1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vse člane SMO obveščamo, da smo sklenili dogovor o sodelovanju z podjetjem Acron d.o.o, ki zastopa trgovine Bags&More ter Office&More

 

 

Članom SMO nudijo

 

 

- Kupon za 30% popust. In sicer za vse šolske potrebščine, šolske torbe, nahrbtnike, razen za knjige, učbenike in delovne zvezke. Veljavnost kupona je do 15.9.2019.
- Kupone dobite pri vašem sindikalnem zaupniku.
- 10 % popust na nakup kovčkov z sindikalno izkaznico
- Popusti se ne seštevajo - v primeru, da ima artikel višji popust kot 30% se obračuna višji popust, se pa ne seštejeta.
- Popust velja na vse šolske potrebščine, kot npr. barvice, zvezke, peresnice, šolske torbe, ravnila, pisala...
- Ob nakupu šolskih potrebščin je potrebno predložiti kupon.
- Kupon je vnovčljiv v vseh poslovalnicah office&more po Sloveniji, ob predložitvi sindikalne izkaznice SMO
- Seznam vseh poslovalnic najdete na linku: http://officeandmore.si/stores
- Na spletni strani www.officeandmore.si pa si lahko pogledate celotno ponudbo papirnice.
- Kontaktna oseba s strani ponudnika je ga. Pokeržnik Katja (041 305 669

 

 

S strani Jan Willem GOUDRIAAN generalnega sekretarja EPSU ( Evropska zveza sindikatov javnih služb) smo tako 29. 05. 2019 v sindikat prejeli pismo v katerem nas obvešča, da je Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) od 28. maja 2019 postal polnopravni član družine EPSU / PSI v katero je združenih več kot 260 sindikatov iz cele Evrope. EPSU tako zastopa preko 8 milijonov delavcev zaposlenih v javnih službah po vsej Evropi.

V sindikatu ocenjujemo ta pomemben korak, kot korak, ki pelje k izboljšanju delovno pravnih pravic članov in zaposlenih v SV in MO. EPSU pri svojem delu tako vpliva na politike in na odločitve delodajalcev, vlad in evropskih institucij, ki posledično vplivajo na javne uslužbence, njihove družine in skupnosti.

Temeljni cilji EPSU so, da bi zagotovili boljše delovne pogoje, izboljšali zdravje in varnost ter okrepili pravice za člane. Z delodajalci na evropski ravni se EPSU pogaja o sporazumih, ki izboljšujejo delovno pravni status delavcev javnih služb in zagotavljajo kakovostne storitve za državljane. EPSU veliki poudarek daje na izmenjavo informacij, raziskav in izkušenj z namenom izboljšali kakovost delovnih mest in storitev ter s tem tako poglobiti solidarnost v družini sindikatov včlanjenih v EPSU.

Vse člane in zaposlene, ki jim je bila kršena pravica do zagotavljanja časa za odmor med delom (malica) in ustreznega plačila za opravljanje nalog izven delovne obveznosti (primopredaja, priprava na delo, priprava na odhod iz službe skratka čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu), pa POZIVAMO da nam sporočijo zgolj zahtevo po kolektivni tožbi na e- naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., ki naj vsebuje: Ime in priimek, stalni naslov,GSM

 

Pooblaščeni odvetniški pisarni sindikata bodo tako v naslednjih dneh sprožili kolektivno tožbo na pristojnem sodišču.

V kolikor v našem dosedanjem delu prepoznate naš trud za dobro zaposlenih vas vabimo, da se včlanite v SMO. Pristopna izjava !

