1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Na podlagi sprejetega D O G O V O R A o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju se je vlada zavezala, da se bosta skupaj s sindikalno stranjo najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju…
Preberite več...
Ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak se je odzvala na nadaljne sindikalne aktivnosti , tako je sindikate, ki so organizirali protest povabila na sestanek, ki bo v ponedeljek, 6. 2. 2017, ob 13 uri. Sindikalne zahteve so :- takojšni umik prvega odstavka 74. člena PNPZ in ohranitev višine prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanja najmanj v višini 9,25 %,- takojšnje znižanje upravljavske provizije, tako da bo po novem znašala največ 0.5 %
Preberite več...
Tudi letos morate vsi, ki niste vzdrževanih družinskih članov uveljavljali pri svoji dohodnini čez leto, oddati vlogo za upoštevanje vzdrževanih družinskih članov. Kdo odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih članov, do kdaj je potrebno oddati vlogo in kako ter kam, si lahko preberete v naslednjem članku... Kdo lahko odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov? Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane vložite zavezanci za dohodnino, ki med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane zavezanci, ki ste…
Preberite več...

Predsednik SMO v oddaji Studio ob 17 PROTESTI IN »POKLICNE« POKOJNINE

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Predsednik sindikata SMO Darko Milenkovič je bil danes gost na RTVSLO v oddaji Studio ob 17, kjer je oddaja potekala v luči danajšnjih protestov pred MDDSZEM pod naslovom PROTESTI IN »POKLICNE« POKOJNINE. Celotno radijsko oddajo lahko poslušate na povezavi : http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174449930
Preberite več...
Prvič v zgodovini samostojen Slovenije so se danes na protestni shod tako številno odzvali tudi pripadniki SV- vojaki člani SMO. Na mirnem protestnem shodu, pred ministrstvom za delo, ki ga je organiziralo 28 sindikatov in sindikalnih central pod skupnim sloganom » V SLOGI JE MOČ«, se je tako zbrala več kot 1000 glava množica protestnikov (policistov, vojakov, rudarjev, gasilcev, strojevodij, premikačev, prometnikov, pilotov, voznikov, delavcev v železarnah, delavcev v kemični industriji, steklarjev, pekov, pravosodni policistov, carinikov, šoferjev, baletnikov. Vsi pripadniki…
Preberite več...
Spoštovani člani in zaposleni v SV in MO Sindikati s članstvom zaposlenih, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati (policisti, vojaki, rudarji, gasilci, strojevodje, premikači, prometniki, piloti, vozniki, delavci v železarnah, delavci v kemični industriji, steklarji, peki, pravosodni policisti, cariniki, šoferji, baletniki ...) bomo v sredo, 18. januarja 2017 ob 11. uri pred ministrstvom za delopripravili protestne demonstracije, s katerimi bomo javnost opozorili, da smoPROTI NIŽANJU…
Preberite več...
Spoštovani člani in zaposleni v SV in MO V tem letu, ki se je do dobra šele začelo so že pred nami zelo pomembne spremembe zakonodaje, ki se dotikajo delovno pravnega statusa zaposlenih v SV in MO. Tako že med sindikati intenzivno potekajo usklajevanja in priprave vezane na »D O G O V O R o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju« v katerem sta se tako vladna kot sindikalna stran zavezali, da do najkasneje…
Preberite več...
Na podlagi sklepov organov SMO, SVOZ in SPMO ter zaradi zahtevnosti predloga Zakona o službi v Slovenski vojski in časovne stiske: ZAHTEVAMOpodaljšanje roka za podajo mnenja . Predlog Zakon o službi v Slovenski vojski vaš odgovor pričakujemo najpozneje do 11. 1. 2017 do 11.00 ure. OBRAZLOŽITEV: Zapisali smo, da je materija zelo zahtevna in v luči Dogovora o politiki plač v letu 2017, spreminjanju ZJU, ZSPJS in zakona o reprezentativnosti zahtevamo, da ustanovite mešano delovno skupino predstavnikov MO, SV in…
Preberite več...