1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
ZADEVA: MNENJE NA ODPRAVE ANOMALIJ V SVZVEZA: Vladna izhodišča z 21. 4. 2017, prejeta 25. 4. 2017 vezano za spremembe vUredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v nazive in plačne razrede v SV Spoštovani! Na podlagi sklepa predsedstva SMO z dne 09. 5. 2017 vam sporočamo, da na predlagana izhodišča v povezavi s spremembami v citirani Uredbi podajamo: NEGATIVNO MNENJE. OBRAZLOŽITEV: V izhodiščih iz februarja 2017 ste s sklepom VRS jasno zapisali, da se na podlagi sprememb v ODMN VOJAK I…
Preberite več...

POZIV PREDSEDNIKU VRS PO SPOŠTOVANJU SOCIALNEGA DIALOGA

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Spoštovani predsednik, Dne 06. 7. 2017 je ministrica za obrambo ga. Andreja Katič s dopisom št. 007-45/2016-117 z dne 05. 7. 2017 (v prilogi) sindikate seznanila o posredovanju predlogov Zakona o obrambi in Zakona o službi v SV v vladno proceduro. V dopisu navaja veliko mero uskladitve s predlogi sindikatov delujočih v MORS in SV, poudarjamo, da navedbe niso resnične, saj se v bistvenih delovno pravnih zadev ni želela uskladiti s predlogih sindikatov. Vodstvo MO bi v samem postopku in…
Preberite več...
Dne 27. 6. 2017 je SMO posredoval zahtevo po takojšnjem ukrepanje z namenom preprečitve morebitne epidemije garij. S strani MO smo v sindikat prejleli naslednji odgovor : Prejeli smo vašo zahtevo po takojšnjem ukrepanju z namenom preprečitve morebitne epidemije garij. Nadalje navajate, da ste prejeli prijavo pripadnikov SV, članov SMO, pri katerih naj bi obstajal sum na okužbo s parazitsko kožno boleznijo. Po pojasnilih, ki smo jih prejeli s strani GŠSV, vam v nadaljevanju podajamo naslednji odgovor. Sum na pojav…
Preberite več...
Dne 05.07.2017 nas je sindikate delujoče na področju obrambe Ministrstvo za obrambo, zgolj obvestilo, da je predlog Zakona o obrambi in predlog Zakona o službi v Slovenski vojski, po zaključenem medresorskem usklajevanju vložilo v vladni postopek pri tem pa ni upoštevalo določil 100 b. člena ZObr in je s tem grobo kršilo zakonska določila obstoječega zakona. S tem je grobo poseglo v pravice zaposlenih do podajanja mnenja pri tako pomenbi zakonodaji .Po pregledu posredovanih predlogov zakonov s strani MO ugotavljamo,…
Preberite več...

Zahteva po pojasnilu nejasnosti glede izplačila presežka ur

0
Oceni ta predmet
(2 glasovi)
Na podlagi posredovane odredbe št: 020-20/2017-7 z dne 27. 6. 2017 MO opozarjamo, da smo MO v SMO že leta 2014 opozarjali in zahtevali, da pri oškodovanih pripadnikih na podlagi sodne prakse za neizkoriščeni prosti dan na MOM, ki smo jo v SMO izoblikovali z dobljenimi tožbami članov, uporabljajo 3. a. člen ZSPJS in se s tem pripadnikom povrnete nastalo škodo.Tudi v primeru izoblikovane sodne prakse, izplačila razlike v plači zaradi presežka ur izven rednega delovnega časa, od MO zahtevamo…
Preberite več...

Zahteva SMO po takojšnjem ukrepanje z namenom preprečitve morebitne epidemije garij

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Dne 26.06. 2017 je sindikat Ministrstva za obrambo SMO prejel prijavo članov SMO, ki so v prijavi navajali, da imajo po telesu izpuščaje- srbež, ki se pojavil iznenada in je izrazit predvsem ponoči. V SMO ob prijavah pripadnikom SV svetovali, da poiščejo zdravstveno pomoč in se napotijo v ambulante nujne medicinske pomoči, saj je obstajala bojazen, da so se okužili z Garjami (scabies, srbečica), ki je parazitska kožna nalezljiva bolezen. Po posredovanih IZVIDIH pregledanih pripadnikov SV v ambulantah nujne medicinske…
Preberite več...

Uspeli smo doseči pravičnejše plačilo viška ur za pripadnike SV

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Z odredbo Ministrice za obrambo št. 020-20/2017-40 z dne 27.06.2017 ministrstvo dokončno ureja problematiko nadur, ki so nastale v neenakomerno ali začasno prerazporejenem delovnem času v posameznih referenčnih obdobjih. Ministrstvo je tako bilo primorano popustiti pod pritiskom že dobljenih tožb (Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zadevi posameznik-policist) kot tudi na podlagi dobljenih pravno močnih tožb, v katerih so bili uspešni člani SMO, ki so jih zastopali pooblaščeni odvetniki SMO pred delovnimi sodišči. Na podlagi dobljenih pravnomočnih tožb pripadnikov SV –…
Preberite več...

VČERAJ SMO PROSILI , DANES ZAHTEVAMO, JUTRI BOMO VZELI

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Združeni sindikati :SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE (SDOS),SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE (SCS),SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO (SMO),SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE (SVS),SINDIKAT VOJSKE, OBRAMBE IN ZAŠČITE (SVOZ), SINDIKAT PILOTOV MINISTRSTVA ZA OBRAMBO (SPMO) Datum : 26.06.2017 USTANOVITEV SKUPNEGA STAVKOVNEGA ODBORA Spoštovani, obveščamo vas, da smo se zgoraj navedeni reprezentativni sindikati, ki zastopamo svoje člane v pogajanjih z Vlado republike Slovenije za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, na podlagi odločitev organov sindikatov z dnem 26.06.2017…
Preberite več...