 

 

Lahko se je kititi s tujim perjem

 

O velikem uspehu pooblaščene odvetniške družbe sindikata Ministrstva za obrambo (Grilc, Starc & Partnerji), ki je v individualni tožbi zoper MO zastopala člana SMO, glede neizkoriščenega odmora za malico in neizplačanega opravljenega dela za čas primopredaje dela, smo poročali tako mi kot tudi mediji. Dobljena pravno močna sodba je po našem mnenju tako veliki uspeh ne samo za pripadnike SV in zaposlene v MO, ampak je pomemben uspeh za vse delavce v RS, ki jim delodajalec ne priznava te pravice.
Na ministrico za obrambo smo tako že 23. 04. 2018 naslovili zahtevo v kateri smo jo pozvali, da nam pojasni kako zagotavlja odmor za malico zaposlenim v SV in MO. Dne 21.06. 2018 smo s strani državnega sekretarja MO prejeli odgovor v katerem pa poenostavljeno in nestrokovno odgovarja na našo zahtevo. SMO je tako dne 08. 07. 2018 na ministrico kot odgovor na dopis št. 101-2/2018-50 z dne 21. 6. 2018, posredoval zahtevo v kateri jo med drugim seznanjamo z vsebino referenčne, pravno močne sodbe SMO in na podlagi katere podajamo jasno zahtevo:

 

»Da na podlagi 3. a. člena ZSPJS sami ugotovite kršitve, ki so izkazane in sodno potrjene, ter poskrbite za odpravo le-teh skozi nadomestilo ne omogočenega odmora med delom in neizplačanega opravljenega dela za čas primopredaje dela preden in po opravljeni dolžnosti. Prav tako pa od vas zahtevamo, da nemudoma prenehate s kršitvami kot ga je v danem primeru prepoznalo sodišče, saj menimo, da so takšna početja eden od razlogov za množine odhode iz SV.Ogovor MO na našo zahtevo tako pričakujemo najpozneje do 31. 8. 2018. Z odgovorom MO vas bomo seznanili takoj ko le tega pridobimo.

 

V SMO ne želimo netiti slabe volje v med sindikalnem sodelovanju, saj s tem delodajalcu jasno dajemo vedeti, da nismo enotni, vendar se ob zapisanem obvestilu SVS čutimo izzvane. Razumemo in pozdravljamo, da se na naše rezultate dela v korist zaposlenih navežejo tudi ostali sindikati v RS, ki jih zastopajo , nikakor pa ne moremo razumeti, da si z dobljeno tožbo, ki je plod našega dela SVS gradi javno mnenje kot, da je to njihov uspeh in v svojem zanosu egocentričnosti namenoma pozabi v objavi zapisati kdo je to tožbo dobil saj je le ta edina podlaga za vse nadaljnje tožbe iz tega naslova.

Postopki v teku
Po objavi novice o dobljeni tožbi SMO se je na sindikat obrnilo veliko članov in zaposlenih le te smo napotili na pooblaščene odvetniški pisarni sindikata Ministrstva za obrambo, ki sta sprožili individualne sodne spore iz naslova nadomestila za nezagotovljeni odmor za počitek (malico) in opravljanje dela izven delovne obveznosti (primopredaja, priprava na delo, priprava na odhod iz službe).

 

Celotni dopis - zahtevo do MO objavljamo v nadaljevanju.

»Vaš odgovor iz zveze je tako še en dokaz vašega sprenevedanja. Namreč v dopisu iz zveze zelo poenostavljeno in nestrokovno odgovarjate na naš dopis z dne 23. 4. 2018, v katerem vas sprašujemo glede zagotavljanja odmora med delovnim časom. Nekatere pomanjkljivosti že sami ugotavljate in priznavate, ob tem pa rešitve, ki jih izpostavljate kot ustrezne, niso skladne z kogentno zakonodajo in ne odgovarjajo na bistvo problema.

Prepričani smo, da sami poznate aktivno zakonodajo, ki določa delovna mesta znotraj MORS, SV, OVS, URSZR. Zaradi nezadostne kadrovske popolnjenosti ter napačne uporabe iste zakonodaje s strani MO, SV, OVS, URSZR prihaja do sistematičnih in večletnih kršitev delovnopravnih predpisov. Izhajajoč iz sodne prakse, je delodajalec dolžan vsakem delavcu jasno določiti čas za odmor, kar pa ni praksa v MO in organih MO, temveč naj bi vsak zaposleni na izpostavljenih DM sam kreiral svoj čas za odmor le tega pa zaradi narave ne more. Zgolj možnost zagotavljanja prostora za prehranjevanja na delovnem mestu ne pomeni ustrezne rešitve. Odmor je namenjen delavcu in mu omogoča, da se psihofizično odpočije od delovnega procesa ter pripravi na drugi del delovnega dneva, pri tem ne smete zaposlenim sistematično kršiti pravico odmora med delom.

