbenci prejemali primerno plačilo za isto delo. 

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)