1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zahteva SMO po takojšnjem ukrepanje z namenom preprečitve morebitne epidemije garij

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Dne 26.06. 2017 je sindikat Ministrstva za obrambo SMO prejel prijavo članov SMO, ki so v prijavi navajali, da imajo po telesu izpuščaje- srbež, ki se pojavil iznenada in je izrazit predvsem ponoči. V SMO ob prijavah pripadnikom SV svetovali, da poiščejo zdravstveno pomoč in se napotijo v ambulante nujne medicinske pomoči, saj je obstajala bojazen, da so se okužili z Garjami (scabies, srbečica), ki je parazitska kožna nalezljiva bolezen. Po posredovanih IZVIDIH pregledanih pripadnikov SV v ambulantah nujne medicinske…
Preberite več...

Uspeli smo doseči pravičnejše plačilo viška ur za pripadnike SV

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Z odredbo Ministrice za obrambo št. 020-20/2017-40 z dne 27.06.2017 ministrstvo dokončno ureja problematiko nadur, ki so nastale v neenakomerno ali začasno prerazporejenem delovnem času v posameznih referenčnih obdobjih. Ministrstvo je tako bilo primorano popustiti pod pritiskom že dobljenih tožb (Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zadevi posameznik-policist) kot tudi na podlagi dobljenih pravno močnih tožb, v katerih so bili uspešni člani SMO, ki so jih zastopali pooblaščeni odvetniki SMO pred delovnimi sodišči. Na podlagi dobljenih pravnomočnih tožb pripadnikov SV –…
Preberite več...

VČERAJ SMO PROSILI , DANES ZAHTEVAMO, JUTRI BOMO VZELI

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Združeni sindikati :SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE (SDOS),SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE (SCS),SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO (SMO),SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE (SVS),SINDIKAT VOJSKE, OBRAMBE IN ZAŠČITE (SVOZ), SINDIKAT PILOTOV MINISTRSTVA ZA OBRAMBO (SPMO) Datum : 26.06.2017 USTANOVITEV SKUPNEGA STAVKOVNEGA ODBORA Spoštovani, obveščamo vas, da smo se zgoraj navedeni reprezentativni sindikati, ki zastopamo svoje člane v pogajanjih z Vlado republike Slovenije za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, na podlagi odločitev organov sindikatov z dnem 26.06.2017…
Preberite več...
Sindikat Ministrstva za obrambo SMO je dne 05.06.2017 na ministrico za obrambo naslovil zahtevo po pojasnilu glede reorganizacije uprav za obrambo, ki bi naj po pridobljenih podatkih povzročilo drastično zmanjšanje števila zaposlenih v UO.Dne 09. 06. 2017 smo s strani MO pridobili pojasnilo, ki je objavljeno v nadaljevanju obvestila: Spoštovani, po elektronski pošti smo dne 4. junija 2017 prejeli vaš dopis, naveden v zvezi, v katerem zahtevate pojasnilo glede reorganizacije uprav za obrambo, ki naj bi po vaših informacijah povzročila…
Preberite več...
Domnevamo, da je MORS podaljšal javni razpis za vključitev v Šolo za častnike, ker je bil odziv kandidatov premajhen. Prav tako je zaznati, da se prijavljeni kandidati prijavljajo na razpis predvsem z namenom da dobijo zaposlitev ne pa iz veselja do dela v SV. Na podlagi naših izkušenj iz dela v enotah, vam predlagamo, da najprej izkoristite notranje rezerve ustreznega kadra. V SV je veliko pripadnikov z ustrezno stopnjo izobrazbe na vojaških in podčastniških dolžnostih. Veliko jih že ima tudi…
Preberite več...
Sindikat Ministrstva za obrambo SMO je dne 05.06.2017 na ministrico za obrambo naslovil zahtevo po pojasnilu, kot izhaja iz nadaljevanja obvestila: ZADEVA: Zahteva po pojasnilu Spoštovana!S strani članov SMO, ki so zaposleni v upravah za obrambo smo pridobili informacijo, da je MO pričel z reorganizacijo uprav za obrambo. Pri tem so nas člani opozorili, da bi naj reorganizacija povzročila drastično zmanjšanje števila zaposlenih na 5 delavcev (4 delavci in vodja) + 2 vojaka - vse ostale pa bi naj premestili…
Preberite več...

Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2017 bo 5 junija

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
V skladu s podpisanim dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, v letu 2016 med sindikati* in vlado RS pripada regres za letni dopust za leto 2017 zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer: – do vključno 16. plačnega razreda 1.000,00 €;– od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 €;– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 €;– od 51. plačnega razreda in višjega 500,00 € Navedeni zneski so bruto !…
Preberite več...

MO določil višino dodatkov pripadnikov, ki bodo napoteni v Latvijo

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
S strani MO smo trije sindikati obrambe (SMO,SVOZ in SPMO) dne 25. 05. 2017 pridobili odgovor na zahtevano pojasnilo o načinu plačila pripadnikov kontingenta v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latviji. Pojasnilo MO objavljamo v celoti: Kot smo vas že obvestili v dopisu, citiranim v zvezi, je plača pripadnika v MOM na podlagi Uredbe plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13,…
Preberite več...