Glede na navedeno in sodno prakso od vas zahtevamo, da ugotovite že nastale krivice in jih poravnate, ter delo organizirate tako, da bo vsak sleherni zaposleni za vsak dan dela točno vedel, kdaj lahko izkoristi odmor med delovnim časom in ga bo tudi izkoristil brez kakršnekoli delovne obveznosti oz. zadolžitve v tem času. Delodajalec je po aktivni zakonodaji ter sodni praksi dolžan organizirati delo in zaposlenemu odrediti, kdaj lahko oz. kdaj naj koristi odmor med delovnim časom.
Sama sodna praksa, zraven že navedene sistematične kršitve pokaže še na dodatno bistveno sistematično kršitev, ki poteka od leta 1992. Ta kršitev je izkazana skozi dejstvo, da mora zaposleni pri opravljanju dolžnosti dežurnega, varovanja objektov, intervencije zaradi priprave in primopredaje delati več je kot maksimalno dovoljeno, torej dlje od delovne obveznosti določene za opravljanje naštetih obveznosti. Povsod, kjer je odrejena obvezna primopredaja dela, mora zaposleni zaradi odrejene predaje dela ostati v službi 15 do 30 minut dlje (ob raznih zapletih pa še dlje), vendar tega dodatnega časa, ko ostane na delovnem mestu po ukazu in navodilih delodajalca ne dobi plačanega. Takšnih aktivnosti je v MO (URSZR, OVS) in SV veliko. Bistvo problema in nezakonitega ravnanja delodajalca je v tem, da je v zakonu in odločitvi sodišče jasno zapisala katere obveznosti zaposlenega sodijo v delovno obveznost in sicer:

 

- Prihod in odhod iz službe,
- Priprava na delo oz. primopredaja dolžnosti,
- Opravljanje nalog na določeni dolžnosti oz. delovnem mestu,
- Čas za odmor oz. počitek na delu,
- Priprava na odhod iz službe.

 

Sodišče je s tem jasno odločilo, da je delavcu potrebno plačati ves čas ko je le- ta na razpolago delodajalcu. Povsem jasno je, da je ustrezno plačilo za delo izven delovne obveznosti nadurno delo in ga kot takšno delodajalec mora plačati ali delo organizirati tako, da zaposleni vse naštete obveznosti opravi znotraj odrejene delovne obveznosti.

V SMO torej od vas zahtevamo, da na podlagi 3. a. člena ZSPJS sami ugotovite kršitve, ki so izkazane in sodno potrjene, ter poskrbite za odpravo le-teh skozi nadomestilo ne omogočenega odmora med delom in neizplačanega opravljenega dela za čas primopredaje dela preden in po opravljeni dolžnosti. Prav tako pa od vas zahtevamo, da nemudoma prenehate s kršitvami kot ga je v danem primeru prepoznalo sodišče, saj menimo, da so takšna početja eden od razlogov za množine odhode iz SV.
Vaše konkretne odgovore, kako boste rešili navedena vprašanja, ki pomenijo več let trajajočo nezakonito ravnanje delodajalca, pričakujemo najpozneje do 31. 8. 2018. V nasprotnem bo sindikat Ministrstva za obrambo pozval vse zaposlene v MO, ki jim je bila kršena pravica, da pristopijo preko pooblaščenih odvetnikov SMO v sodni spor zoper MO. Ob tem vas opozarjamo, da ste dolžni kot proračunski uporabniki v takšnih primerih ravnati kot dober gospodar in težiti k temu, da se nastale krivice odpravijo ter da ne prihaja do dodatnih sodnih stroškov, ki bremenijo davkoplačevalski denar.

