1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Sindikat Ministrstva za obrambo je danes dne 15.01.2019 naslovil na predsednika vlade g. MARJAN ŠAREC pobudo za zaposlitev vojakov po 45 letu na delovna mesta pravosodnih policistov. Pobudo objavljamo v nadaljevanju: Spoštovani! Na vas kot predsednika vlade RS naslavljamo pobudo, da se vojakom, ki dopolnijo 45 let starosti ponudi možnost zaposlitve na delovnem mestu pravosodni policist. V teh dneh smo priča javne polemike glede kadrovske podhranjenosti v vrstah pravosodnih policistov. Ob tem vas seznanjamo, da bo večje število pripadnikov SV…
Preberite več...
Na ministra za obrambo in državnega sekretarja je sindikat ministrstva za obrambo dne 09.1.2019 ponovno naslovil zahtevo v kateri ju je pozval, da se v MO vendarle odpravi neenakost pri odrejanju delovnega časa. Odgovor MO na našo zahtevo- pobudo objavljamo v nadaljevanju: Številka: 101-2/2019-5Datum: 15. 01. 2019 Zadeva: Neenakost pri odrejanju delovnega časaZveza: Vaš dopis št. MO/GŠ 04/19 z dne 8. 1. 2019 Spoštovani, prejeli smo dopis, citiran v zvezi, s katerim ponovno opozarjate na neenakost odrejanja pričetka delovne obveznosti…
Preberite več...
Na ministra in državnega sekretarja je sindikat ministrstva za obrambo ponovno naslovil zahtevo v kateri ju pozivamo, da se v MO vendarle odpravi neenakost pri odrejanju delovnega časa. Dopis je v celoti objavljen v nadaljevanju sporočila: Že vrsto let opozarjamo na neenakost odrejanja pričetka delovne obveznosti med upravnim delom MO, OVS in SV. Vse vaše predhodnike-ce smo seznanjali in ponujali rešitve, katere ne glede na zaveze in obljube nikoli niso uresničene. Ker je v upravnem delu MO vse več nezadovoljstva…
Preberite več...
Dne 07. 01. 2019 smo prejeli sklep DSS v Ljubljani o zavržbi vložene kolektivne odškodninske tožbe glede kršitve pravice do odmora med delovnim časom in opravljanja primopredaje dolžnosti izven delovne obveznosti. Ne glede na obrazložitve sodišča, smo odločeni uporabiti vsa pravna sredstva za zaščito pravic članov SMO. Zato bomo v naslednjih dneh vložili pritožbo na višje delovno in socialno sodišče. Ker gre za prvi primer, ki je za naše delovanje od posebnega pomena bomo primer, če bo potrebno, zapeljali tudi…
Preberite več...

VLADA KRŠI SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV DO PRIPADNIKOV SV

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Sindikat Ministrstva za obrambo SMO je tokom pogajanj v letu 2018 z VRS izpogajal, da se je v stavkovnem sporazumu opredelilo, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.
Podrobna obrazložitev širše vladne pogajalske skupine glede zapisanega v sporazum je bila, da predlagana…
Preberite več...
Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 21. 12. 2018 na predsednika Vlado RS ponovno naslovil urgenco po realizaciji sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki se nanaša na pripadnike SV. Dne 18. 12. 2018 smo v SMO na predsednika vlade posredovali dopis v katerem smo ga pozvali k spoštovanju sporazuma O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV, ki se v omenjenem sporazumu nanašajo na uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV. Pri tem smo posebej poudarili, da spoštovanje dogovora in zahtevana pojasnila iz posredovanega…
Preberite več...
Sindikat Minisrtrstva za obrambo (SMO) je danes naslovil dopis na predsednika vlade g. Marjana Šarca v katerem ga poziva, da nemudoma prenehajo z kršitvijo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Vlada do danes še ni sprejela uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV kot je to bilo dogovorjeno v stavkovnem sporazumu in usklajeno z MO. Poziv predsedniku vlade g. Marjanu Šarcu objavljamo v nadaljevanju: PREDSEDNIK VLADE RSg. Marjan Šarec ZADEVA: KRŠITEV SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV Spoštovani g. Marjan…
Preberite več...

Pozitivno mnenje na predlog uredbe - vendar ...?

0
Oceni ta predmet
(2 glasovi)
Sindikat Ministrstva za obrambo je bil dne 5. 12. 2018 s strani MO, povabljen na usklajevanje predloga uredbe, ki jo je pripravil MO. Usklajevanje uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v SV in posledično možnost ureditve anomalij, ki so nastale v letu 2017 je dosežek SMO v poagajanjih z VRS v letošnjem letu in je kot tak del DOGOVORA z vlado in reprezentativnimi sindikati o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Mnenje na uredbo, ki je bila…
Preberite več...