1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Na priloženm posnetku si lahko ogledate stališče SMO glede problematike v MO in SV povezano z plačno politiko in pogajanji glede odprave anomalij, ki jo je v v oddaji ODKRITO na SLO 3 dne 14.03. 2017 podal predsednik SMO Darko Milenkovič.
Preberite več...

Nedopustna neposredna diskriminacija in žalitev pripadnikov SV odgovor MO

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Danes smo s strani MORS prejeli odgovor na dopis SMO, ki smo ga zaradi nedopustne neposredne diskriminacije in žalitve pripadnikov SV naslovili na NGŠSV in v vednost ministrici ter varuhinji človekovih pravic. V nadaljevanju v celoti objavljamo odgovor MO ! Zadeva: Nedopustna neposredna diskriminacija in žalitev do pripadnikov SV - pojasniloZveza: Vaš dopis z dne 6. 3. 2017 (št. IRDG: 101-2/2017-12) Spoštovani, predstavitev, ki jo omenjate, je bila pripravljena za interni sestanek Sektorja za vojaške zadeve v zvezi s postopki…
Preberite več...

Iskrene čestitke ob 8. marcu dnevu žena

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga praznujemo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Osmega marca 1857 so ženske delavke zaposlene v tekstilnih tovarnah v New Yorku organizirale protest. Uprle so se nečloveškim delovnim pogojem in premajhnim plačam. Policija je protestnice napadla in pridržala. Dve leti kasneje, prav tako v marcu, so te ženske ustanovile prvi delavski sindikat, da bi se tako lahko vsaj poskusile zavarovati in si pridobiti nekaj…
Preberite več...
Dne 6.3.2017 je bila s strani VRS sklicana pogajalska komisija z naslednjim dnevnim redom : 1. Potrditev zapisnikov sej pogajalske komisije z dne 9.2.2017 in 23.2.2017,2. Odprava anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest,3. Predlog aneksa št. 9 h KPJS (dodatek za pripravljenost na določenem kraju),4. Predlog aneksa h KPND (ureditev pripravljenosti), umaknjen NEUSKLAJEN5. Razno. Sindikati JS smo zahtevali od predstavnikov VRS, da predstavijo vsebino dogovora, ki sta ga parafirala VRS in Fides. Ker predstavniki vlade niso želeli razkriti dveh parafiranih…
Preberite več...

Nedopustna neposredna diskriminacija in žalitev do pripadnikov SV

0
Oceni ta predmet
(4 glasovi)
ZADEVA: Nedopustna neposredna diskriminacija in žalitev do pripadnikov SV Spoštovani ! Na podlagi priloge diaprojekcije - Ukaz GŠ, številka 8012-7/2017-136 z dne 13.2.2017 z naslovom »Glavne ugotovitve izvedenih seznanitev VO v letu 2016» ugotavljamo, da je v 4 (četrti) alineji zapisano naslednje: »Neustrezni (stari, debeli, sivi nekompetentni) pripadniki, ki predstavljajo vojaški poklic in SV« Najostreje obsojamo takšno neposredno diskriminacijo in žalitev in pri tem zahtevamo, da se storilca nemudoma ustrezno sankcionira in se opravi javno opravičilo do pripadnikov SV. Poudarjamo,…
Preberite več...

Nadaljevanje pogajanj z VRS za odpravo ANOMALIJ v JS

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Danes, dne 23.2.2017 ob 15.00 uri je sklicana seja pogajalske komisije med VRS in reprezentativnimi sindikati JS z naslednjim dnevnim redom: 1. Predlog Vlade glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest,2. Izmenjava stališč pogajalskih strani, upoštevaje sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač (3.a člen ZSPJS),3. Razno. Vladna stran nam je posredovala vladni predlog, A N E K S š t. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih…
Preberite več...

Informacije o poteku pogajanj za odpravo anomalij

0
Oceni ta predmet
(6 glasovi)
Dne 9.2.2017 je potekala seja pogajalske skupine med predstavniki VRS in sindikati JS. Pri tem je pomembno poudariti, da je sporazum s strani obrambnih sindikatov izpogajal in podpisal SMO in v imenu SVOZ-a ter SPMO-a, KS90. Omejeni sporazum iz leta 2016 smo sindikati (SMO, SVOZ, SPMO) izpogajali in podpisali ter tako omogočili odpravo anomalij v plačah tako pri pripadnikih v SV kot pri zaposlenih v J plačni skupini znotraj MO . Na zahtevo SMO se bo dodatno z aneksom uredila…
Preberite več...
Na podlagi sprejetega D O G O V O R A o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju se je vlada zavezala, da se bosta skupaj s sindikalno stranjo najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju…
Preberite več...