Lep pozdrav.«

Vodstvo SMO

 

V Sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) smo v letu 2017 za našega člana sprožili sodni postopek in sicer za plačilo časa primopredaje dela ter neizkoriščenega odmora za malico. Sodba je bila izdana v aprilu 2018, v maju 2018 pa postala pravnomočna.

 

Naš član na svoji delovni zadolžitvi ima tudi obvezo, da v začetku izmene prevzame delo od predhodnika, in ga po koncu izmene preda sodelavcu. Ta predaja dela terja od delavca, da po koncu svojega delovnega časa, ostane na delovnem mestu in preda delo naslednjemu, kar ob normalnem teku dogodkov traja 15 minut na izmeno, ob izrednih primerih pa precej dlje. Tega dela in tega časa, ko je delavec na razpolago delodajalcu, MORS ne plačuje, čeprav ga odreja kot dolžnost delavca.

 

 

Nadalje taisti član zaradi opravljanja 12-urne dolžnosti, na katero je razporejen kot edina oseba v izmeni, ne more koristiti odmora za malico. Čeprav mu MORS zagotavlja čajno kuhinjo, v kateri si lahko pripravi obrok hrane, to ne zadošča za izpolnitev obveze delodajalca, da delavcem zagotovi odmor. Možnost prehranjevanja na delovnem mestu ne pomeni zagotavljanja odmora med delovnim časom. Tudi v tem delu je sodišče v celoti sledilo naši argumentaciji, da mora MORS za ta čas zagotoviti ustrezno plačilo (kot nadure).

 

 

Sodišče je tako v celoti razsodilo v prid člana ter toženi stranki REPUBLIKI SLOVENIJI Ministrstvu za obrambo, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, naložilo
plačilo nadomestila za predajo dela in neizkoriščen čas odmora v višini (pcto. 4.030,76 EUR).

 

V predmetni zadevi gre za pomembno zmago SMO v korist vseh delavcev v RS, ki jim delodajalec odreka pravico do obračuna časa primopredaje dela ( pred ali po opravljeni izmeni) in odmor za malico (MORS se zoper prvostopno sodbo sploh ni pritožil, kar se redko zgodi, je pa razumljivo).

 

Na osnovi predmetne sodbe bomo v SMO pozvali vodstvo MO, da pristopi k odpravi nastalih krivic v podobnih situacijah, saj gre po našem mnenju za večje število pripadnikov SV in zaposlenih v MO.

 

 

V prilogi predmetna sodba (prva stran in izrek, anonimizirano).

Skupaj SMO močnejši !
vaš SMO

Bodite na tekočem z delom sindikata Ministrstva za obrambo SMO. Naročite se na E-novice !

Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 25. 04. 2018 na ministrico Ga. Andreja Katič naslovil zahtevo s katero smo zahtevali natično opredelitev in rešitev problema na katerega so nas opozorili člani- pripadniki SV, ki su vključeni v proces priprave in urjenja za BBSk.

 

Problematika, ki se je je odražala med pripadniki in za katero smo zahtevali jasna pojasnila je bila naslednja :

 

1. Na podlagi ukaza in realne angažiranosti, ki izhaja iz ukaza za formiranje BBSk in poimenskega seznama pripadnikov, vse angažirane pripadnike pripada plačilo po 2 oz. 3. ods. 59. čl. ZSSlov. Glede na dejstvo, da so angažirani že od marca 2018 zahtevamo, da nam potrdite njihovo plačilo, ki mora biti izvedeno 04. 5. 2018;

 

 

2. Izhajajoč iz usmeritev nadrejenih, da pripadnikom prioritetno odrejajo koriščenje viška ur ter glede na dejstvo, da še ima precejšnje število pripadnikov neizkoriščen LD 2017 in ga posledično, zaradi anagažiranja do kraja junija 2018 ne bodo mogli izkoristiti, vas sprašujemo kako boste zagotovila koriščenje neizkoriščenega LD 2017 do kraja leta 2018. Dejstvo je, da ga zaradi službenih potreb, ki so na strani delodajalca ne bodo mogli izkoristi.

