1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Danes smo s strani MORS prejeli odgovor na dopis SMO, ki smo ga zaradi nedopustne neposredne diskriminacije in žalitve pripadnikov SV naslovili na NGŠSV in v vednost ministrici ter varuhinji človekovih pravic. V  nadaljevanju v celoti objavljamo odgovor MO !

 

Zadeva: Nedopustna neposredna diskriminacija in žalitev do pripadnikov SV - pojasnilo
Zveza: Vaš dopis z dne 6. 3. 2017 (št. IRDG: 101-2/2017-12)

 

Spoštovani,

 

predstavitev, ki jo omenjate, je bila pripravljena za interni sestanek Sektorja za vojaške zadeve v zvezi s postopki pridobivanja kadrov za potrebe Slovenske vojske in ni bila nikjer prikazana javno. Predstavitev je pripravil načelnik omenjenega sektorja, ki je kot primer neustreznega predstavnika, ki bi kandidatom na terenu predstavljal vojaški poklic in lik pripadnika Slovenske vojske, po njegovih besedah opisal kar sebe, kar je ob predstavitvi tudi poudaril.

 

Ne glede na pojasnilo avtorja predstavitve, pa je omenjeno neprimerno in nepotrebno izpostavljanje fizičnih in drugih lastnosti posameznikov, zaposlenih v Slovenski vojski oziroma v drugih organizacijskih enotah ministrstva, nedopustno. O tej zadevi bo obravnavo opravil generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve, v katerega pristojnosti je Sektor za vojaške zadeve, in sprejel ukrepe v smeri, da se tovrstno neprimerno opisovanje posameznikov ne uporablja v uradnem ali internem pisnem gradivu oziroma v razpravah o zaposlenih in med zaposlenimi. Generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve g. Srečko Zajc se zaradi neprimernega ravnanja podrejenega sektorja iskreno opravičuje v imenu vodstva direktorata.

 

{loadmodule [3]}

ZADEVA: Nedopustna neposredna diskriminacija in žalitev do pripadnikov SV

 

Spoštovani !

 

Na podlagi priloge diaprojekcije - Ukaz GŠ, številka 8012-7/2017-136 z dne 13.2.2017 z naslovom »Glavne ugotovitve izvedenih seznanitev VO v letu 2016» ugotavljamo, da je v 4 (četrti) alineji zapisano naslednje:

 

»Neustrezni (stari, debeli, sivi nekompetentni) pripadniki, ki predstavljajo vojaški poklic in SV«

 

Najostreje obsojamo takšno neposredno diskriminacijo in žalitev  in pri tem  zahtevamo, da se storilca nemudoma ustrezno sankcionira in se opravi javno opravičilo do pripadnikov SV.

 

Poudarjamo, da je takšen zapis, ki navaja neke osebne okoliščine zaradi katerih so v enakih ali podobnih situacijah pripadniki SV obravnavani manj ugodno kot drugi je v prvi vrsti v nasprotju z etičnimi vodili in načeli vsakega pripadnika SV kateri so jasno zapisan v  K O D E K S  vojaške etike Slovenske vojske.

 

Čeprav na podlagi ZObr SMO ni pristojen za predlaganje uvedbe disciplinskih postopkov menimo, da gre pri navedenem žaljivem citatu za storjeno dejanje težje kršitve vojaške discipline in sicer po 10 odstavku, 57. člen ZObr žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, nadrejenih ali drugih vojaških oseb na istem položaju oziroma do civilnih oseb.

 

Vaša pojasnila okoli žaljivega zapisa in odgovor o izvedenih ukrepih pričakujemo v najkrajšem možnem času, najpozneje do 01. 4. 2017.

 

Lep pozdrav.

Naslovnik:

 

Genmaj. Andrej Osterman, načelnik GŠ          

                                                                                 

v vednost:                                                                                                     

ga. ANDREJA KATIČ, ministrica za obrambo