1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
ZADEVA: Zahteva po umiku reklame za zaposlitev v SV objavljene na socialnem omrežju Spoštovana Dne 27. avgusta 2016 smo na uradni strani SV in na domeni socialnega omrežja FB zasledili, po našem mnenju in po mnenju članstva, vsebinsko sporno in neprimerno reklamo, ki nagovarja uporabnike FB k zaposlitvi v SV z zapisom »POTREBUJEŠ 3450 EUR?«. Kot sindikat, ki brani pravice pripadnikov SV in zaposlenih v MO, smo nad takšnim plehkim načinom reklamiranja vojaškega poklica SV ogorčeni. Spomniti vas moramo, da…
Preberite več...
S strani FINANČNE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Generalnega finančnega urada smo pravkar dobili odgovor na podano vprašanje s strani SMO: Ali se dvig sredstev iz sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja SODPZ šteje kot prejeti dohodek iz delovnega razmerja za preteklo leto ali več preteklih let in zadostuje dohodninski odmeri kot povprečenje ne glede ali je za dvig sredstev sprožen sodni spor ? V nadaljevanju objavljamo celotni odgovor FURS-a z namenom podaje transparentne in kredibilne informacije glede možnosti uveljavitve POVPREČENJA pri…
Preberite več...
Kot smo vam obljubili in šele po posredovanju URGENCE vam, vam posredujemo odgovore na bistvena vprašanja glede dviga sredstev iz SODPZ v povezavi z 206. členom, 5 odstavkom , ki smo jih danes prejeli s strani MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI ! Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) smo prejeli vašo prošnjo za odgovore na postavljena vprašanja v zvezi z uveljavitvijo pravice do enkratnega dviga sredstev poklicnega zavarovanja. [divider…
Preberite več...
S strani pripadnikov SV, ki so upoštevali naše usmeritve gledep postopkov dviga sredstev iz KAD-a in so to storili po naših navodilih INDIVIDUALNO, prejemamo danes v sindikatu zahvale zadovoljnih pripadnikov. Poudariti moramo, da so vsem, ki so do konca meseca JUNIJA podali kompletne vloge tako osebno kot tudi po pošti, za dvig sredstev iz SODPZ, bila danes izplačana sredstva na individualne TRR. Pri tem se vam v sindikatu SMO zahvaljujemo, da ste upoštevali naše usmeritve glede načina podaje vlog in…
Preberite več...
Dne 24 junija 2016 je bila s strani SMO posredovana zahteva s katero smo zahtevali s strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnilu po dodatnih vprašanjih glede dviga sredstev iz KAD-a in sicer : 1. Ali bo, po dvigu sredstev opravičenca iz SODPZ, delodajalec moral še naprej vplačevati sredstva na račun opravičenca ODPZ oz. KAD-a in ali bo ta sredstva v skladu z veljavno zakonodajo opravičenec še lahko koristil ; 2. Ali se poleg dodane dobe…
Preberite več...
Dne 05. 07.2016 je potekala skupna tiskovna konferenca, ki so jo sklicali Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikat ministrstva za obrambo (SMO) in Sindikat carinikov Slovenije (SCS). Na Tiskovni konferenci smo spregovorili o že podpisanem stavkovnem sporazumu med policijskima sindikatoma (PSS in SPS) in Vlado RS, poudarjamo, da podpiramo pogajalski dosežek policistov, a vendar zahtevamo temu primerljivo obravnavo tudi za: vojake, pravosodne policiste, carinike, uslužbence SOVA, uradne veterinarje, inšpektorje-kontrolorje-izterjevalce Finančne uprave RS in uradne gozdarje Zavoda za gozdove RS ter…
Preberite več...
KAD je dne 24.6.2016 na spletni strani objavil novico pod naslovom Pojasnilo v zvezi z enkratnimi izplačili odkupne vrednosti zavarovancem MORS, kjer je bil zapisan stavek:
"Od ostalih zavarovancev, ki tožbe niso vložili, pa bo zahtevala izrecno izjavo, da, glede na posledice enkratnega dviga, vztrajajo pri zahtevi za izplačilo."Stavek iz objave KAD-a
Zaradi burnega odziva zavarovancev na nejasno zapisano pojasnilo z dne: 24.6.2016 na spletni strani KAD-a, danes KAD dodatno pojasnujejo zapisano kjer jasno povedo na koga se…
Preberite več...
Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je kljub odgovoru, ki ga je podalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi enkratnega dviga sredstev, podalo zahtevo po dodatnih pojasnili, do katerih so pripadniki SV opravičeni pri lažjem odločanju glede dviga sredstev iz KAD-a. Zahteva po pojasnilo v izvirniku: Zahvaljujemo se na vaše obvestilo, ki smo ga prejeli danes po elektronski pošti. Ne glede na to, da so vaše obrazložitve zelo natančne imamo še nekaj dodatnih vprašanj. V povezavi…
Preberite več...