 

Ker do zahtevanega roka podaje odgovora in sicer do 07. 5. 2018 s strani ministrice nismo prejeli zahtevanih pojasnil smo 10. 05. 2018 bili primorani posredovati urgenco. Odgovor smo prejeli s strani MO šele 15. 05. 2018 kjer pojasnjujejo naslednje:

 

 

"V zvezi z vašimi vprašanji glede zagotavljanja plačila pripadnikom, ki opravljajo dela in naloge v modulu BBSk 72. BR ter v nadaljevanju njihovega koriščenja rednega letnega dopusta za leto 2017, vam glede na prejeta pojasnila GŠSV, v nadaljevanju podajamo naslednji odgovor.

 

Pripadnikom je bilo pri plači za mesec april 2018 (izplačana 4. 5. 2018), izvedeno plačilo dodatka na podlagi 59. člena ZSSloV in Ukaza za izvedbo evidentiranja, obračunavanja in izplačevanja povečanja plač zaradi povečanega obsega dela in obremenitev (GŠSV, št. 1005- 57/2018-78, z dne 1. 3. 2018).

 

V zvezi z neizkoriščenim letnim dopustom iz leta 2017 pa bi pojasnili, da bodo lahko pripadniki neporabljen letni dopust za leto 2017, skladno s tretjim odstavkom 97. h člena Zakona o obrambi, izrabili do konca leta 2018. Na podlagi predloga in seznama, ki ga bo pripravila nosilna enota, bodo pripadnikom izdani sklepi o izrabi letnega dopusta, zato pripadnikom ne bo treba individualno vlagati prošenj."

pripravljenostZADEVA: DOPOLNITEV ZAHTEVE
Zveza: naš dopis MO-GS 15/16 z DNE 11. 12. 2016

Spoštovana!

Z dopisom iz zveze smo vam dne 11. 12. 2016 posredovali zahtevo za izplačilo dodatka za pripravljenost, kot ga predpisuje ZSPSJ in KPJS. Ne glede na že posredovano informacijo smo dodatno ugotovili, da se v SV izvaja precejšnje število takšnih nalog, kot je opisano v zahtevi iz zveze, torej ni vprašljiva oblika naloge in njeno opravljanje temveč ustrezno plačilo za ukazano aktivnost – nalogo. Še enkrat poudarjamo in vas opozarjamo, da se (kot že večkrat v preteklosti) izkoriščajo določila 59. člena ZSSlov v škodo zaposlenih v SV. Zahtevamo, da to negativno anomalijo nemudoma odpravite z ustreznim plačilom za stanje pripravljenosti. V preteklosti je bilo več podobnih kršitev odpravljenih brez nepotrebnih sodnih sporov in tudi za te kršitve zahtevamo enak popravek, torej spoštovanje 3. a. člena ZSPSJ in odpravo premalo izplačane plače tudi za preteklo obdobje z zamudnimi obrestmi.
Poudarjamo da je bila pripadnikom SV in zaposlenim v organih MO v času stalne pripravljenosti opravljene na domu pravica do odmora in počitka v tem času bistveno okrnjena. Saj so bili v vsakem trenutku na razpolago delodajalcu, da jih pozove na izpolnjevanje obveznosti po pogodbi o zaposlitvi.
Po dodatnem preverjanju ustreznega plačila za tovrstno ukazano pripravljenost med pripadniki SV smo prišli še do naslednjih nalog, katerih pa je po našem mnenju v SV zagotovo še več. Prepričani smo , da je ugotovitev nastale nepravilnosti in odprava le teh naloga SV oz. MO. Ugotovitve kažejo na to, da zraven nepravilnosti iz citiranega dopisa, obstajajo tudi nepravilnosti plačila še pri naslednjih nalogah v organih v sestavi MO:

- Odrejanje zimske službe z nalogo dosegljivosti;
- Odrejanje nalog dosegljivosti za službe vzdrževanja in kuhinje (kurjači, kuharji, vzdrževanje površin in sredstev in podobno);
- Odrejanje nalog dosegljivosti za pripadnike OVS;
- Odrejanje nalog dosegljivosti za pripadnike URSZR.

