1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
ZADEVA: Poziv ministrici k spoštovanju usmeritev MJU glede povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – upoštevanje varne potiZVEZA: Pojasnilo MJU »Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – upoštevanje varne poti«, št. 007-662/2017/1, z dne 11. 9. 2017 Spoštovana,v sindikatu Ministrstva za obrambo vas pozivamo, da nemudoma pristopite k realizaciji dopisa MJU št. 007-662/2017/1, z dne 11. 9. 2017 v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela – upoštevanje varne poti. Stavkovni odbor sindikatov…
Preberite več...
Dne 17.09.2017 je SMO na ministrico naslovil poziv v katerem zahteva, da pristopite k realizaciji izplačila presežnih prerazporejenih ur tudi za zaposlene javne uslužbence zaposlene v MO, ki imajo neizkoriščene presežne prerazporejene ure. Poziv v celoti objavljamo v nadaljevanju: ZADEVA: Plačilo neizkoriščenih presežnih ur za zaposlene v MOZVEZA: Odredba ministrice št.: 020-20/2017-4, z dne 27.06.2017 in dopis GŠ SV št.: 386-4/2017-36, z dne 18. 07. 2017 Spoštovana, dne 27. 06. 2017 ste podpisali odredbo št.: 020-20/2017-4, na podlagi katere bodo…
Preberite več...
Želim vam sporočiti veselo novico o uspehu, ki so ga dosegli predstavniki ZSSS, v katero je vključen SMO, z novo mini davčno reformo, ki je potekala letos.Po več letnem prizadevanju za odpravo anomalije pri dohodninskih olajšavah za najnižje dohodke, na katero ste opozarjali tudi mnogi izmed vas na terenu nam je končno uspelo to anomalijo odpraviti. KAJ SE V BISTVU SPREMINJA? Z določilom, ki bo začelo veljati z januarjem 2018 se spreminja nepravična ureditev, ki je prizadela veliko zaposlenih. Na…
Preberite več...

OPOZORILO članom glede plačila presežka ur na podlagi ODREDBE

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Zaradi vse večjega številnih klicev članov SMO v povezavi z izdano odredbo ministrice za obrambo, glede izplačila presežka ur po referenčnih obdobjih vam sporočamo, da ne glede na zagotovila MO po izplačilu presežka ur, imajo člani SMO na voljo za pomoč obe odvetniške pisarne SMO. Odvetniki se bodo posvetovali s članom in našli najbolj ustrezne rešitve, da bo tako prišlo do pravičnega poplačila presežka ur. Zahteva za brezplačno pravno pomoč…
Preberite več...

Ministrstvo in vlada vnovič izigrali zaposlene v SV in MO

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Spoštovani ! V sindikatu ministrstva za obrambo SMO smo v letu 2016 skupaj z obrambnimi sindikati (KS90 v katero so združeni SVOZ in SPMO) izpogajali in podpisali dogovor v katerem se je vlada RS zavezala, da na delovnih mestih kjer bodo ugotovljene anomalije in so ta delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017, tista delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom pa pridobijo pravico do višje plače…
Preberite več...
Vlada je šele po več kot mesecu dni odgovorila na stavkovne zahteve, skupnega stavkovnega odbora. Odgovor v celoti objavljamo. Skupni stavkovni odbor je dne 17. julija 2017 na predsednika Vlade Republike Slovenije in na ministra za javno upravo naslovil stavkovne zahteve, ki vsebujejo tako zahtevo po zvišanju plač vsem javnim uslužbencem kot tudi zahtevo za sklenitev normativnega dela Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: KPDU) z nekaterimi konkretnimi zahtevami. V…
Preberite več...
Dne 18. 08. 2017 je skupni stavkovni odbor posredoval na predsednik vlade RS, dr. Miro Cerar in ministra za JU, Boris Koprivnikar URGENCO po odgovoru na podane SKUPNE STAVKOVNE ZAHTEVE Dne 17. 07. 2017 smo vladi RS sindikati združeni v skupni stavkovni odbor na podlagi odločitve SKUPNEGA STAVKOVNEGA ODBORA posredovali kot izhaja: SKUPNE STAVKOVNE ZAHTEVEZA ZAPOSLENE V MINISTRVU ZA OBRAMBO, FINANČNI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE, PRAVOSODNEM MINISTRSTVU, UPRAVI ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RATSLIN TER VETERINARSKI UPRAVI 1. Dvig osnovnih…
Preberite več...
Zaradi številnih klicev članov SMO v povezavi z izdano odredbo ministrice za obrambo glede izplačila presežka ur po referenčnih obdobjih vam sporočamo, da ne glede na zagotovila MO po izplačilu presežka ur, imajo člani SMO na voljo za pomoč obe odvetniške pisarne SMO. Odvetniki se bodo posvetovali z članom in našli najbolj ustrezne rešitve, da bo tako prišlo do pravičnega poplačila presežka ur. Člane,…
Preberite več...