1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

OPREDELITEV NADLEGOVANJA

Zakon  o  delovnih  razmerjih  (6.a     člen)  in  Uredba  o  ukrepih  za  varovanje
dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (2. člen)

»Nadlegovanje  je  vsako  neželeno  vedenje  ali ravnanje,  povezano  s  katero  koli  osebno
okoliščino,  z  učinkom  ali  namenom  prizadeti  dostojanstvo  osebe  ali  ustvariti
zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.«


 

Osebne  okoliščine  so  spol,  narodnost,  rasa  ali  etnično  poreklo,  vera  ali  prepričanje,

invalidnost, starost, spolna usmerjenost in druge.Vedenja  in  ravnanja,  ki  pomenijo  nadlegovanje,  kadar  ustrezajo  zgoraj  navedeni

definiciji,  so  vsa  tista  dejanja,  ki  temeljijo  na  različni  družbeni,  psihološki  in  /  ali

organizacijski moči v odnosu do žrtve:

- posmehovanje

- poniževanje,

- zastraševanje,

- fizična napadalnost,

- sramotilno obrekovanje ali črnjenje,

- žaljenje zaradi osebne okoliščine osebe,

- seksistične šale,

- šale, komentarji, opazke, pripombe na račun osebne okoliščine osebe,

- druga podobna vedenja ali ravnanja, ki jim je oseba izpostavljena samo zato, ker

je  ženska  ali  ker  je  moški,  ker  govori  drugačen  jezik  kot  nadlegovalna  oseba,

zaradi vere ali obiskovanja verskih obredov, prepričanja, narodnosti, rase, zaradi

invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti itd.)