Vnovič zahtevamo in pričakujemo takojšnjo odpravo teh anomalij na način, da zaposlenim v zgoraj omenjenih in podobnih nalogah zagotovite ustrezno plačilo dodatka za pripravljenost ter to anomalijo odpravite tudi za nazaj (5 let).
Vaše poročilo o odpravljenih anomalijah, pri plačilu naštetih nalog pričakujemo do 15. 01. 2017. Vsekakor pa tudi poročilo o rešitvah teh anomalij v prihodnje.

 

Naslovnik:

Ga. ANDREJA Katič, ministrica

Na podlagi preverjenih informacij ugotavljamo, da kljub našim zahtevam v preteklosti do odprave nepravilnosti, v strukturah SV še vedno prihaja do neplačila zaukazanih aktivnosti. Precejšnje število članov se je obrnilo na nas z vprašanjem okoli pripadanja ustreznega plačila pri določanju nalog rezerve za naloge varovanja in dežurstva.

 

Gre namreč za ne izplačevanje dodatka za oblike zagotavljanja rezerve nalog varovanja in dežurstva, torej to obliko lahko enačimo s pripravljenostjo na domu zaradi zagotavljanja rezerve v primeru izpada pripadnikov na nalogah varovanja objektov in dežurstev. Zavoljo odrejene omenjene oblike dela oz. pripravljenosti pripadnikov bi tako moral le tem biti izplačan dodatek za pripravljenost na domu v višini 20% osnovne plače zaposlenega. Praksa je popolnoma drugačna in se pripadnikom v času ukazane rezerve ne priznava in posledično ne izplačuje pripadajoči dodatek. Pridobljene informacije smo preverili, saj smo opravili vpoglede v ukaze, ki opredeljujejo rezervo na domu.

 

Opozarjamo, da morebitno sklicevanje na 55. člen ZSSlov (dosegljivost) ni pravilna za izkazane aktivnosti, saj jasno govori o obveznosti uporabe javnih ali službenih komunikacijskih sredstev, nikakor pa ne osebnih (mobiteli, telefoni in podobno). Hkrati je jasno opredeljeno, da pristojno poveljstvo, enota ali zavod mora zagotoviti komunikacijska sredstva zaradi dosegljivosti.

 

Sam čas dosegljivosti je enakovreden pojmu pripravljenost na domu, za katerega pa ZSPJS in KPJS določata 20% dodatek k osnovni plači zaposlenega.

 

Zato zahtevamo, da na podlagi 3. a. člena ZSPJS opravite kontrolo za pet letno obdobje in vsem pripadnikom, ki v času ukazane rezerve na domu niso dobili omenjenega dodatka le-tega obračunate in izplačate skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

Informacijo o odpravi opisane anomalije pričakujemo do 31. 01. 2017.

Naslovnik :

Ga. ANDREJA KATIČ, ministrica

Pripadnice in pripadnike SV želimo opozoriti na brezglavi poziv enega od sindikatov po vlaganju individualnih tožb za plačilo razlike od 20% do 130% za vse plačane ure pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju.

 

Pri tem poudarjamo, da lahko na strani pripadnika v kolikor sodišče ne ugodi tožbenemu zahtevku pride do velikih stroškov, ki jih mora pripadnik sam poravnati (sodna taksa, stroški nasprotnika ).

Opozarjamo tudi , da sodišče do danes ni obravnavalo niti enega individualnega primera niti na 1. stopnji s strani pripadnikov SV za plačilo razlike od 20% do 130% za vse plačane ure pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju ,ZATO TUDI NI NOBENE SODNE PRAKSE NA TO TEMO, ki bi lahko vlivala upanje po uspešno dobljeni vloženih tožbah !

