1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prejeli smo odgovore Piratske stranke Slovenije na vprašanja SMO, ki je bilo posredovano vsem političnim strankam in listam

Spoštovani,

V imenu Piratske stranke Slovenije vam odgovarjam na vaša vprašanja:

Ali boste v kolikor bo vaša stranka ali lista sodelovala v Vladi RS, podprli nujno spremembo zakonodaje na obrambnem področju predvsem tam, kjer se zakonodaja dotika pravic iz delovnega razmerja?

 

Mnenja smo, da morajo biti pravice vojakov iz delovnega razmerja kar v največji meri izenačene s pravicami ostalih uslužbencev, vseeno pa morajo upoštevati specifiko dela pripadnikov SV. Potrebno je odpraviti vse nejasnosti v zakonih in podzakonskih aktih. Prepogosto smo priče kršenju ali "inovativnemu" tolmačenju lastnih pravilnikov.

 

Kako boste uredili status vojakov po 45. letu in preprečili izkoriščevanje omenjene skupine zaposlenih v JS?

Preučili bomo:

 možnost, ali je mogoče starost, do katerega lahko vojak opravlja svoje dolžnosti, podaljšati (npr. do 50. leta, če za to obstaja obojestranski interes in če je oseba sposobna za to delo), upoštevati pa je potrebno tudi poklicne bolezni pripadnikov SV,

 možnost, ali lahko proračun za vojake, ki jim zaradi starosti preneha pogodba o zaposlitvi, zagotovi mesečno rento kot obliko pomoči pri zaposlovanju v realnem sektorju,

 možnost, ali je mogoče iz pripadnikov SV, ki jim zaradi starosti preneha pogodba o zaposlitvi, oblikovati posebno enoto, ki bi nadomestila zasebne varnostne službi pri varovanju državnih objektov, kar bi na dolgi rok pomenilo prihranek v proračunu.

 

Ali boste podprli in se zavzemali, da imajo pravico do kolektivne pogodbe tudi zaposleni na obrambnem področju ?

 

Dejstvo je, da je vojska v sistemu javnih uslužbencev specifika, zato je prav, da se s posebno kolektivno pogodbo urejajo tiste posebnosti, ki niso vezane na enotni plačni sistem.

 

Ali boste podprli spremembe upokojevanja zaposlenih v SV na način, da bo pravičen in spoštljiv do pripadnikov SV?

 

Strinjamo se, da se upokojevanje vojakov vključi v naslednjo spremembo pokojninske zakonodaje na tak način, da bodo kar najbolj upoštevane specifike pripadnikov SV.

 

Ali boste pristopili k reševanju anomalij v plačni skupini J?

 

Glede na to, da se anomalije plačne skupine J vlečejo še skozi zadnje štiri mandate vlade, nedvomno.

Lep pozdrav,
Borut Jakopin
Piratska stranka Slovenije

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(2 glasovi)