 

Nespametno in zevajoče je tudi objavljanje kakršni koli morebitnih dobljenih zneskov, saj iz prakse sodišč vemo, da ti morajo biti najprej dosojeni. Takšni način obljubljana zneskov se je v praksi izkazal za netočnega, ki ima zgolj namen zavajanja in iskanja naivnih ljudi.

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo SMO pri vlaganju tožb ravnamo preudarno kot smo to dokazali pri uspešno dobljeni tožbi za neizkoriščen prosti dan na MOM.

 

V individualni tožbeni postopek člana bomo šli z enim referenčnim primerom, ki ga bo v celoti pokril SMO v primeru izgube tožbe. V primeru pozitivne rešitve tožbe pa bo to podlaga ali precedens za uspeh vsem ostalim pripadnikom SV v istih tožbah.

 

Vemo, da slovenski vojaki nismo v najboljšem ekonomskem in socialnem položaju, zato je temu še bolj namenjeno naše obvestilo in opozorilo.

 

O nadaljnjih dogodkih vas bomo sprotno obveščali !

 

Poziv k vlaganju tožb je SVS objavil na svoji spletni strani !

Na SMO se je obrnilo nekaj članov in zaposlenih, ki opravljajo delo v Centrih za obveščanje (CO). Ti pri opravljanju nalog v izmenah nimajo možnosti koriščenja odmora za malico, sporne pa so tudi 15-minutne predaje dela pred nastopom delovne izmene, ki se ne vštejejo v delovni čas.

 

Izhajajoč iz zakonodaje delodajalec mora zagotoviti pravico do odmora med delovnim časom, delojemalec se pa tej pravici ne more odpovedati. To pomeni, da je odmor za malico neodtujljiva pravica delavca iz delovnega razmerja. Ministrstvo je kot delodajalec dolžno zagotoviti uresničevanje te pravice delavca. Vendar pa zaradi kadrovske podhranjenosti v več centrih v okviru URSZR prihaja do situacije, ko delo v izmeni opravlja en sam delavec, narava dela pa je takšna, da terja stalno prisotnost na delovnem mestu. Delavec tako nima možnosti koristiti svoje pravice do odmora, ki je primarno namenjena počitku delavca med delom zaradi obnovitve njegovih moči, tako da se psihično in fizično lahko odpočije od dela in pripravi na nadaljnje delo. K temu ne pripomore dejstvo, da delavci uporabljajo slušalke ali pa daljinske telefonske aparate, saj s tem nima zagotovljenega odmora med delom.

 

Sodna praksa se je že v več podobnih primerih zavzela stališče, da je delodajalec dolžan organizirati delovni proces tako, da lahko delavci uresničujejo pravice, ki jim jih daje zakon. Če pa delodajalec tega delavcem ne omogoči, je za čas opravljenega dela na ta račun obogaten, zaradi česar mora delavcu nadomestiti vrednost dosežene koristi. V 12 urnem izmenskem delu, pa delavec ima pravico do 30+15 minut odmora med delom oz. odmora za malico.

 

Smiselno enako velja za 15-minutne predaje dela pred nastopom delovne izmene. Ta obveznost je predpisana kot delovna dolžnost, delavec pa je tedaj delodajalcu na voljo na za to odrejenem mestu. Ta čas, ki ga delavec za to porabi oz. delo, ki ga delavec v času primopredaje opravi, pomeni za delodajalca doseženo korist, na podlagi katere je obogaten na račun delavca.

 

Zato vas pozivamo, da v izogib morebitnim sodnim sporom, nastalo situacijo in krivice iz delovnega prava za nazaj (na podlagi 3. a. člena ZSPJS) rešite v roku 30 dni.

Naslovniki prejetega dopisa:

Ga. ANDREJA KATIČ, ministrica
g. DARKO BUT, direktor URSZRS